Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ мОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ мОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА

Назва:
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ мОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,82 KB
Завантажень:
144
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ аграрний університет
Романів Оксана Василівна
УДК 338.1:636.087.6 (477.83)
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
мОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА
08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Суми – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі менеджменту Львівського державного аграрного університету Міністерства аграрної політики України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
ГАЛАНЕЦЬ Василь Григорович,
Львівський державний аграрний університет,
завідувач кафедри менеджменту
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
БОЙКО Віктор Іванович,
Інститут аграрної економіки УААН,
завідувач відділу продовольчих ресурсів
кандидат економічних наук, доцент
ШУЛЬСЬКИЙ Микола Григорович,
Львівська національна академія ветеринарної
медицини ім. С.З.Гжицького
доцент кафедри менеджменту та інформатики
Провідна установа: Тернопільська академія народного господарства Міністерства освіти України, кафедра економіки, організації і планування в АПК, м. Тернопіль
Захист відбудеться “ 01 ” липня 2005 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 55.859.01 в Сумському національному аграрному університеті за адресою: 40021, м. Суми, вул. Кірова, 160, головний корпус, зал засідань вченої ради.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Сумського національного аграрного університету за адресою: м. Суми, вул. Кірова, 160.
Автореферат розісланий “_30_” травня 2005 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук, доцент Пилипенко В.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Внаслідок радикального реформування системи економічних відносин, яка існувала досі, та допущених економічних прорахунків на цьому шляху, виникли кризові явища, що виходять за межі якоїсь однієї галузі й охопили увесь господарський комплекс держави. Особливо глибока кризова ситуація склалася в аграрному виробництві, як наслідок – криза продовольства та інші негативні явища, що її супроводжують. При цьому найбільший спад виробництва сільськогосподарської продукції спостерігається у тваринництві, зокрема у молочному скотарстві.
За минуле десятиріччя чисельність поголів’я корів в усіх категоріях господарств України зменшилася з 8378 до 4292 тис. гол., а виробництво молока – з 24508 до 13661 тис. тонн. Спад у виробництві призвів до скорочення споживання молока, яке протягом останніх років становить 219-225 кг на душу населення, а також до низки проблем соціального зрізу. Молочне скотарство потребує нових реформаторських підходів, які б дали реальну можливість вивести його з тяжкого кризового стану. На даному етапі реформ важливого значення набувають: обґрунтування перспектив розвитку молочного скотарства в умовах функціонування різних форм господарювання, вдосконалення механізму ціноутворення, зміцнення матеріально-технічної бази, інтеграція виробників і переробників молока, вдосконалення механізму взаємовідносин між суб’єктами інтеграції тощо.
Теоретичні, методичні та практичні аспекти розвитку галузі розглядалися в різні періоди у працях економістів-аграрників В.Г.Андрійчука, П.С.Березівського, В.І.Бойка, Т.Г.Дудара, С.Л.Дусановського, В.В.Зіновчука, В.Н.Зимовця, М.В.Зубця, М.М.Ільчука, М.П.Коржинського, С.Й.Кутікова, М.Я.Месель-Веселяка, Т.Л.Мостенської, О.М.Онищенка, М.М.Паламарчука, П.Т.Саблука, В.П.Ситника, А.М.Стельмащука, О.М.Шпичака, В.Й.Шияна та інших вчених. Їх наукові розробки стосуються широкого кола питань і є дуже важливі, хоча регіональні особливості розвитку молочного скотарства в цих дослідженнях висвітлені недостатньо. Актуальність проблеми, недостатній ступінь її дослідження стосовно засад ринкової економіки, наявність невирішених дискусійних питань зумовила вибір теми, завдання і мету дисертаційного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Львівського державного аграрного університету „Обґрунтування аграрної політики, спрямованої на ринкову трансформацію економіки АПК” (номер державної реєстрації 0100U002332).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ мОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок