Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Синтез та реакції CОЛей 3-АРИЛАМіНО- та 3-ОКСИбензофуро[2,3-c]-, -бензотієно[2,3-c]- та -іНДОЛО[2,3-c]пірилію.

Синтез та реакції CОЛей 3-АРИЛАМіНО- та 3-ОКСИбензофуро[2,3-c]-, -бензотієно[2,3-c]- та -іНДОЛО[2,3-c]пірилію.

Назва:
Синтез та реакції CОЛей 3-АРИЛАМіНО- та 3-ОКСИбензофуро[2,3-c]-, -бензотієно[2,3-c]- та -іНДОЛО[2,3-c]пірилію.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,66 KB
Завантажень:
244
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ФІЗИКО-ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ І ВУГЛЕХІМІЇ
ім. Л.М. ЛИТВИНЕНКА
Толкунов ВАЛЕРіЙ СергійоВИЧ
УДК 547.831.3:836.3
Синтез та реакції CОЛей 3-АРИЛАМіНО- та 3-ОКСИбензофуро[2,3-c]-,
-бензотієно[2,3-c]- та -іНДОЛО[2,3-c]пірилію.
02.00.03 – органічна хімія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Донецьк – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті фізико-органічної хімії і вуглехімії
ім. Л.М. Литвиненка НАН України.
Науковий керівник: | доктор хімічних наук, професор
Дуленко Володимир Іванович,
Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії
ім. Л.М. Литвиненка НАН України,
провідний науковий співробітник
відділу біологічно активних сполук
Офіційні опоненти: | доктор хімічних наук, професор
Дяченко Володимир Данилович,
Луганський національний педагогічний університет
ім. Тараса Шевченка, завідувач кафедри органічної хімії.
кандидат хімічних наук,
старший науковий співробітник
Смоляр Микола Миколайович,
Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії
ім. Л.М. Литвиненка НАН України,
старший науковий співробітник
відділу хімії азинів.
Провідна установа: | Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України, м. Донецьк (кафедра органічної хімії).
Захист відбудеться “18” квітня 2006 р. о _____ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.216.01 в Інституті фізико-органічної хімії і вуглехімії
ім. Л.М. Литвиненка НАН України (83114, м. Донецьк, вул. Р. Люксембург, 70).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України (83114, м. Донецьк,
вул. Р. Люксембург, 70).
Автореферат розісланий “15” березня 2006 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 11. 216.01 |
Г. Ф. Раєнко


Актуальність проблеми. Однією із найважливіших проблем органічної хімії є пошук реактивних білдінг-блоків, за допомогою яких можна створювати нові біологічно активні речовини, моделювати структуру природних сполук і одержувати продукти з різними властивостями. Такими реакційними блоками є пірилієві солі.
Багаторічні дослідження, проведені у відділі хімії біологічно активних сполук, показали, що солі пірилію можуть бути зручними вихідними сполуками в синтезі конденсованих піридинових основ. На цей час накопичено величезний матеріал із синтезу різноманітних алкіл- і арилзаміщених солей пірилію та піридинових основ на їхній основі. Хімічні властивості алкіл- і арилзаміщених солей пірилію добре відомі або легко прогнозовані.
Разом з тим функційнозаміщені солі пірилію практично не досліджено. Наявність функційних груп у ядрі пірилію урізноманітнює їхні хімічні властивості за рахунок впливу на електронну структуру солей і за рахунок можливої участі в процесах циклоутворення.
Як такі функційні групи було обрано 3-ариламіно- і 3-оксигрупи в бензофуро[2,3-с]-, бензотієно[2,3-с]- та індоло[2,3-с]пірилієвих солях.. Таким чином, у порівнянні з відомими алкіл- і арилпохідними солями бензофуро[2,3-с]-, бензотієно[2,3-с]- і індоло[2,3-с]пірилію в обраних похідних є набагато більше можливостей для перебігу реакцій.
Неоднозначність перебігу і непередбачуваність напрямку реакцій з нуклеофільними реагентами, а також можливість одержання нових похідних бензо[b]фурану, бензо[b]тіофену, індолу, бензофуро[2,3-с]-, бензотієно[2,3-с]- та індоло[2,3-с]піридинів робить даний напрямок актуальним.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Роботу виконано в межах наукової тематики Інституту, номер держреєстрації теми 0194U013310.
Мета і задачі дослідженя. Метою роботи була розробка методів синтезу і вивчення хімічних властивостей солей бензофуро[2,3-с]-, бензотієно[2,3-с]- та індоло[2,3-с]пірилію, які містять 3-ариламіно- та 3-оксигрупи.
При цьому вирішувалися наступні задачі:
1) розробка методів синтезу солей 3-ариламіно- та 3-оксибензофуро[2,3-с]-,
-бензотієно[2,3-с]- та -індоло[2,3-с]пірилію на основі похідних бензо[b]фуран-3-, бензо[b]тіофен-3- та індоліл-3-оцтових кислот.
2) вивчення хімічних перетворень пірилієвих солей, що містять 3-ариламіно- та 3-оксигрупи під дією аміаку, первинних та вторинних амінів, гідразингідрату.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: Синтез та реакції CОЛей 3-АРИЛАМіНО- та 3-ОКСИбензофуро[2,3-c]-, -бензотієно[2,3-c]- та -іНДОЛО[2,3-c]пірилію.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок