Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТРУКТУРНИЙ РЕЛЬЄФ ПІВДЕННОГО РОЗТОЧЧЯ

СТРУКТУРНИЙ РЕЛЬЄФ ПІВДЕННОГО РОЗТОЧЧЯ

Назва:
СТРУКТУРНИЙ РЕЛЬЄФ ПІВДЕННОГО РОЗТОЧЧЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,86 KB
Завантажень:
8
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Львівський національний університет імені Івана Франка
Гнатюк Роман Михайлович
УДК 551.4: 551.24 (477.8)
СТРУКТУРНИЙ РЕЛЬЄФ ПІВДЕННОГО РОЗТОЧЧЯ
11.00.04 – геоморфологія і палеогеографія
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата географічних наук
Львів – 2002


Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Львівському національному університеті імені Івана Франка
Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник кандидат географічних наук, професор
Кравчук Ярослав Софронович,
Львівський національний університет
імені Івана Франка, завідувач
кафедри геоморфології і палеогеографії
Офіційні опоненти : доктор географічних наук,
доктор геолого-мінералогічних наук, професор
Рудько Георгій Ілліч,
Національна акціонерна компанія “Надра України”, начальник управління гідрогеологічних робіт та інженерно-геологічних досліджень;
Інститут геологічних наук НАН України,
головний науковий співробітник
кандидат географічних наук, доцент
Муха Богдан Павлович,
Львівський національний університет
імені Івана Франка, доцент кафедри
фізичної географії
Провідна установа Київський національний університет
ім. Тараса Шевченка, географічний факультет,
кафедра геоморфології і палеогеографії, м. Київ.
Захист відбудеться 8 жовтня 2002 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.35.051.05 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Дорошенка, 41).
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львів----ського національного університету імені Івана Франка (79005, м. Львів, вул.Драгоманова, 5).
Автореферат розісланий 6 вересня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Волошин П.К.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. За останні десятиліття досягнуто значних успіхів у вив-ченні тектонічної будови осадочного чохла та кристалічного фундаменту Волино-Подільського регіону. Відчутний прогрес у пізнанні геологічної струк-тури Волино-Поділля суттєво розширив можливості регіональних морфо-струк--турних досліджень, що дозволяє по-новому – на ширшій інформаційній основі – підійти до розв’язання багатьох проблемних питань, безпосередньо пов’язаних зі з’ясуванням структурно-тектонічної зумовленості його рельєфу. Відомо, що актуальність даного кола проб-лем обумовлена необхідністю поглибленого пізнання тектонічної структури земної кори та її новітньої динаміки, вкрай потрібного, зокрема, для підвищення ефек-тив-ності пошуку та розвідки корисних копалин.
Особливістю дисертаційного дослідження -є намагання з’ясувати характер струк-турної (субстратної) зумовленості рельєфу земної поверхні шляхом деталь-ного вивчення структурного рельєфу (СР). Для реалізації даного наукового завдання вибрано південну (південно-східну) частину Розточчя – невеликого, але дуже ціка-во-го регіону, що завдяки своїм геолого-геоморфологічним особливостям, геострук-турному та неотектонічному розташуванню мо-же розглядатись як модельний район для докладного вивчення СР денудаційних пластових рівнин з помірно дислоко-ваним субстратом.
Ґрунтовне вивчення геоморфологічної будови Південного Розточчя не-об-хідне для встановлення науково-піз-навальної цінності рельєфу існуючих (при-родний за-по-відник “Розточчя”, націо-наль-ний природний парк “Яворів-ський”) та проек-това-них (Жовківський і Поте-лицький регіональні ландшафтні парки) природно-запо-відних територій, оцін-ки їх геоморфологічної репре-зентативності, виділення нових охорон-них гео-мор-фологічних об’єктів – па-м’я-ток природи та інших природо-охо-ронних цілей.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація під-готов--лена автором під час роботи в лабораторії інженерно-геоморфологічних досліджень кафедри геоморфології і палеогеографії (з 2000 року – лабораторія інженерно-гео-графічних, природоохоронних і туристичних досліджень) над дер-жавними та госп--договірними замовленнями, тематика яких стосувалась при-кладних геоморфо-логіч-них і природоохоронних проблем західного регіону України (науко-вий керівник тем професор Я.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: СТРУКТУРНИЙ РЕЛЬЄФ ПІВДЕННОГО РОЗТОЧЧЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок