Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Формотворчі функції домінантних образів. На матеріалі української та російської поезії

Формотворчі функції домінантних образів. На матеріалі української та російської поезії

Назва:
Формотворчі функції домінантних образів. На матеріалі української та російської поезії
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,83 KB
Завантажень:
404
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЛІТЕРАТУРИ ІМЕНІ Т.Г. ШЕВЧЕНКА
На правах рукопису
УДК 809.1
Бистрова Олена Олександрівна
Формотворчі функції домінантних образів.
На матеріалі української та російської поезії
10.01.06 - теорія літератури
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата філологічних наук
КИЇВ - 2001


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі світової літератури Дрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка
Науковий керівник - доктор філологічних наук, професор
Краснова Людмила Володимирівна
Дрогобицький державний педагогічний університет
імені І.Франка, кафедра світової літератури.
Офіційні опоненти - доктор філологічних наук, професор
Удалов Віктор Лазарович,
Волинський державний університет імені Л.Українки, завідувач кафедри теорії літератури.
кандидат філологічних наук, доцент
Назарець Віталій Миколайович
Рівненський інститут слов’янознавства Київського інституту “Слов’янський університет”
Провідна установа - Тернопільський педагогічний університет
ім. Володимира Гнатюка, кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства.
Захист відбудеться “13” лютого 2001 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої Вченої Ради Д 26.178.01 при Інституті літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України (01001, Київ 1,
вул. М.Грушевського, 4).
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України.
Автореферат розіслано “12” січня 2001 р.
Учений секретар
спеціалізованої Ради М.М. Сулима


Загальна характеристика роботи
Домінанта, слово-образ, ключовий образ не обов’язково є найчастотнішим. Слово повинно бути найхарактернішим, здатним до організації образних структур поетичної мови. Спираючись на відому думку 0.Потебні про те, що мова не знає слів, позбавлених елементу образності, особливо в поетичному контексті, ми розглянули цей естетичний феномен під кутом зору лінгвістики й літературознавства, філософії й психології, з креативної та рецептивної точки зору.
Скільки існує поетична мова, стільки й намагаються дослідники збагнути феномен слова, таїну перетворення звичайної лексеми на художній образ. Існують різні думки з цього приводу, та найбільш продуктивна з них та, що кожне слово у певному поетичному контексті набирає статусу художнього образу. Слово як віртуальний знак стає образом і навіть висловлюванням, коли потрапляє у діалогічну ситуацію, стає знаком чужої смислової позиції. М.Бахтін називає його двоголосим словом, а з’являється воно в умовах діалогічного спілкування. Якщо кожне слово за певних умов може стати художнім образом, а відтак і домінантою, то виникає припущення, що всі слова рівні щодо своїх естетичних потенцій.
Нас цікавить філософська думка щодо ролі слова у тексті, його поліфункціональність та полісемантичність. Потебніанська думка про невичерпність значень слова в художньому творі, висловлювання вченого про відносну нерухомість образу і постійну мінливість значення знаходять підкріплення і продовження у наукових працях багатьох теоретиків літератури з різних країн.
Актуальність теми зумовлена насамперед тим, що цілісної, стрункої теорії слова-домінанти наукою ще не вироблено. Це й спонукало нас дослідити функціональну семантику ключових образів, а також фактори, які актуалізують окремий образ, роблять його ключовим, таким, що впливає на всі компоненти тексту, на авторську індивідуальність і ширше - на стиль доби, епохи;
- необхідністю вивчити, дослідити й звести до певної системи думки провідних вітчизняних і світових учених, які розробляють проблему слова-образу;
- нагальною потребою розглянути естетику слова не лише під кутом зору літературознавства, але й лінгвістики, філософії, психології;
- необхідністю дослідити не лише структуротворчі можливості ключових слів, їх функціональну семантику як образів надепохальних, наскрізних для всіх часів і всіх митців, але й шляхом глибинного аналізу та інтерпретації окремого тексту виявити й обгрунтувати вибухову силу образів-стрижнів, систематизувати всі спостереження і досягнуті результати дослідження;
- необхідністю розгляду слова-домінанти на різних рівнях тексту: біографічному, синхроністичному, діалогічному, функціональному, контрадикторному, емотивному, металінгвальному, віршовому, поетичному, тобто на рівні когезії та когерентності, форми і змісту з метою визначення естетичної завершеності, гармонії твору.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Формотворчі функції домінантних образів. На матеріалі української та російської поезії

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок