Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОБЛІК ЦІННИХ ПАПЕРІВ (теоретичні та організаційні аспекти)

ОБЛІК ЦІННИХ ПАПЕРІВ (теоретичні та організаційні аспекти)

Назва:
ОБЛІК ЦІННИХ ПАПЕРІВ (теоретичні та організаційні аспекти)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,68 KB
Завантажень:
398
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ
УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК
Пономаренко Олег Миколайович
УДК 631. 162: 631. 16: 658.14
ОБЛІК ЦІННИХ ПАПЕРІВ
(теоретичні та організаційні аспекти)
Спеціальність 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз і аудит
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
КИЇВ - 2001


Дисертацією є рукопис.
Дисертаційна робота виконана в Інституті аграрної економіки Української академії аграрних наук.
Науковий керівник: | доктор економічних наук, професор, академік УААН
Саблук Петро Трохимович
директор Інституту аграрної економіки УААН,
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор
Бутинець Франц Францович
Житомирський інженерно-технологічний інститут,
завідувач кафедри обліку і аудиту
кандидат економічних наук, доцент
Коцупатрий Михайло Миколайович
Київський національний економічний університет,
декан факультету аграрного менеджменту
Провідна установа: | Національний аграрний університет,
кафедра бухгалтерського обліку і аудиту,
Кабінет Міністрів України, м. Київ
Захист відбудеться 23 травня 2001 р. о 14??одині на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 26.350.02 в Інституті аграрної економіки УААН (03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, конференц-зал, 3-й поверх).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту аграрної економіки (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, 2-й поверх).
Автореферат розісланий 21 квітня 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук |
Пулім В.А.
Загальна характеристика роботи
З переходом економіки України до ринкових відносин господарювання виникають відповідні інструменти та формується інфраструктура ринку. За таких умов перед бухгалтерським обліком постає завдання в налагодженні та відпрацюванні процедур обліку відносно нових для себе об’єктів. До таких об’єктів належать і цінні папери.
Поряд з цим, у процесі трансформації національної системи бухгалтерського обліку вивчається та запроваджується міжнародний досвід, в тому числі і щодо обліку цінних паперів, який набутий в основному за умов розвинутої ринкової економіки взагалі та фондового ринку зокрема. Але часто в такому процесі деякі його положення невірно трактуються або залишаються поза увагою.
З іншого боку, вказаний досвід не завжди може бути в повному обсязі екстрапольований до вітчизняних умов, адже формування ринкового середовища в Україні, як і в будь-якій іншій країні з перехідною економікою, має свої національні особливості, які в кінцевому підсумку повинні знайти відображення і в побудові бухгалтерського обліку. У зв’язку з цим виникає потреба в дослідженні та розв’язанні проблем бухгалтерського обліку цінних паперів.
Актуальність теми. Облік цінних паперів є багатогранною темою. У розробку цього напряму обліку вагомий внесок зробили І. Бірюкова, Р. Гусар, В. Добровольський, Н. Дорош, В. Дудко, В. Жук, Б. Занько, Т. Ковальчук, А. Кодрянський, Ю. Лисенков, Д. Миргородський, Я. Совгира, І. Солодченко, В. Сопко, О. Стаховський, А. Терент’єва та інші вчені.
Разом з тим, аналіз робіт, присвячених обліку цінних паперів, свідчить, що дана проблема потребує додаткового розгляду. Насамперед це стосується питань теоретичних основ обліку цінних паперів, їх класифікації як об’єктів бухгалтерського обліку, деяких невирішених положень в самому порядку обліку цінних паперів з практичної точки зору, а також автоматизації обліку операцій з ними.
Таким чином, недостатня теоретична і методологічна розробленість питання обліку цінних паперів, а також потреба в коригуванні деяких положень існуючого порядку обліку вказаних об’єктів, з метою налагодження адекватності їх відображення існуючим в країні ринковим умовам господарювання визначили функціональний підхід і системність дослідження, актуальність теми та народногосподарську її значимість.
Зв’язок роботи з науковими програмами планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності з програмою науково-дослідних робіт відділення фінансів і фінансової інфраструктури Інституту аграрної економіки УААН, зокрема науково-технічною програмою на 1996 – 2000 роки “Наукові основи аграрної політики трансформування економічних відносин агропромислового виробництва в ринкові умови” (номер державної реєстрації 0196V016298) та завданням “Розробка пропозицій щодо організації обліку в сільськогосподарських підприємствах різних організаційних форм”.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: ОБЛІК ЦІННИХ ПАПЕРІВ (теоретичні та організаційні аспекти)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок