Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Реакції місткових єнамінів з електрофільними реагентами

Реакції місткових єнамінів з електрофільними реагентами

Назва:
Реакції місткових єнамінів з електрофільними реагентами
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,67 KB
Завантажень:
223
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ
ШВИДЕНКО
Костянтин Вікторович
УДК 547.333.2 + 547.741 + 547.853.3 + 547.466.3
Реакції місткових єнамінів
з електрофільними реагентами
02.00.03 - органічна хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Київ-2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі хімії фосфорорганічних сполук Інституту органічної хімії НАН України
Науковий керівник: доктор хімічних наук Толмачов Андрій Олексійович,
Науково-виробничий хіміко-біологічний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор Корнілов Михайло Юрійович,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
м. Київ, професор кафедри органічної хімії
кандидат хімічних наук Ковтун Юрій Петрович,
Інститут органічної хімії НАН України, м. Київ,
старший науковий співробітник
Провідна установа: Харківський національний університет
ім. В. Н. Каразіна, МОН України, м. Харків
Захист дисертації відбудеться "9" червня 2005 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України за адресою: 02094, м. Київ, вул. Мурманська, 5, факс (044) 573-26-43.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України.
Автореферат розісланий "29" квітня 2005 р.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради Д 26.217.01
доктор хімічних наук Вовк М. В.
Загальна характеристика РОботи
Актуальність теми. Останнім часом для хімії гетероциклічних сполук характерне поглиблене вивчення систем, що містять у своїй структурі насичений фрагмент, до яких у повній мірі відносяться конденсовані поліметилен-, а також щ-аміноалкілзаміщені гетероцикли. Ці типи гетероциклів привертають значний інтерес своєю близькістю до природних сполук, а також їх різнобічним використанням як фармацевтичних препаратів, пестицидів та інгібіторів корозії металів.
Основний підхід до синтезу як поліметилен-, так щ-аміноалкілгетероциклів передбачає використання як вихідних сполук лактамів та їх похідних, включаючи і місткові єнаміни (МЄ), у яких атом азоту зв’язаний поліметиленовим містком з б-вуглецевим атомом. Незважаючи на відомі успіхи застосування МЄ у синтезі названих типів гетероциклів, їх синтетичні можливості розкриті недостатньо. Заслуговують на особливу увагу реакції з електрофілами, зокрема, з ацилюючими реагентами, які відбуваються по атому азоту в циклі. Можна припустити, що введення акцепторної групи в молекулу сприятиме перебігу реакцій з бінуклеофілами, які приводять до утворення щ-аміноалкілгетероциклів, а з іншого боку - наявність додаткової функціональної групи значно розширить синтетичні можливості МЄ в синтезі поліметиленпохідних гетероциклів.
Саме тому дослідження реакцій МЄ з електрофільними реагентами, які в кінцевому результаті можуть привести до синтезу нових типів конденсованих поліметилен- та щ-аміноалкілгетероциклів, є актуальною проблемою.
Мета роботи полягала у вивченні взаємодії місткових єнамінів з електрофільними реагентами та використанні одержаних адуктів як вихідних сполук для синтезу поліметилен- або щ-аміноалкілгетероциклів.
Об’єкт дослідження: реакції МЄ з електрофільними реагентами, як метод синтезу поліметилен- або щ-аміноалкілгетероциклів.
Предмет дослідження: отримані із лактамів та їх похідних МЄ, в реакціях з хлорангідридами карбонових кислот, сульфохлоридами та гетерокумуленами.
Методи дослідження: органічний синтез, елементний аналіз, спектральні методи (ІЧ-, ЯМР-спектроскопія, мас-спектрометрія).
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалася в рамках наукової теми відділу хімії ФОС Інституту органічної хімії НАН України "С-Фосфорильовані піроли та піразоли в синтезі нових конденсованих фосфоровмісних гетероциклів" (2001-2003 рр.), № держреєстрації 0101U000687.
Наукова новизна отриманих результатів. Ацилюванням 2-нітрометиленазепану хлорангідридами кислот у присутності водного лугу вперше синтезовані похідні 7-аміно-1-нітро-2-гептанону.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: Реакції місткових єнамінів з електрофільними реагентами

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок