Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РЕГУЛЯРНА І СТОХАСТИЧНА ДИНАМІКА АТОМНИХ СИСТЕМ У МАГНІТНОМУ ПОЛІ

РЕГУЛЯРНА І СТОХАСТИЧНА ДИНАМІКА АТОМНИХ СИСТЕМ У МАГНІТНОМУ ПОЛІ

Назва:
РЕГУЛЯРНА І СТОХАСТИЧНА ДИНАМІКА АТОМНИХ СИСТЕМ У МАГНІТНОМУ ПОЛІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,85 KB
Завантажень:
238
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кукліна Ірина Вільямівна
УДК 539.1:539.194
РЕГУЛЯРНА І СТОХАСТИЧНА ДИНАМІКА АТОМНИХ
СИСТЕМ У МАГНІТНОМУ ПОЛІ
01.04.01 – фізика приладів , eлементів і систем
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
ОДЕССА – 2001
Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана в Одеському гiдрометеорологiчному iнститутi
Мiнiстерства освiти і науки України.
Науковий керiвник: доктор фiзико-математичних наук, професор
Глушков Олександр Васильович,
Одеський гiдрометеорологiчний iнститут,
завiдувач кафедри вищої та прикладної
математики
Офiцiйнi опоненти: доктор фiзико-математичних наук
Флорко Олександр Володимирович,
Одеський національний університет
ім. І.І.Мечникова ,
професор кафедри загальної та хімічної фізики
доктор технічних наук
Шумлянський Ігор Іларіонович ,
Одеська державна академія зв’язку,
професор кафедри технічної електродинаміки
Провiдна установа: Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”, кафедра
загальної фізики та фізики твердого тіла,
Мiнiстерство освiти і науки України, м.Київ
Захист вiдбудеться “ 28 ” грудня 2001р. о 14 годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д41.052.06 в Одеському державному політех-нічному університеті за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка 1, ОДПУ.
З дисертацiєю можна ознайомитись у бiблiотецi Одеського державного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка,1.
Автореферат розiсланий “ 28 ” листопада 2001р.
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради Зеленцова Т.М.
1
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В останні роки значним чином збільшився інтерес до вивчення динаміки атомних, молекулярних та інших систем у зовнішних електромагнітних полях. Виявилося, що динаміка таких систем, напр., у магнітному полі може носити випадковий характер, причому для реалізації такого типу руху не є потрібним наявність яких небудь спеціфічних умов.Важливість докладного дослідження феномена хаосу в квантових систе-мах у магнітному полі обумовлена потрібностями цілого ряду застосувань,у т.ч.,необхідні-стю ретельного вивчення проявлення хаотичних особливостей у роботі різноманітних еле-ктронних приладів й систем.Ефект перерізу атомних рівнів (в околі точек перерізу має міс-це нерегулярна динаміка) лежить в основі методу виміру рекордно слабких магнітних полів. Експерименти з дослідження мікропінча у сильно струмовому діоді, оцінки значень магніт-ного поля, які отримано при реактивному стисненні речовини з вмороженим полем, вказу-ють на можливість досягнення у лабораторних умовах полів 108-1010Гс. Вивчення динаміки атомних систем у магнітному полі має виключне значення для рішення таких задач як дос-лідження властивостей дрібних домішкових рівнів та довгоживучих Н-центрів у напів-провідниках, спектрів поглинення ексітонів у магнітному полі, структури радіоліній, які ви-промінюються високозбудженими атомними системами у міжзірковому середовищу, дина-міки перебудови (у певному інтервалі процес є суттєво нелінійним, стохастичним) структу-ри енергетичних рівнів атомів у понадсильних магнітних полях білих карликів, пульсарів.
Хоча динаміка атомних систем у магнітному полі (у більшості атому водню як найпро-стішої “лабораторії” тестування феномену квантового хаосу) вивчалася, напр., методами класичної механіки, квазікласики, але досі ключові аспекти залишаються частково або зов-сім нез’ясованими. Досі відсутні адекватні чисельні квантові моделі, повне розуміння таких проявлень хаосу як перерізи енергетичних рівнів у просторі параметрів, кластерізація ста-нів,перекрив, збіг резонансів у стохастичні шари, що веде до виникнення глобальної стохас-тичності, вплив некулонівських факторів. Це обумовлено вик-лючною складністю задач у експериментальному й безпосередньо теоретичному плані. Можна констатувати гостру необхідність розробки нових квантових підходів до опису динаміки атомних систем у маг-нітному полі у широкому інтервалі значень магнітної індукції і ретельного з’ясування пара-метрів системи й полів, за якими реалізується регулярна й хаотична динаміка.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: РЕГУЛЯРНА І СТОХАСТИЧНА ДИНАМІКА АТОМНИХ СИСТЕМ У МАГНІТНОМУ ПОЛІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок