Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕКОЛОГО-ФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ГЕРБІЦИДНОЇ ДІЇ НА АМБРОЗІЮ ПОЛИНОЛИСТУ (AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L.) В УМОВАХ СТЕПОВОГО ПРИДНІПРОВ’Я

ЕКОЛОГО-ФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ГЕРБІЦИДНОЇ ДІЇ НА АМБРОЗІЮ ПОЛИНОЛИСТУ (AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L.) В УМОВАХ СТЕПОВОГО ПРИДНІПРОВ’Я

Назва:
ЕКОЛОГО-ФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ГЕРБІЦИДНОЇ ДІЇ НА АМБРОЗІЮ ПОЛИНОЛИСТУ (AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L.) В УМОВАХ СТЕПОВОГО ПРИДНІПРОВ’Я
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,89 KB
Завантажень:
161
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХРОМИХ НІНА ОЛЕКСАНДРІВНА
УДК 574.3:632.95.025.8(477.63)
ЕКОЛОГО-ФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ГЕРБІЦИДНОЇ ДІЇ
НА АМБРОЗІЮ ПОЛИНОЛИСТУ (AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L.)
В УМОВАХ СТЕПОВОГО ПРИДНІПРОВ’Я
03. 00. 16 – екологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Дніпропетровськ – 2008


Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Дніпропетровському національному університеті
Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор
Вінниченко Олександр Миколайович,
Дніпропетровський національний університет,
кафедра фізіології рослин та екології,
професор
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор
Чернишенко Сергій Вікторович,
Дніпропетровський національний університет,
факультет прикладної математики, декан
кандидат біологічних наук, доцент
Полєва Юлія Львівна,
Академія митної служби України (м. Дніпропетровськ),
кафедра товарознавства та митної експертизи, доцент
Захист відбудеться «25» червня 2008 року о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.051.04 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук у Дніпропетровському національному університеті за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ,
пр. Гагаріна, 72, корпус 17, біолого-екологічний факультет, ауд. 611.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Дніпропетровського національного університету Міністерства освіти і науки України за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Казакова, 8.
Автореферат розісланий «14» березня 2008 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат біологічних наук, доцент Дубина А. О.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Природна рослинність на значній території степового Придніпров’я внаслідок синантропізації та адвентизації замінена культурфітоценозами (Соломаха та ін., 1992). Гербіцидна обробка набула значення екологічного фактора в антропогенних екотопах (Кулік, 1983; Глухов, 1995; Полєва, 2002), проте сегетальні рослини пристосувались до умов культурбіогеоценозів шляхом формування нечутливих до гербіцидів угруповань особин, які з часом зайняли провідне місце у ценопопуляції (Гамор, 1988; Duke, 1991). Процес розповсюдження адвентивного карантинного бур’яну амброзії полинолистої (Ambrosia artemisiifolia L.) у посівах за дії гербіцидів не досліджувався популяційними методами (Оніпко, 2001; Матюха, 2003); з іншого боку, при вивченні фітоценотичної стратегії амброзії полинолистої не враховано вплив гербіцидів як екологічного фактора культурбіогеоценозів (Мар’юшкіна, 1986, 2003).
Указані обставини обумовили актуальність вивчення закономірностей дії гербіцидів як екологічного фактора на амброзію полинолисту, що сприятиме розширенню наукових уявлень про функціональні взаємовідносини рослинних популяцій із антропогенним середовищем та екологізації методів контролю чисельності бур’янових видів у культурфітоценозах.
Зв’язок дисертації з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана у межах планової науково-дослідної роботи НДІ біології ДНУ за темами: “Дослідження закономірностей впливу антропогенних факторів на фізіолого-біохімічні функції рослинних об’єктів в процесі онтогенетичного розвитку” (№ держреєстрації – 0100) у 2000-2002 рр.; “Дослідження видової специфічності та інтегрованості реакції вищих рослин на комбіновану фітотоксичність ксенобіотиків” (№ 0103U000551) у 2003-2005 рр.; “Формування системи адаптивних реакцій рослин до абіотичних факторів в умовах нестабільного середовища” (№ 0106U000792) у 2006-2008 рр.
Мета і завдання дослідження. Метою роботи було виявлення популяційних та фізіолого-біохімічних закономірностей ефективної дії гербіцидів як екологічного фактора культурбіогеоценозів на амброзію полинолисту. Для досягнення вказаної мети вважали за необхідне вирішення таких завдань:
- дослідити циклічну динаміку чисельності оброблених гербіцидами локальних популяцій амброзії полинолистої;
- вивчити вплив гербіцидних препаратів на віталітетну структуру та віталітет локальних популяцій амброзії полинолистої;
- виявити вплив гербіцидів на морфофізіологічні властивості, віталітетну диференціацію та поліпептидний склад насіння амброзії;
- установити роль антиоксидантної ферментної системи амброзії (глутатіон-S-трансферази, каталази, пероксидази, супероксиддисмутази) у детоксикації гербіцидів та захисті від окислювального стресу;
- дослідити післядію гербіцидів як екологічного фактора культурбіогеоценозів на властивості рослин амброзії наступної генерації;
- вивчити алелопатичний вплив рослинних екстрактів на амброзію полинолисту у модельних, вегетаційних та польових експериментах.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ЕКОЛОГО-ФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ГЕРБІЦИДНОЇ ДІЇ НА АМБРОЗІЮ ПОЛИНОЛИСТУ (AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L.) В УМОВАХ СТЕПОВОГО ПРИДНІПРОВ’Я

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок