Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ ЕТНОПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ

ФОРМУВАННЯ ЕТНОПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ

Назва:
ФОРМУВАННЯ ЕТНОПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
33,04 KB
Завантажень:
248
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В.М.КОРЕЦЬКОГО
УДК 323.2 (4 УКР) А-72
АНТОНЮК Олександр Васильович
ФОРМУВАННЯ ЕТНОПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ
Спеціальність 23.00.05 – Етнополітологія та етнодержавознавство
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора політичних наук
Київ – 2001
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі гуманітарних і соціальних дисциплін Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України.
Науковий консультант - | доктор соціологічних наук
ШУЛЬГА Микола Олександрович,
Інститут соціології НАН України,
заступник директора | Офіційні опоненти :
доктор політичних наук
ВАРЗАР Іван Михайлович, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, професор кафедри політології і соціології;
доктор соціологічних наук
РУДНИЦЬКА Тетяна Миколаївна, Інститут соціології НАН України, провідний науковий співробітник;
доктор філософських наук
СТЕПИКО Михайло Тимофійович, Національний інститут стратегічних досліджень при Адміністрації Президента України, вчений секретар.
Провідна установа – Київський національний університет будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України, кафедра політичних наук
Захист відбудеться “14” грудня 2001 року о 15 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.236.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук при Інституті держави і права ім. В.М.Корецького НАН України за адресою: 01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України (м.Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).
Автореферат розісланий 14 листопада 2001 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
доктор політичних наук В.П.Горбатенко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Етнополітичні процеси в незалежній Україні відбуваються в умовах трансформування суспільства від авторитарно-тоталітарної системи до демократичної, правової, соціальної держави. Вони супроводжуються етнічним ренесансом, активною включеністю етнічних спільнот у формування нової моделі співжиття громадян України. Характерною ознакою цього поступу, з одного боку, є утвердження української нації, національних меншин як дієвих суб’єктів та сталих структурних компонентів українського соціуму, а з іншого, – їх інтеграція і становлення багатоетнічного Українського народу (за Конституцією України) – української політичної нації.
Вагоме місце етнонаціонального фактора у державотворенні об’єктивно спричинило підвищення наукового і практичного інтересу до вивчення визначальних тенденцій розвитку етнополітичної сфери, що висуває перед вченими-суспільствознавцями завдання розгортання фундаментальних дослід-жень з цієї проблематики. Останнє десятиліття ознаменоване активною теоре-тичною діяльністю українських науковців щодо осмислення широкого спектра проблем, пов’язаних з етно- і націогенезом, етнічною теорією, етнонаціональ-ною політикою, міжетнічними відносинами і конфліктами, міграційними процесами та їх впливом на етнічну ситуацію у державі, піднесенням національ-ної свідомості, етнічною самоідентифікацією особи, національним характером і менталітетом тощо. Становлення етнології, етнополітології, етнодержавознав-ства – сучасних вітчизняних наукових шкіл, подолання упередженості щодо етнонаціональної сфери, поява цілого ряду грунтовних видань означають прорив у соціогуманітарних науках. Критично-конструктивне вивчення дороб-ку зарубіжних учених, здійснене українськими суспільствознавцями, дозволяє вести етнополітологічні дослідження на високому теоретичному рівні. Прове-дена науково-організаційна робота створила реальне підгрунтя для розширення пізнання та політико-практичного оволодіння етнополітичними процесами, що відбуваються в українському поліетнічному суспільстві.
У цьому зв’язку однією з найскладніших і найактуальніших проблем є дослідження базових факторів, які зумовлюють необхідність формування і реа-лізацію етнополітики в Україні, визначають місце у цьому процесі державних і недержавних політичних інститутів, а також комплекс засобів політичної діяль-ності у їх діалектичному взаємозв’язку.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ЕТНОПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок