Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Органодитіофосфати металів: протизношувальні та біологічні властивості

Органодитіофосфати металів: протизношувальні та біологічні властивості

Назва:
Органодитіофосфати металів: протизношувальні та біологічні властивості
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,23 KB
Завантажень:
196
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Національна Академія наук України
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
Москаленко Олег Вадимович
УДК 541.49:621.892.273:577.15/17
Органодитіофосфати металів: протизношувальні та біологічні властивості
02.00.13 – нафтохімія та вуглехімія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Київ – 2000
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.
Науковий керівник
кандидат хімічних наук, доцент
Суховєєв Володимир Володимирович,
керівник спільної науково-дослідної лабораторії ІБОНХ НАН України
та НДПУ імені Миколи Гоголя Міносвіти України
Офіційні опоненти:
доктор хімічних наук, професор
ГРИГОР’ЄВ Анатолій Олександрович,
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України,
завідувач відділу
доктор хімічних наук, професор
МАЗУРЕНКО Євген Андрійович,
Інститут загальної та неорганічної хімії НАН України,
завідувач відділу
Провідна установа:
Державний університет “Львівська політехніка”
Міністерства освіти України, м. Львів
Захист відбудеться “31” березня 2000 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.220.01 в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, 02094, Київ–94, вул.Мурманська, 1.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, 02160, Київ–94, Харківське шосе, 50.
Автореферат розісланий “25” лютого 2000 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д.М.Федоряк
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Зношування деталей та механізмів призводить до значних збитків у народному господарстві, які сягають 10% сукупного національного прибутку різних країн світу.
Приоритетним напрямком підвищення протизношувальних властивостей мастильних матеріалів (олив, пластичних мастил) є використання в їх складі протизношувальних присадок.
Аналіз публікацій останніх 20 років свідчить про те, що серед різно-манітних класів протизношувальних присадок до мастильних матеріалів все більшого значення набувають саме металовмісні (металокомплексні) сполуки. Відомими присадками такого типу є діалкілдитіофосфати, діари-лдитіофосфати, діалкілдитіокарбамати та тіоалкілфеноляти металів.
Дослідження, проведені за останнє десятиріччя провідними хімотологіч-ними центрами світу свідчать про те, що технічні вимоги до мастильних матеріалів можуть задовольнити присадки нового покоління – металоком-плексні сполуки на основі перехідних та неперехідних металів з органіч-ними хелатоутворюючими лігандами (МLm). Дослідженими серед них є ком-плексні сполуки цинку (ІІ) та молібдену (ІІІ,VI) з сульфуровмісними ацидо-лігандами (діорганодитіо-фосфатами, діорганодитіокарбаматами). Введення до складу мастил цих присадок дає змогу забезпечити експлуатацію зростаючого парку машин та механізмів без значного збільшення об’єму використання мастил. Більшість досліджень у цій галузі нафтохімії проводяться на емпіричному рівні і, в основному, грунтуються на досвіді та інтуїції хімотологів-практиків, ніж на теоретичних засадах. Роботи, які присвячені синтезу та створенню наукових основ спрямованого підбору протизношувальних присадок на основі комплексів металів мають тривалий (десятки років), але епізодичний характер.
Крім хімотологічних властивостей, комплекси MLm виявляють і біологічну дію (біоцидну, фунгіцидну, фармакологічну тощо). Вони вклю-чають, як правило, іони біометалів та біологічно активні ацидоліганди. Перспективними серед цього класу ацидолігандів можуть бути п’ятичленні циклічні сульфони та їх широка гама похідних. Вони поєднують у собі біо-нестійкість, низьку токсичність та здатність до координації з іонами металів. Так, 3-тіолен-1,1-діоксид (сульфолен-3) і його відомі похідні привертають все більшу увагу дослідників як напівпродукти для нафтохімічного та орга-нічного синтезу.
Біологічні та протизношувальні властивості біс(діорганодитіофосфатів) металів, які містять у складі ацидоліганду 1,1-діоксотіолановий або 1,1-ді-оксотіоленовий замісник, до початку постановки теми даної роботи (1994 р.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Органодитіофосфати металів: протизношувальні та біологічні властивості

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок