Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МОДЕЛІ, МЕТОДИ ТА АЛГОРИТМИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ

МОДЕЛІ, МЕТОДИ ТА АЛГОРИТМИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ

Назва:
МОДЕЛІ, МЕТОДИ ТА АЛГОРИТМИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,71 KB
Завантажень:
66
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет радіоелектроніки
Граб Марина Віталіївна
УДК 681.3:007.52
МОДЕЛІ, МЕТОДИ ТА АЛГОРИТМИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ
01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Харків 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Херсонському державному технічному університеті Міністерства освіти і науки України на кафедрі інформаційних технологій та дизайну.
Науковий керівник: | заслужений діяч науки і техніки України,
доктор технічних наук, професор
Ходаков Віктор Єгорович,
Херсонський державний технічний університет,
завідувач кафедри інформаційних технологій.
Офіційні опоненти: | доктор технічних наук, професор Абрамов Юрій Олексійович, Академія цивільного захисту України, м. Харків, проректор з наукової роботи;
кандидат технічних наук, доцент Шостак Ігор Володимирович, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського „ХАІ”, м. Харків, доцент кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем.
Провідна установа: | Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова, м. Київ.
Захист відбудеться „29” червня 2004 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.052.02 у Харківському національному університеті радіоелектроніки за адресою: м. Харків, просп. Ленина, 14.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного університету радіоелектроніки за адресою: м. Харків, просп. Ленина, 14.
Автореферат розісланий 26 травня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради ________________________ Безкоровайний В.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
На сучасному етапі розвитку науки й техніки найбільш актуальними стають питання впливу техноген-них факторів на оточуюче людину середовище, які у сполученні з природними факторами викликають різні стихійні лиха, серед яких особливе місце приділяється лісовим пожежам. Для організації ефективної боро-тьби з лісовими пожежами необхідно розвивати математичні методи моделювання лісових пожеж. Науковою базою для дисертаційних досліджень стали роботи Грішина А.М., Барсукова С.І., Вороб’йова О.Ю., Конєва Е.В., Доррера Г.А., Вонського С.М., Курбатського Н.П., Ротермела Р.С., Севидж М. та ін.
Актуальність теми. Лісові пожежі завдають значного збитку людині та оточуючому її середовищу. Се-ред негативних наслідків пожеж можна виділити такі: погіршення захисних, водоохоронних та інших корис-них властивостей лісу, знищення корисної фауни, загибель масивів коштовних порід дерев, переривання при-родного процесу лісовідтворення й ґрунтоутворення, радіоактивне забруднення прилеглих населених пунктів у результаті переносу радіонуклідів продуктами горіння, забруднення рік, озер унаслідок змиву в них продуктів горіння, загибель або більш пізнє визрівання сільськогосподарських культур. Тому вивчення цього природ-ного явища є дуже важливим. У зв'язку з тим, що експериментальне вивчення лісової пожежі є коштовним процесом і не представляється можливим проводити повне фізичне моделювання, становлять інтерес теорети-чні методи дослідження. Досить актуальною є розробка нових моделей, методів і алгоритмів розповсюдження лісових пожеж, що і пропонується в дисертації.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тематика дисертаційної роботи, її мета й основні задачі відповідають державним науково - технічним програмам, що сформульовані в Законі України "Про науково - виробничу діяльність" і в Законі України "Про національну програму інформатизації".
Мета й задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження: розробка моделей, методів і алгоритмів розповсюдження лісової пожежі, які дозволили б зменшити збитки, пов'язані з вогнем: зменшити згорілу площу, зменшити витрати на гасіння пожеж, зберегти життя людей. Мета відповідно визначила такі задачі:
- проаналізувати стан робіт в області моделювання лісових пожеж і виконати їх теоретичне узагаль-нення з метою обрання напрямку дослідження;
- розробити моделі, методи та алгоритми розповсюдження лісової пожежі, які, на відміну від існуючих, мали б достатню універсальність, щоб описувати пожежі в різних природних умовах, та дозволили б зменшити збитки, пов’язані з вогнем;
- на базі створених моделей, методів та алгоритмів розробити програму, яка дозволила б візуально відо-бражувати динаміку пожежі на електронній карті місцевості;
- провести обчислювальний експеримент з метою перевірки відповідності моделей, методів та алго-ритмів статистичним даним.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: МОДЕЛІ, МЕТОДИ ТА АЛГОРИТМИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок