Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОЗАУРОЧНОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОЗАУРОЧНОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

Назва:
ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОЗАУРОЧНОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,05 KB
Завантажень:
262
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ
АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕЛІНГЕВИЧ ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА
УДК 374.3:377.1
ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОЗАУРОЧНОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
13.00.07 - теорія і методика виховання
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті проблем виховання Академії педагогічних наук України, м. Київ.
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник
Мачуський Валерій Віталійович,
Інститут проблем виховання АПН України,
докторант.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Волощук Іван Степанович,
Академія педагогічних наук України,
вчений секретар відділення педагогіки і психології
вищої школи;
кандидат педагогічних наук
Яшник Світлана Валеріївна,
Національний аграрний університет,
доцент кафедри соціальної роботи та психології.
Захист відбудеться “22” квітня 2008 року о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.454.01 в Інституті проблем виховання АПН України за адресою: 04060 м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту проблем виховання АПН України (04060 м. Київ, вул. М. Берлинського, 9).
Автореферат розісланий “21” березня 2008 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Масол Л.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження обумовлена посиленням уваги держави до проблем розбудови вищої освіти, основна мета якої полягає не лише у підготовці висококваліфікованих кадрів для різних галузей господарства країни, але й вихованні особистості, зорієнтованої на загальнолюдські цінності. Виникає необхідність конструювання такого виховного процесу, складові якого інтегрували б, з одного боку, національний досвід і традиції, а з іншого – відповідали сучасним досягненням педагогічної науки.
В умовах соціокультурних змін у нашій країні система вищої освіти переходить у якісно новий стан. Виникає тенденція поступової відмови від передачі молодим поколінням перевірених “істин” і посилення культуротворчої функції вищої освіти, її відкритості до інновацій. Характерною особливістю сучасного стану проблеми виховання у системі вищої освіти є посилення інтеграційних процесів: поєднання різних підходів, посилення взаємодії вищого навчального закладу як відкритої системи з соціально-педагогічним середовищем. Виховна мета сучасної системи вищої освіти полягає у всебічному розвитку особистості, що є найвищою цінністю суспільства; розвитку її талантів, розумових і фізичних здібностей; формуванні моральних якостей; вихованні громадян, здатних до свідомого суспільного вибору; збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення його освітнього рівня.
Ці ідеї стверджуються у Законі України “Про освіту”, в Державній національній програмі “Освіта” (“Україна ХХІ століття”), Національній Доктрині розвитку освіти в Україні. Отже, актуальним є виховання громадянина, професіонала, фізично і духовно повноцінної людини, особистості з високим рівнем моральної культури.
Аналіз філософської і психолого-педагогічної літератури дозволяє констатувати, що різні аспекти виховання особистості висвітлені у психолого-педагогічній літературі (І.Бех, О.Вишневський, С.Карпенчук, А.Макаренко, А.Сиротенко, В.Сухомлинський, К.Ушинський та ін.). Особливості системного підходу до проблеми виховної роботи розкрито у працях М.Алемаскіна, М.Болдирєва, М.Бехерова, М.Кагана, А.Караковського, М.Красовицького, Б.Кобзаря, Л.Новікової, Н.Ничкало, І.Мар’єнко, Г.Побєдоносцева, Н.Саліванової
та ін.
Проблеми оптимізації виховної діяльності вищих навчальних закладів набули часткового висвітлення у науковій літературі (В.Андрущенко, А.Верхола, І.Волощук, В.Загвязинський, І.Зязюн, М.Євтух, В.Кузь, О.Леонтьєв, О.Мороз, В.Пєхота, В.Радул, С.Сисоєва та ін.). У цих наукових працях обґрунтовуються шляхи удосконалення навчального процесу у вищій школі, впровадження інноваційних педагогічних технологій, а також загальні підходи до становлення особистості студентів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОЗАУРОЧНОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок