Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Державотворчий процес в Україні 1991–2004 років (на матеріалах періодики Заходу)

Державотворчий процес в Україні 1991–2004 років (на матеріалах періодики Заходу)

Назва:
Державотворчий процес в Україні 1991–2004 років (на матеріалах періодики Заходу)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
46,08 KB
Завантажень:
41
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
Актуальність теми: Становлення незалежної української держави озна
чало вихід її на новий рівень суспільної самоорганізації, у тому числі і
в територіальному аспекті


Ужгородський національний університет
Офіцинський Роман Андрійович
УДК 94(477)"1991/2004"
Державотворчий процес в Україні 1991–2004 років
(на матеріалах періодики Заходу)
Спеціальність 07.00.01 – iсторія України
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора історичних наук
Ужгород – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі історії України 20–30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України Національної академії наук України.
Науковий консультант: доктор історичних наук, професор
Кульчицький Станіслав Владиславович,
Інститут історії України НАН України,
завідувач відділу історії України 20–30-х рр. ХХ ст.
Офіційні опоненти:
член-кореспондент НАН України,
доктор історичних наук, професор
Даниленко Віктор Михайлович,
Інститут історії України НАН України, завідувач відділу історії України другої половини XX століття;
доктор історичних наук, професор
Кондратюк Костянтин Костянтинович,
Львівський національний університет
імені Івана Франка,
завідувач кафедри новітньої історії України;
доктор історичних наук, професор
Вовканич Іван Іванович,
Закарпатський державний університет,
завідувач кафедри країнознавства, м. Ужгород.
Провідна установа: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Міністерства освіти і науки України, кафедра історії України, м. Чернівці.
Захист відбудеться 26 квітня 2006 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 61.051.04 Ужгородського національного університету (88016, м. Ужгород, вул. Університетська, 14а, ауд. 410).
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці Ужгородського національного університету (88000, м. Ужгород, вул. Капітульна, 9).
Автореферат розісланий 25 березня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Токар М. Ю.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Порівняно стабільний розвиток незалежної Украї-ни відноситься до найбільших здобутків у звільненні постбіполярної Європи від розмежувальних ліній. Однак в істо-ричній науці відсутнє комплексне дослідження політичної історії незалежної України через призму європейської ідентичності — відповідності закономір-ностям розвитку західної цивілізації.
Постановку цієї про-блеми можна конкретизувати двома аспектами. З одного боку, йдеться про загальний нарис періоду пост-соціалістичних перетворень, що вичерпався пома-ранчевою революцією. А з другого — акцентується увага на висновках зару-біжних спеціалістів про особливості державо-творчого процесу незалежної України, з якими вони оперативно ді-лилися на сторінках впливових періодичних видань.
У структурно-змістовому плані зазначена проблема має інтегрований характер, тобто відображає різні, але взаємопов’язані компоненти історич-ного процесу: внутрішня і зовнішня політика, економічні та соціокультурні тенденції. Поняття "європейська ідентичність" служить означенням паради-г-ми, що, на переконання автора, виказує не стільки напрям наукового осми-с-лен-ня, скільки темпорально локалізовані пануючі настрої та практичні дії.
Ідеться про два взаємно переплетених процеси поширення культурно-іс-торичної традиції, пов’язаної з назвою "Європа". Культурна ек-спансія за-діяла природні відцентрові сили, а культурна орієнтація — штучні до-цент-рові. Але в обох випадках у даному історичному часі периферія (Ук-ра-їна) міцно пов’язується з цивілізаційним центром.
Вивчення чужомовних джерел про будь-яку країну нколи не втратить актуальност. Акцент на західний варіант коментарів ключового фрагменту історії України (політичного розвитку доби незалежності) лише примножить висок нтелектуальн можливост втчизняно гумантарно науки. В історіографії цей крок можна вважати дебютним. Його зроблено відразу на усіх трьох рівнях історичного пізнання: реконструктивному, емпіричному й теоретичному.
Написання україноцентричної історії України на джерельній основі зарубіжних мас-медіа є амбіційним проектом, що руйнує схоластичні інтерпретаційні схеми (загумінки чужих імперій, наслідки Чорнобиля і т.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 Реферат на тему: Державотворчий процес в Україні 1991–2004 років (на матеріалах періодики Заходу)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок