Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЦЕРКОВНО-ГРОМАДСЬКА І ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТЕПАНА СКРИПНИКА У 1930–1944 РОКАХ

ЦЕРКОВНО-ГРОМАДСЬКА І ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТЕПАНА СКРИПНИКА У 1930–1944 РОКАХ

Назва:
ЦЕРКОВНО-ГРОМАДСЬКА І ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТЕПАНА СКРИПНИКА У 1930–1944 РОКАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,21 KB
Завантажень:
104
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Національний університет «Острозька академія»
СМИРНОВ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
УДК 94(477).08/09: 929
ЦЕРКОВНО-ГРОМАДСЬКА І ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТЕПАНА СКРИПНИКА У 1930–1944 РОКАХ
Спеціальність 09.00.11 – релігієзнавство
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Острог – 2008


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії Національного університету
«Острозька академія» Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
Трофимович Володимир Васильович,
Національний університет «Острозька академія»,
завідувач кафедри історії
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Стоколос Надія Георгіївна,
Рівненський інститут слов’янознавства
Київського славістичного університету,
завідувач кафедри філософії і соціальних наук
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Преловська Ірина Миколаївна,
Інститут української археографії та
джерелознавства ім.М.С.Грушевського НАН України,
старший науковий співробітник
Захист відбудеться 12 червня 2008р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 48.125.01 у Національному університеті «Острозька академія» (35800, м.Острог, вул. Семінарська, 2).
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Національного університету «Острозька академія» (35800, м.Острог, вул. Семінарська, 2).
Автореферат розісланий 6 травня 2008р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.В.Павлюк


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Біографічні історико-церковні студії залишаються одним із пріоритетних напрямів сучасного українського релігієзнавства. Особливого значення набуває вивчення впливу відомих діячів на релігійні процеси в Україні. Серед знакових постатей в історії українського православ’я вирізняється Степан Скрипник – посол польського сейму від Волині в 30-х роках ХХ століття, першоієрарх Української православної церкви в США, перший патріарх Київський і всієї України Мстислав. Тому дослідження його церковно-громадської і політичної діяльності є давно назрілим науковим завданням. Актуальність теми продиктована потребою створення наукової біографії С.Скрипника як церковно-громадського і політичного діяча в контексті етноконфесійних трансформацій в Україні.
Актуальність проблеми підсилюється й тією обставиною, що ретроспективний погляд на діяльність С.Скрипника міг би дати інформацію для роздумів сьогоднішнім релігійним і політичним діячам. Вивчення його біографії має чималу наукову цінність, пізнавально-виховне і практичне значення для нинішнього покоління.
Церковно-громадська і політична діяльність С.Скрипника ще не знайшла ґрунтовного відображення в українській релігієзнавчій та історичній науці й потребує спеціального дослідження. Чи не найменш вивченим періодом його життєпису залишаються 30-і – 40-і рр. ХХст. Саме цим обумовлений вибір теми наукової роботи. Залучення в науковий обіг значного комплексу нових архівних джерел підсилює актуальність теми дисертації.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження здійснене в рамках науково-дослідних тем «Релігійний фактор у контексті суспільних і світоглядних трансформацій» та «Актуальні проблеми української історії та історіографії модерного часу», які виконуються у Національному університеті «Острозька академія».
Метою дисертаційної роботи є комплексне історико-релігієзнавче висвітлення церковно-громадської і політичної діяльності С.Скрипника у 1930–1944рр.
Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких дослідницьких завдань:
– проаналізувати стан наукової розробки теми, охарактеризувати джерельну базу дослідження;
– з’ясувати основні чинники, які впливали на формування особистості С. Скрипника, його національної та еклезіальної ідентичності;
– висвітлити напрямки парламентської діяльності посла у 1930–1939рр. і еволюцію його суспільно-політичних та релігійних поглядів;
– дослідити позапарламентську роботу С.Скрипника у політичних, громадських і церковних організаціях Волині;
– простежити участь у національно-церковному русі за українізацію Православної церкви в 30-х – на початку 40-х рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ЦЕРКОВНО-ГРОМАДСЬКА І ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТЕПАНА СКРИПНИКА У 1930–1944 РОКАХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок