Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: ПОРІВНЯЛЬНИЙ ВИМІР ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ПОСТКОЛОНІАЛЬНИХ І ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ ДЕРЖАВ

ПОРІВНЯЛЬНИЙ ВИМІР ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ПОСТКОЛОНІАЛЬНИХ І ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ ДЕРЖАВ / сторінка 4

Назва:
ПОРІВНЯЛЬНИЙ ВИМІР ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ПОСТКОЛОНІАЛЬНИХ І ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ ДЕРЖАВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,69 KB
Завантажень:
455
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Авторські положення і висновки придатні до використання при написанні підручників і навчальних посібників, розробці спецкурсів та проведенні семінарських занять з проблем міжнародних відносин, світових систем та глобального розвитку. Розроблені в дисертації положення, висновки та рекомендації дають підстави зробити певні уточнення в розумінні принципів формулювання української стратегії реформ з урахуванням специфіки політичної культури українського народу.
Апробація результатів дослідження. Робота апробована на кафедрі зовнішньої політики і міжнародного права Дипломатичної академії України при МЗС України. Основні положення і висновки дисертації доповідалися автором на семінарах у Дипломатичній академії України при МЗС України та на науково-практичній конференції “Українська зовнішня політика та дипломатія: десять років незалежності” в Дипломатичній академії України при МЗС України (м. Київ, 19 квітня 2001 року), викладені у 5-и публікаціях автора у фахових виданнях.
Структура дисертації зумовлена метою і завданнями дослідження. Робота складається із вступу, 4 розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури. Загальний обсяг дисертації становить 173 сторінки. Список використаних джерел та літератури включає 160 найменувань на 12 сторінках.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У вступі обґрунтовується актуальність і ступінь наукової розробки проблеми, визначається її мета та завдання, формулюються наукова новизна, теоретичне і практичне значення дослідження, представлено відомості про апробацію результатів дослідження.
У першому розділі - “Зарубіжні концепції взаємозв’язку політичної культури і демократизації внутрішньої і зовнішньої політики посттоталітарних суспільств” - розкрито суть цих концепцій, виявлено тенденцію до розширення компаративних досліджень і поглиблення дискусій щодо політичної культури як джерела демократизації. Зокрема, С. Холмс з Гарварду головним важелем впливу на характер суспільних проблем і рівень демократичності держав вважає домінуючу ідеологію. Г. Алмонд, С. Верба та А. Інкелес визнають важливість впливу на характер (відмінність) політичних систем окремих елементів (цінностей, звичаїв, вірувань). Найбільшого значення надається життєвому досвіду політиків, освіченості більшості громадян, ступеневі класового розшарування.
Окремо вивчені концепції західних дослідників, які у визначенні “політична культура – демократизація” пріоритет віддають демократичності суспільства. Тут спрацьовує елемент ідеологічного характеру, що виражається у звичці тлумачити переваги західної економічної моделі розвитку. Це, на їх думку, є іманентним для Заходу у його широкому політичному розумінні. А відтак цією концептуальною домінантою пояснюється нав’язування американцями та західноєвропейцями країнам з перехідною економікою свого проекту реформ часто без врахування традицій та цінностей національних політичних культур.
Дисертант, подаючи ці концепції, відзначає їх певний еклектизм. Провідна теза сучасних концепцій взаємовпливів політичної культури і демократії полягає в тому, що темпи і стабільність суспільних перетворень набувають тривкості тільки тоді, коли набуває такої міцності і незворотності сама демократія.
Досить поширеним є погляд, що вказує на суперечливість російської демократичної традиції. Саме через цю обставину – відсутність виразності і чіткості політичної культури – стало можливим принципове розмежування недавніх керівників КПРС, одні з яких опинилися у таборі комуністичних реставраторів, інші ж спричинилися до розвалу СРСР і стали реформаторами.
На Заході виокремлюється концепція взаємозв’язку демократизації і активної ролі “прогресивних інтелектуалів”. Саме у такий спосіб інтелектуали як носії політичної культури роблять можливим розв’язання одвічної проблеми інтелектуальної еліти – з’єднання освіченої частини населення і мас. Показовими тут є міркування А. Лейпхарта про “пристосувальну демократію”, тобто історичну спроможність еліти (“добровільних, цілеспрямованих, поступливих її елементів”) узгоджувати інтереси різних суспільних верств, щоб уникнути драматичних наслідків суспільних перемін (конфліктів, воєн тощо).

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: ПОРІВНЯЛЬНИЙ ВИМІР ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ПОСТКОЛОНІАЛЬНИХ І ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ ДЕРЖАВ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок