Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ: ЦИВІЛІЗАЦІЙНА ВЗАЄМОДІЯ

ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ: ЦИВІЛІЗАЦІЙНА ВЗАЄМОДІЯ

Назва:
ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ: ЦИВІЛІЗАЦІЙНА ВЗАЄМОДІЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,46 KB
Завантажень:
206
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ
НАЙЧУК Антон Віталійович
УДК 141.7:111.11
ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА УКРАЇНИ
В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ: ЦИВІЛІЗАЦІЙНА ВЗАЄМОДІЯ
09.00.10 – філософія освіти
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук
Київ, 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті вищої освіти АПН України.
Науковий керівник: доктор філософських наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України
Бех Володимир Павлович,
Національний педагогічний університет
імені М.П.Драгоманова, перший проректор.
Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор
Скотна Надія Володимирівна,
Дрогобицький державний педагогічний
університет імені Івана Франка,
декан соціально-гуманітарного факультету;
кандидат філософських наук, доцент
Ярошенко Алла Олександрівна,
Національний педагогічний університет
імені М.П.Драгоманова, доцент кафедри
теорії та методології соціології.
Захист відбудеться 20 грудня 2007 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.456.01 Інституту вищої освіти Академії педагогічних наук України за адресою: 01014, м. Київ, вул. Басті-онна, 9.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту вищої освіти Академії педагогічних наук України за адресою: 01014, м. Київ, вул. Бас-тіонна, 9.
Автореферат розісланий 17 листопада 2007 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.С.Горбунова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Глобалізаційні процеси, які охопили всі ланки людської цивілізації, не обійшли стороною і освіту. Особливого сенсу і змісту набуває ціннісно-світоглядне ставлення людини до світу і самої себе в освіті. Її головними завданнями виступає розвиток всебічно-роз-винутої особистості, тобто зі світоглядом, який забезпечує гармонійну взаємодію людини з іншими людьми, суспільством та природою. Це своєю чергою сприяло появі нової проміжної ланки між філософією та освітою – філософії освіти, тому що взаємодія між філософією і освітою завжди відігравала суттєву роль у розвитку людства.
Проблеми, підняті філософією освіти, а саме гуманістичне спрямування освіти, формування всебічно-розвиненої людини, поєднання інтересів особистості із загальними цінностями та інтересами стали реальністю нашого сьогодення. Разом з тим, поза увагою вчених продовжує залишатися коло проблем, пов’язаних із формуванням філософсько-педагогічної думки у навчальних закладах України, впливом на ці процеси політичних, економічних і культурних глобалізаційних хвиль, які супроводжували Україну протягом усієї історії, що, своєю чергою, вплинуло і на формування освітньої парадигми, яка увібрала в себе як національні, так і загальнолюдські цінності.
Дослідження цієї проблеми, на основі цивілізаційного підходу, на нашу думку, має вагоме як загальнотеоретичне, так і прикладне значення. Адже виявлення складностей і суперечностей процесу розвитку філософсько-педагогічної думки, формування освітньої парадигми, на різних етапах цивілізаційного розвитку, можуть допомогти філософам, соціологам, педагогам глибше збагнути сучасні проблеми філософії освіти, посприяти розробці нових концептуальних основ даної дисципліни, знайти своє особливе місце в оптимізації вирішення проблем сучасності, пов’язаних з інте-гративним розвитком цивілізації та глобальними проблемами, які гостро проявилися на рубежі ХХ та ХХІ століття.
Таким чином, враховуючи вищезазначене, актуальність обраної теми обумовлюється необхідністю вивчення впливів політичних, економічних і культурних глобалізаційних процесів на розвиток філософсько-педагогічної думки в Україні та їх впливу на формування освітньої парадигми.
Ступінь наукового опрацювання проблеми. Дослідження освіти як соціального інституту пов’язано з аналізом широкого кола наукових проб-лем. Незважаючи на те, що предметна сфера, окреслена темою дисерта-ційної роботи, раніше науковцями спеціально не розглядалася, все ж таки окремі її аспекти отримали своє висвітлення в рамках розробки різних підходів і концепцій із питань освіти, цивілізації, глобалізації в працях нау-ковців.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ: ЦИВІЛІЗАЦІЙНА ВЗАЄМОДІЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок