Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Фізико-хімічні властивості Сu- та Сu, Pd -ВМІСНИХ ЦЕОЛІТНИХ КАТАЛІЗАТОРІВ РЕАКЦІЇ ОКИСНЕННЯ СО

Фізико-хімічні властивості Сu- та Сu, Pd -ВМІСНИХ ЦЕОЛІТНИХ КАТАЛІЗАТОРІВ РЕАКЦІЇ ОКИСНЕННЯ СО

Назва:
Фізико-хімічні властивості Сu- та Сu, Pd -ВМІСНИХ ЦЕОЛІТНИХ КАТАЛІЗАТОРІВ РЕАКЦІЇ ОКИСНЕННЯ СО
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,47 KB
Завантажень:
94
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
КУЗЬМИЧ ІРИНА ВІТАЛІЇВНА
УДК 541.128.35 + 542.943.73
Фізико-хімічні властивості
Сu- та Сu, Pd -ВМІСНИХ ЦЕОЛІТНИХ КАТАЛІЗАТОРІВ
РЕАКЦІЇ ОКИСНЕННЯ СО
02.00.04-фізична хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
КИЇВ - 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі фізичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: кандидат хімічних наук, доцент
Олексенко Людмила Петрівна
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
доцент кафедри фізичної хімії
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор
Перевертайло Василь Михайлович
Інститут надтвердих матеріалів
ім. В.М. Бакуля НАН України,
завідувач відділом фізико-хімічних основ
одержання надтвердих матеріалів
кандидат хімічних наук
Долгіх Лідія Юріївна
Інститут фізичної хімії
ім. Л.В. Писаржевського НАН України,
старший науковий співробітник
Провідна установа: Інститут хімії поверхні НАН України, м. Київ
 
Захист відбудеться “30“ травня 2005 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.03 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, хімічний факультет, Велика хімічна аудиторія.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розісланий “29” квітня 2005 року.
Вчений секретар cпеціалізованої вченої ради
доктор хімічних наук, професор С.А. Неділько


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. На сьогоднішній день збільшення росту об’ємів викидів шкідливих речовин в атмосферу, зокрема, монооксиду вуглецю є важливою екологічною проблемою, яка потребує нагального вирішення. Найбільш ефективним методом знешкодження монооксиду вуглецю є його каталітичне окиснення молекулярним киснем. Дослідження реакції каталітичного окиснення СО є необхідним не тільки в практичному, але і в теоретичному аспекті – як модельної реакції, зокрема, для вивчення кінетичних закономірностей гетерогенного каталізу.
Перспективним є напрямок розробки високоефективних нанесених каталізаторів окиснення СО на основі висококремнеземних цеолітних носіїв, завдяки їх розвиненій поверхні, пористій структурі та високій термічній стійкості. Найактивнішим каталізатором окиснення СО серед металів платинової групи є паладій, а одним з активних серед оксидів перехідних металів – оксид міді. Можливістю удосконалення каталізаторів окиснення СО, що містять благородні метали, є зменшення їх кількості шляхом введення в систему 3d-металів. Тому дослідження каталітичної активності в реакції окиснення СО Cu- та Cu,Pd-вмісних систем на основі цеолітів ZSM-5 та еріоніту (ERI) є актуальним. Вивчення фізико-хімічних та адсорбційних властивостей моно- та біметалвмісних (Cu, Pd) цеолітних систем безперечно являє інтерес для розробки нових високоефективних нанесених каталізаторів, для встановлення взаємозв’язку між природою активних центрів і каталітичною активністю одержаних систем, а також для вивчення кінетики окиснення СО на цеолітних каталізаторах.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась у відповідності з держбюджетними темами № 97078 “Каталітичні та адсорбційні властивості систем з різною природою активних центрів у реакціях за участю малих молекул” (№ держреєстрації 0197U003115) (1997 – 2000 рр.) та № 01БФО37-07 “Модифікування каталізаторiв, сорбентiв i сенсорів та вивчення їх фізико-хімічних властивостей” (№ держреєстрації 0101U002159) (2001 – 2005 рр.).
Мета і задачі дослідження. Метою роботи є дослідження каталітичної активності в реакції окиснення монооксиду вуглецю Сu- та Cu,Pd-вмісних цеолітних систем на основі цеолітів ZSM-5 і ERI та вивчення впливу їх фізико-хімічних властивостей на активність.
Для досягнення цієї мети необхідно розв’язати такі основні задачі:
дослідити каталітичну активність в реакції окиснення монооксиду вуглецю Сu-вмісних систем з різним вмістом металу на основі цеолітів ZSM-5 та ERI;
встановити вплив природи прекурсору та природи носія на електронний стан металів в цеолітних системах, їх адсорбційні та каталітичні властивості;
з’ясувати залежність каталітичної активності Сu-вмісних систем від методу нанесення металів та умов формування зразків;
вивчити взаємний вплив активних компонентів в біметалвмісних Сu,Pd- цеолітах на їх адсорбційні та каталітичні властивості;
дослідити кінетичні закономірності та встановити механізм перебігу реакції окиснення СО на Сu- та Сu,Pd-вмісних цеолітних каталізаторах.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Фізико-хімічні властивості Сu- та Сu, Pd -ВМІСНИХ ЦЕОЛІТНИХ КАТАЛІЗАТОРІВ РЕАКЦІЇ ОКИСНЕННЯ СО

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок