Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕНЕРГЕТИЧНІ СПЕКТРИ НАПІВМАГНІТНОГО Cd1-xMnxTe ТА НАДГРАТОК ТИПУ (CdTe)m/(Cd1-xMnxTe)n

ЕНЕРГЕТИЧНІ СПЕКТРИ НАПІВМАГНІТНОГО Cd1-xMnxTe ТА НАДГРАТОК ТИПУ (CdTe)m/(Cd1-xMnxTe)n

Назва:
ЕНЕРГЕТИЧНІ СПЕКТРИ НАПІВМАГНІТНОГО Cd1-xMnxTe ТА НАДГРАТОК ТИПУ (CdTe)m/(Cd1-xMnxTe)n
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,40 KB
Завантажень:
440
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича
УДК 621.315.592
МИХАЙЛЕВСЬКИЙ
ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
ЕНЕРГЕТИЧНІ СПЕКТРИ НАПІВМАГНІТНОГО
Cd1-xMnxTe ТА НАДГРАТОК ТИПУ (CdTe)m/(Cd1-xMnxTe)n
01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Чернівці – 2001
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі теоретичної фізики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Мельничук Степан Васильович, Чернівецький національний університет, професор кафедри теоретичної фізики
Офіційні опоненти:
доктор фізико-математичних наук, професор Берча Дарія Михайлівна, Ужгородський національний університет, професор кафедри фізики напівпровідників;
доктор фізико-математичних наук, професор Паранчич Степан Юрійович, Чернівецький національний університет, професор кафедри фізичної електроніки і нетрадиційної енергетики.
Провідна організація: Інститут фізики НАНУ (м. Київ)
Захист відбудеться " 28 " вересня 2001 р. о 17 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д76.051.01 при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича за адресою: 58012, м.Чернівці, вул.Коцюбинського, 2.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (вул. Лесі Українки, 23).
Автореферат розісланий 27.08.2001р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради _______________ М.В. Курганецький
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми досліджень. Напівмагнітні напівпровідники, в першу чергу тверді розчини на основі сполук , до складу яких входять атоми із незаповненою 3d оболонкою, стали важливими об'єктами дослідження, оскільки вони володіють унікальними фізичними властивостями і можливістю практичного використання. Наявність обмінної взаємодії між спінами магнітних атомів і спінами вільних носіїв призводить до гігантського спінового розщеплення в екситонних спектрах поглинання, гігантського фарадеївського обертання площини поляризації світла величезного магнетоопору та інших ефектів. В цих матеріалах можуть утворюватись кластери з магнітних атомів, виникати фази спінового скла та фази з далеким магнітним порядком. Створення надграток на основі даних матеріалів приводить до появи додаткових можливостей в формуванні структур із наперед заданими характеристиками.
При прикладанні зовнішнього магнітного поля суттєвий вплив на характеристики матеріалу дають обмінні взаємодії і завдяки великим значенням констант обмінної взаємодії Jsp-d – спостерігається значна модифікація спінового розщеплення і зміна зонної структури. Для розрахунку рівнів Ландау та розщеплень домішкових станів, обмінний член мусить бути включений до гамільтоніану, який описує енергетичну структуру напівмагнітного напівпровідника (НМН) в зовнішньому магнітному полі. Такий підхід є продуктивним при описі основних властивостей НМН.
Найбільш відомими НМН є А2В6 з Mn в якості магнітної компоненти. Низькорозмірні структури (надгратки, гетеропереходи) на основі даних матеріалів почали широко досліджуватись і впроваджуватись у виробництво. Сучасні технології, зокрема молекулярна променева епітаксія, дозволяє отримувати НМН різноманітного складу у всьому діапазоні х від 0 до 1, а також дають можливість створювати комбіновані напівпровідникові структури, що складаються з магнітних і немагнітних компонент (гетеропереходи, надгратки та ін.) і з пониженою симетрією утвореного кристалу, утворюючи, так звані, низькорозмірні структури.
В літературі відомі ряд моделей і шляхи описання властивостей таких систем (першопринципні розрахунки, псевдопотенціальні методи, методи функцій Гріна). Проте складність об'єктів дослідження практично виключає універсальність підходу і вимагає послідовного формулювання і розв'язку кожної конкретної задачі. Це означає, що розробка ефективних методів теоретичного прогнозування та аналізу різноманітних властивостей напівмагнітних напівпровідників залишається на даний час актуальною задачею.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ЕНЕРГЕТИЧНІ СПЕКТРИ НАПІВМАГНІТНОГО Cd1-xMnxTe ТА НАДГРАТОК ТИПУ (CdTe)m/(Cd1-xMnxTe)n

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок