Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Назва:
ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,67 KB
Завантажень:
446
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР
“ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ”
УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК
БЕЧКО Валентин Петрович
УДК 631.16:658.153
ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
08.00.04 — економіка та управління підприємствами
(економіка сільського господарства і АПК)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2007


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Національному науковому центрі “Інститут аграрної економіки” Української академії аграрних наук
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор,
академік УААН
ДЕМ’ЯНЕНКО Микола Якович,
Національний науковий центр
“Інститут аграрної економіки” УААН,
заступник директора з наукової роботи
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,
член - кореспондент УААН
МАЛІК Микола Йосипович,
Національний науковий центр
“Інститут аграрної економіки” УААН,
завідувач відділу підприємництва
кандидат економічних наук, доцент
ЯНУЛЬ Інна Євгеніївна,
Київський національний університет
ім. Тараса Шевченка,
доцент кафедри фінансів грошового
обігу та кредиту
Захист відбудеться “23”листопада 2007 р. о 17.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01 в Національному науковому центрі “Інститут аграрної економіки” УААН за адресою: 03680, м. Київ, МСП, вул. Героїв Оборони, 10, 3-й поверх, конференц-зал, к. 317.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” УААН за адресою: 03680, м. Київ, МСП, вул. Героїв Оборони, 10, 2-й поверх, к. 212.
Автореферат розісланий “22” жовтня 2007 р.
 
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук О.Г. Шпикуляк


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Побудова ринкової моделі економіки зумовлює необхідність дослідження фінансів підприємств, складовою яких є оборотні засоби. Беручи участь у процесі виробництва, оборотні засоби за один повний цикл свою вартість повністю переносять на новостворений продукт. Від складу, структури, розміщення оборотних засобів та джерел їх формування значною мірою залежить розмір фінансових ресурсів підприємства. Як один із найважливіших елементів відтворювального процесу вони забезпечують платоспроможність сільськогосподарських товаровиробників.
Низький рівень забезпеченості власними джерелами оборотних засобів за сучасних умов господарювання, відсутність їх нормування та належного оперативного контролю не сприяє ефективному їх використанню. Ринкові умови господарювання сільськогосподарських підприємств зумовлюють нові підходи до визначення змісту та функцій оборотних засобів, потребують більш поглибленого їх вивчення. Від вирішення цих завдань великою мірою залежатиме ефективність управління оборотними засобами, а отже, і підприємницькою діяльністю.
Значний внесок у розробку теоретичних основ і практичних питань формування та ефективного використання оборотних засобів зробили вчені – дослідники В.Г. Андрійчук, Г.Ф. Білоусенко, В.І. Власов, М.Я. Дем’яненко, Л.П. Деркач, В.П. Дяченко, П.К. Канінський, М.Ю. Коденська, М.Ф. Кропивко, Н.С. Лисиціан, М.Й. Малік, С.С. Осадець, Г.М. Підлісецький, М.З. Пізенгольц, П.Т. Саблук, В.П. Ситник, І.Є. Януль та інші.
Разом з тим окремі теоретичні, методологічні, методичні та практичні проблеми й питання формування і використання оборотних засобів сільськогосподарських підприємств ще не повною мірою вивчені, досліджені й узагальнені з урахуванням сучасного стану функціонування сільськогосподарських підприємств.
Таким чином, виникає об'єктивна необхідність подальшого поглиблення теоретичних досліджень і методологічних розробок з метою вдосконалення процесів формування та підвищення ефективності використання оборотних засобів сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах, що зумовило актуальність обраної теми дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота пов’язана з науково-дослідною темою відділу фінансово–кредитних і податкових відносин в аграрному секторі економіки АПК Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” УААН, в якому дисертант проходив аспірантську підготовку, за програмою “Формування системи та механізмів фінансово–кредитного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників у ринкових умовах” (номер державної реєстрації 0106U006639).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок