Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДЕМОГЕОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО ПОГРАНИЧЧЯ

ДЕМОГЕОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО ПОГРАНИЧЧЯ

Назва:
ДЕМОГЕОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО ПОГРАНИЧЧЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,29 KB
Завантажень:
64
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Львівський національний університет імені Івана Франка
ПРИЦЮК НАДІЯ ІГОРІВНА
УДК 911. 373 (477.8)
ДЕМОГЕОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО ПОГРАНИЧЧЯ
11.00.02 – економічна і соціальна географія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата географічних наук
ЛЬВІВ – 2005
Дисертація є рукопис
Робота виконана на кафедрі географії України Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник доктор географічних наук, професор
Заставний Федір Дмитрович,
Львівський національний університет
імені Івана Франка, кафедра географії України, завідувач
Офіційні опоненти: доктор географічних наук, доцент
Джаман Василь Олексійович,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
кафедра географії та картографії
України, завідувач
кандидат географічних наук Паньків
Наталія Миронівна, Львівський
національний університет імені
Івана Франка, кафедра туризму, доцент
Провідна установа Одеський національний університет
імені І. І. Мечникова Міністерства
освіти і науки України, м. Одеса
Захист відбудеться 17 червня 2005 року о 10 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.08 Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79000, м. Львів, вул. Дорошенка, 41.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79000, м. Львів, вул. Драгоманова, 5.
Автореферат розісланий 16 травня 2005 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради, кандидат
географічних наук, доцент Дубіс Л. Ф.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У період демографічної кризи України виникає, насамперед, потреба у вимірюванні регіонального вектора кризових демографічних процесів. Адже кризові явища, що простежуються у демографічних процесах як на загальнонаціональному, так і на регіональному рівнях, спричинені погіршенням майже усіх демографічних показників, зокрема, характеристик природного та механічного руху населення тощо. Власне, необхідність вирішення цілої низки проблем, пов’язаних із пошуками шляхів поліпшення демогеографічної ситуації у країні посилює актуальність осмислення демографічних процесів та їхньої просторової диференціації у межах окремих регіонів.
Територіальним об’єктом дослідження є пограничні Львівська та Волинська області. Актуальність вивчення демогеографічної ситуації українсько-польського пограниччя очевидна як у загальнодержавних рамках, так і поза ними. Оскільки регіон межує із Польщею, а тепер безпосередньо з Європейським Союзом, то у процесі сучасної міждержавної інтеграції, як свідчить досвід більшості європейських країн, пограниччя посідає особливе місце.
Зазначимо, що актуальність полягає і у вивченні депопуляційної складової демографічної динаміки, а також змін міграційних детермінант, що призвели до значних втрат кількості та зміни типу статево-вікової структури населення регіону – це головні кризові зміни, що формують сучасну демогеографічну ситуацію регіону. Важливими є виявлення територіальних особливостей демогеографічної ситуації пограниччя та демогеографічне районування, що визначатиме у подальшому специфіку управлінських рішень щодо поліпшення демогеографічної ситуації того чи іншого демогеографічного району зокрема та регіону загалом.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у рамках держбюджетної наукової теми „Географічні проблеми західного регіону України” (НДР 0101U001424) на кафедрі географії України Львівського національного університету імені Івана Франка.
Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в аналізі процесу формування та сучасного стану демогеографічної ситуації регіону, обґрунтуванні її внутрішньорегіональних варіацій та перспектив розвитку, а також у виділенні її найважливіших проблем та пропонуванні шляхів їхнього вирішення.
Відповідно до мети дослідження визначено такі завдання:
§ проаналізувати дію чинників на компонентну та терито -
ріальну структуру населення регіону;
§ показати головні тенденції демографічних процесів та виявити особливості формування сучасної демогеографічної ситуації;
§ провести комплексний аналіз сучасної демогеографічної ситуації пограниччя та картографічно відобразити її внутрішньотериторіальні особливості;
§ провести демогеографічне районування досліджуваної території;
§ розробити науково обґрунтовані рекомендації щодо досягнення збалансованого розвитку демографічних процесів та позитивного розвитку демогеографічної ситуації у регіоні.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ДЕМОГЕОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО ПОГРАНИЧЧЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок