Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Етнополітичні процеси на Лемківщині ( 90-ті рр. ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.)

Етнополітичні процеси на Лемківщині ( 90-ті рр. ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.)

Назва:
Етнополітичні процеси на Лемківщині ( 90-ті рр. ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,94 KB
Завантажень:
247
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника
 

Любчик Ігор Дмитрович
УДК 39 (477.87) (437.6) (438) “1890/1939”
Етнополітичні процеси на Лемківщині
( 90-ті рр. ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.)
Спеціальність 07.00.05 – етнологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Івано-Франківськ – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі етнології і археології Інституту історії і політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
СВОРАК Степан Дмитрович,
начальник Прикарпатського
юридичного інституту
Львівського державного університету
внутрішніх справ
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Красівський Орест Якубович,
Інститут політичних та етнонаціональних
досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України,
старший науковий співробітник;
кандидат історичних наук,
Балагутрак Микола Петрович,
Інститут народознавства НАН України,
науковий співробітник відділу етнології сучасності
Захист відбудеться 14 квітня 2008 р. об 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 20.051.05 Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (76025, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 79).
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (76025, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 79).
Автореферат розіслано 13 березня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради І. Я. Райківський
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Знання етнокультурних надбань свого народу, його історії сприяють утвердженню міцної національної ідентичності як етнічних груп в цілому, так і етнофорів зокрема. Зважаючи на сучасні глобалізаційні процеси, які значною мірою поглинають етнокультурну самобутність етнографічних груп, а лемків особливо, актуальним є дослідження їхньої культури та питань національно-культурного й політичного розвитку.
Довготривалий період бездержавності української нації та входження її етнічних територій до складу різних державно-політичних утворень зумовлювали певну інертність у розвитку національного руху в периферійних етнографічних районах.
Зважаючи на геополітичне становище та політику угорської, польської, словацької та чеської державних влад, утвердження національної ідентичності лемків мало певні особливості. Відповідно до цього актуальним є дослідити етнополітичні і національно-культурні процеси.
Інтерес до теми дослідження викликаний і тією обставиною, що сьогодні для лемків є загроза втрати етнокультурної самобутності. Актуальність дослідження підсилюється й намаганням певних як політичних, так і наукових кіл пропагувати сепаратистські настрої в окремих регіонах.
Важливість досліджуваної теми зумовлена ще й тим, що в сучасній історіографії проблема національної самоідентифікації лемків через призму етнополітичних та національно-культурних процесів є малодослідженою.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в межах наукової програми Інституту історії і політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника ,,Етнополітичні трансформації в Україні (західноукраїнські землі в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.”) (держреєстрація №0106U002247).
Об’єкт дослідження – етнографічна група лемків та Лемківщина як етнографічний район.
Предметом дослідження є суспільно-політичний та національно-культурний рух на Лемківщині, який визначав характер та особливості національної самоідентифікації лемків.
Метою роботи є з’ясування особливостей формування та утвердження національної ідентичності лемків через призму етнополітичних та етнокультурних процесів.
Основними завданнями дисертаційного дослідження є:
- охарактеризувати джерельно-історіографічну базу проблематики;
- дослідити динаміку та особливості суспільно-політичних, національно-
культурних та етносоціальних процесів на Лемківщині наприкінці ХІХ
– 30-х рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Етнополітичні процеси на Лемківщині ( 90-ті рр. ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок