Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КОНЦЕСІЯ У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ

КОНЦЕСІЯ У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Назва:
КОНЦЕСІЯ У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,84 KB
Завантажень:
51
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
За даними досліджень основна частина інвестиційних проектів концес
ійного типу (концесійні проекти) здійснюються у транспортном


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ВІКАРЧУК ОЛЬГА ІВАНІВНА
УДК: 330.101.4:338.246.025.3
КОНЦЕСІЯ У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ
08.01.01 – економічна теорія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2006
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі економічної теорії економічного
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент
Чепінога Володимир Григорович, Академія адвокатури,
доцент кафедри теорії та історії держави і права.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, доцент,
чл.-кор. НАН України Кваснюк Борис Євгенович, Державна
Установа „Інститут економіки і прогнозування НАН України”,
заступник директора з наукової роботи.
кандидат економічних наук, доцент Мартиненко Володимир
Федорович, Національна академія державного управління при
Президентові України, доцент кафедри економічної
теорії та історії економіки.
Провідна установа: Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана, кафедра політекономії
факультету управління та маркетингу.
Захист відбудеться „20” жовтня 2006 р. о „1400” годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.13 Київського національного
університету імені Тараса Шевченка за адресою:
03022, м. Київ, вул. Васильківська, 90а, к. 203.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського
національного університету імені Тараса Шевченка за адресою:
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58, к. 12.
Автореферат розісланий „19” вересня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради І.І. Мазур
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Еволюційний процес трансформації соціально-економічного механізму господарювання в Україні пов’язаний з кардинальними перетвореннями відносин власності, формуванням на їх основі інноваційно-інвестиційного середовища та розвитком реального сектора економіки. Принциповим завданням, яке виникло перед вітчизняною економічною наукою, є вибір альтернативних способів підвищення ефективності використання державного та комунального майна на засадах реформування відносин власності, переходу до прогресивних форм господарювання за рахунок стимулювання інвестиційної діяльності, розвитку виробничої та соціальної інфраструктур на підприємствах різних галузей народного господарства. У вирішенні цих проблем особливої актуальності набуває розробка та вдосконалення взаємовідносин між суб’єктами господарювання, що побудовані на концесійних засадах. З огляду на це постає необхідність глибокого теоретичного вивчення та методологічного обґрунтування як самої природи виникнення концесій – об’єктів, суб’єктів, основних рис і наслідків їх прояву в господарській діяльності, так і особливостей функціонування концесійних відносин у певних галузях економіки, зокрема в комунальній сфері та дорожньому господарстві.
Розвиток концесійних відносин пов’язаний із залученням довгострокових інвестицій в економіку України. Це зумовлено як об’єктивними, так і суб’єктивними чинниками, зокрема, фізичною і моральною зношеністю машин та устаткування, незадовільною організацією праці, недостатнім рівнем державних асигнувань у вигляді капітальних інвестицій з метою оновлення та модернізації основних виробничих фондів. Все це вимагає пошуку оптимальних моделей господарювання з урахуванням соціально-економічних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності.
Враховуючи ринкові перетворення, що відбуваються в Україні, а також і прагнення держави інтегруватися у світову систему господарювання в якості повноправного партнера, великого значення набуває всебічне вирішення проблеми створення сприятливого інвестиційного середовища для розвитку різноманітних форм господарювання, в тому числі і на концесійній основі.
Теоретичною базою дисертаційного дослідження та сформованих висновків стали праці таких вітчизняних та зарубіжних учених з питань функціонування концесійних відносин: І.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: КОНЦЕСІЯ У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок