Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ МОЛОКА ТА ПРОДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ МОЛОКА ТА ПРОДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ

Назва:
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ МОЛОКА ТА ПРОДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,84 KB
Завантажень:
349
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Костюк Ольга Дмитрівна
УДК 631.15/16:006.83
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ МОЛОКА ТА ПРОДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ
08.00.03 – економіка та управління національним господарством
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2008
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Національному аграрному університеті Кабінету Міністрів України
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор, членкор УААН,
заслужений діяч науки і техніки України
Галушко Валерій Павлович,
Національний аграрний університет,
директор Навчально-наукового інституту бізнесу
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Мостенська Тетяна Леонідівна,
Національний університет харчових технологій,
декан факультету економіки і менеджменту
кандидат економічних наук, доцент
Голомша Наталія Євгеніївна,
Національний аграрний університет,
докторант кафедри державного управління
Захист відбудеться “22” травня 2008 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.004.01 у Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус 3, аудиторія 65
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041 м. Київ-41, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус 4 к. 28.
Автореферат розісланий “ 21 ” квітня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Т.І. Балановська
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Новий рівень якості вітчизняної продукції є головною умовою її виходу на світовий ринок, а також інтеграції до СОТ та Європейського Союзу. Дотримання українськими виробниками міжнародних вимог до якості продукції та управління якістю товарів дозволить їм стати рівноправними партнерами в світовому товарообігу.
В продовольчому комплексі країни важливе місце посідає виробництво молока, як продукту, незамінного за вмістом поживних і мінеральних речовин та багатьох цінних вітамінів. Розвиток ринку молока та продуктів його переробки вимагає від усіх учасників посилення уваги до питань якості та безпеки продукції, а від органів державного нагляду – удосконалення системи регулювання.
З переміщенням виробництва молока із суспільного сектора в приватний погіршилась його якість і зменшилась кількість, а також зросли транспортні витрати. Потреба в стабільних поставках високоякісного молока стимулює переробників до встановлення довгострокових зв’язків з виробниками молочної сировини через надання їм вигідних кредитів, оренду устаткування, навчання персоналу.
Питанням розвитку молочного скотарства і виробництва молока, теоретичним і практичним аспектам формування та функціонування ринку молока і продуктів його переробки присвячено багато наукових праць вчених економістів-аграрників. Серед них роботи В. Г. Андрійчука, В.І. Бойка, Н.Є. Голомші, С.Р. Камілової, О.А. Козак, С.Д. Мельничука, Т.Л. Мостенської, П.Т. Саблука, Н. В.Саперович, О.М. Шпичака. Дослідження теоретичних аспектів та практики управління якістю продукції висвітлені в працях вітчизняних та зарубіжних науковців: І.З. Аронова, Р.В. Бичківського, В.І. Гіссіна, А.В. Гличева, М. М. Ільчука, М.В Калінчика, П.Я. Калити, М.І. Шаповала, У. Демінга, К. Ісікави, Е. Кондо та інших учених.
Велике соціально-економічне значення отримання якісної та безпечної сільськогосподарської продукції, перспективи розвитку молокопродуктового підкомплексу України в умовах приєднання до Світової організації торгівлі, формування спеціалізованого ринку високоякісних молочних продуктів обумовили вибір теми дисертації, її актуальність, мету, завдання і напрями дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проводилося у відповідності з науково-дослідною тематикою Національного аграрного університету за темою: „Управління якістю агропродовольчої продукції України в умовах глобалізації світової економіки” (номер державної реєстрації №0106U005235).
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є поглиблення теоретичних засад управління якістю молочної продукції та розробка практичних заходів і способів їх реалізації в усьому харчовому ланцюгу „виробництво – переробка – реалізація – споживання”.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ МОЛОКА ТА ПРОДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок