Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ТА КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ Н.Я. ГРИГОРІЄВА (1883 – 1953 рр.)

ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ТА КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ Н.Я. ГРИГОРІЄВА (1883 – 1953 рр.)

Назва:
ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ТА КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ Н.Я. ГРИГОРІЄВА (1883 – 1953 рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,04 KB
Завантажень:
491
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
СУХОБОКОВА ОЛЬГА ОЛЕГІВНА
УДК 94: 3703 (477) «18/19»
ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ТА КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ Н.Я. ГРИГОРІЄВА (1883 – 1953 рр.)
Спеціальність 07.00.01 – історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ
2008
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі новітньої історії України
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор,
член-кореспондент НАН України
ДАНИЛЕНКО ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ,
завідуючий відділом історії України другої половини ХХ ст.
Інституту історії України НАН України
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
ДОРОШКО МИКОЛА САВОВИЧ,
професор кафедри країнознавства
Інституту міжнародних відносин
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
кандидат історичних наук,
старший науковий співробітник
КОКІН СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ,
заступник начальника
Галузевого державного архіву
Служби безпеки України
Захист відбудеться «23» червня 2008 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349)
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці імені М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розісланий «22» травня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат історичних наук, доцент О.І. Божко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ
Структура дисертації обумовлена метою, завданнями, логікою розкриття теми, її специфікою. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел і літератури. Загальний обсяг дисертації становить 258 стор., з них основного тексту – 186 стор., список використаних джерел і літератури – 71 стор. (905 позицій).
Актуальність дослідження українського національно-визвольного руху ХХ ст. і його окремих етапів не зменшується з перебігом часу. Все більше окреслюється масштабність і гострота проблем цього періоду. Один з підходів у їх вивченні, що найбільш конкретно і повно відображає історію української національно-визвольної боротьби, – перенесення ваги із загальних схем до особистісного виміру історичного процесу – персоналій, як конкретних чинників тієї реальності.
До числа визначних постатей – борців за українську незалежність, належить політичний і громадський діяч, вчений, публіцист Никифор Якович Григоріїв (1883–1953 рр.), життєвий шлях якого проліг через найважливіші етапи українського визвольного руху першої половини ХХ ст. Він відіграв важливу роль у процесі ідейно-теоретичного обґрунтування і фактичного становлення української державності, виробляв і реалізовував у своїй практичній діяльності засади української національно-державної політики.
У контексті розвитку історичної біографістики вивчення його життєвого шляху на тлі епохи набуває важливого значення. Всебічний аналіз діяльності і науково-публіцистичної спадщини Н.Григорієва дозволить глибше зрозуміти характер українського національно-визвольного руху ХХ ст., його окремих напрямів, повніше відтворити життя і діяльність української еміграції у Чехословаччині, США та Канаді.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до науково-дослідної теми історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Історія української державності нової та новітньої доби» (державний реєстраційний номер 06БФ046-01).
Метою роботи є комплексне дослідження громадсько-політичної і культурно-просвітницької діяльності Н.Григорієва, її передумов та наслідків, з’ясування його ролі в національно-визвольній боротьбі українського народу.
Для реалізації мети поставлені завдання:
- проаналізувати сучасний стан наукової розробки теми, рівень її джерельного забезпечення;
- дослідити процес формування світогляду, ідейно-політичних переконань і громадянської позиції Н.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ТА КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ Н.Я. ГРИГОРІЄВА (1883 – 1953 рр.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок