Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИНТЕЗ РЕЛЕЙНИХ СИСТЕМ СЛІДКУЮЧОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ПІДВИЩЕНОІ ТОЧНОСТІ З НИЗЬКОЮ ЧУТЛИВІСТЮ ДО ПАРАМЕТРИЧНИХ І КООРДИНАТНИХ ЗБУРЕНЬ

СИНТЕЗ РЕЛЕЙНИХ СИСТЕМ СЛІДКУЮЧОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ПІДВИЩЕНОІ ТОЧНОСТІ З НИЗЬКОЮ ЧУТЛИВІСТЮ ДО ПАРАМЕТРИЧНИХ І КООРДИНАТНИХ ЗБУРЕНЬ

Назва:
СИНТЕЗ РЕЛЕЙНИХ СИСТЕМ СЛІДКУЮЧОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ПІДВИЩЕНОІ ТОЧНОСТІ З НИЗЬКОЮ ЧУТЛИВІСТЮ ДО ПАРАМЕТРИЧНИХ І КООРДИНАТНИХ ЗБУРЕНЬ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,09 KB
Завантажень:
103
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЯБЛОНЬ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ
УДК 681.5 : 62-83.
СИНТЕЗ РЕЛЕЙНИХ СИСТЕМ СЛІДКУЮЧОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ПІДВИЩЕНОІ ТОЧНОСТІ З НИЗЬКОЮ ЧУТЛИВІСТЮ ДО ПАРАМЕТРИЧНИХ І КООРДИНАТНИХ ЗБУРЕНЬ
Спеціальність 05. 09. 03 - електротехнічні комплекси і системи
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандида та технічних наук
Донецьк - 1999
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Донбаському гірничо-металургійному інституті Міністерства освіти України, м. Алчевськ
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор
Зеленов Анатолій Борисович, професор кафедри «Автоматизовані електромеханічні системи» Донбаського гірничо-металургійного інституту
Офіційні опоненти:
доктор технічних наук, професор
Садовой Олександр Валентинович, завідувач кафедри «Електрообладнання промислових підприємств» Дніпродзержинського державного технічного університету
кандидат технічних наук, доцент
Толочко Ольга Іванівна, доцент кафедри «Електропривод і автоматизація промислових установок» Донецького державного технічного університету
Провідна установа:
Харківський державний політехнічний університет, кафедра «Автоматизовані електромеханічні системи»
Міністерства освіти України, м. Харків
Захист відбудеться «30» вересня 1999 р. о 1530 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К11.052.02 в Донецькому державному технічному університеті за адресою: Україна, 340000, м. Донецьк, вул. Артема, 58, 1 учбовий корпус, ауд. 201.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці ДонДТУ за адресою: Україна, 340000, м. Донецьк, вул. Артема, 58, 2 учбовий корпус.
Автореферат розісланий « 25 » серпня 1999 р.
Вчений секретар Ларін А.М.
спеціалізованої вченої ради
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність роботи. Роль систем автоматизованого електроприводу і, зо--крема, слідкуючого електроприводу в сучасному промисловому виробництві виключно велика. Підвищення технічного рівня високотехнологічного обладнання, пов’язаного з переміщенням та механічною обробкою робочого матеріалу, перш за все визначається удосконаленням та розширенням функ-ці-о-наль-них можливостей електромеханічних систем.
Специфіка функціонування приводу в робототехнічних комплексах, гнучких виробничих системах, прецизійних верстатах, астрономічних та антенних пристроях при традиційно високих вимогах до його енергетичних показників і ресурсу визначається такими факторами:
1)
необхідністю відтворення складних, швидких та точних робочих ру-хів;
1)
необхідністю реалізації монотонних (без помітного перерегулювання) пе-ре-міщень робочих органів при виведенні об’єкта в точку стабілізації або на траєкторію відслідкування;
1)
змінним характером сил опору рухові внаслідок неврівноваженості ме-ха-нічної частини об’єкта та складності траєкторії маніпулювання, наявності повітряного навантаження антенних пристроїв і т.ін.;
1)
істотно змінним характером механічної інерції (складна кі-не-ма-ти-ка ру--хомих ланок механічної частини системи), яка значно змінює динамічний мо-мент приводу;
1)
наявністю в конструкції об’єкта кінематичних ланок зі змінною меха-ні-чною пружністю;
1)
наявністю характерних істотних нелінійностей (люфти, зазори, зони не-чутливості і т.ін.) як в електричній, так і в механічній частинах об’єкта ке-ру-ван-ня;
1)
зміненням параметрів системи внаслідок температурного та часового дрейфу.
Таким чином, побудова керуючих пристроїв названих вище електромеханічних систем пов’язана з вирішенням досить складної задачі синтезу, яка має два аспекти: забезпечення заданих динамічних та статичних якостей системи автоматичного керування, що синтезується, і підтримання цих яко-стей в умовах дії різ-них збурюючих впливів, змін параметрів об’єкта керування, наявності не-лі-ній-но-стей, і, зазвичай, неповній априорній інформації про об’єкт керування і умо-ви його функціонування.
Комплексне рішення багатьох задач пов’язаних із загальною проб-ле-ма-ти-кою забезпечення низької чутливості до параметричних та координатних збу-рень, а також підвищення динамічної та статичної точності може бути знай-де-но в класі систем керування, стійких при безмежному підвищенні ко-е-фі-ці-єн-та підсилення.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: СИНТЕЗ РЕЛЕЙНИХ СИСТЕМ СЛІДКУЮЧОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ПІДВИЩЕНОІ ТОЧНОСТІ З НИЗЬКОЮ ЧУТЛИВІСТЮ ДО ПАРАМЕТРИЧНИХ І КООРДИНАТНИХ ЗБУРЕНЬ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок