Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ

Назва:
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,04 KB
Завантажень:
479
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КУЗЬМЕНКО Юлія Вікторівна
УДК 371.315:811.111
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ
Спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання: германські мови
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі методики викладання іноземних мов Київського національного лінгвістичного університету Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник
Офіційні опоненти:
Провідна установа | доктор педагогічних наук, професор
НІКОЛАЄВА Софія Юріївна,
Київський національний лінгвістичний університет,
завідувач кафедри методики викладання іноземних мов
доктор педагогічних наук, професор
ПЛАХОТНИК Василь Макарович,
Інститут педагогіки АПН України,
головний науковий співробітник лабораторії навчання іноземних мов
кандидат педагогічних наук, доцент
КВАСОВА Ольга Геннадіївна,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
доцент кафедри методики навчання іноземних мов та прикладної лінгвістики Інституту філології
Херсонський державний університет,
кафедра теорії і практики англійської мови,
Міністерство освіти і науки України, м. Херсон
Захист відбудеться “22” березня 2007 р. о 10?? годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.054.01 у Київському національному лінгвістичному університеті (03680, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73).
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського національного лінгвістичного університету (03680, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73).
Автореферат розісланий “19” лютого 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради

|
О.Б.Бігич
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Із входженням України до Європейської спільноти, із розвитком та пожвавленням міжнародних зв’язків з країнами близького і далекого зарубіжжя виникає нагальна потреба в людях, які практично володіють іноземною мовою (ІМ), зокрема англійською мовою (АМ) як мовою міжнародного спілкування. Реалізація соціального замовлення вимагає суттєвих змін у підході до викладання, оновлення змісту і методів навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах (Програма 2005). Практична мета навчання ІМ у загальноосвітній школі полягає у навчанні учнів міжкультурного іншомовного спілкування в межах тематики, визначеної Програмою.
Доцільність паралельного вивчення мови та культури доводиться у роботах багатьох вчених, таких як О.В.Бирюк, Н.Ф.Бориско, Є.М.Верещагін, І.А.Воробйова, Н.Д.Гальскова, Л.П.Голованчук, А.Й.Гордєєва, А.С.Іванова, Н.Б.Ішханян, О.О.Коломінова, В.Г.Костомаров, С.О.Могилевцевим, Ю.І.Пассов, Л.П.Рудакова, В.В.Сафонова, О.І.Селіванова, П.В.Сисоєв, Н.К.Скляренко, Л.Л.Славова, Л.П.Смєлякова, О.Б.Тарнопольський, Г.Д.Томахін, В.М.Топалова, М.О.Фаєнова, В.П.Фурманова, M.Byram, L.Damen, C.Kramsch, G.Neuner, B.Tomalin, S.Stempleski, G.Zarate та інших. Досягнуто вагомих результатів: проблема паралельного вивчення мови та культури в учнів загальноосвітньої школи у процесі навчання усномовленнєвого іншомовного спілкування розглядається І.А.Воробйовою, Л.П.Голованчук, А.Й.Гордєєвою, О.О.Коломіновою, у студентів вищих навчальних закладів – О.В.Бирюк, С.О.Могилевцевим, Л.П.Рудаковою, О.І.Селівановою, В.Н.Топаловою, М.О.Фаєновою. Проте, як свідчить проведений нами аналіз наукової літератури, увагою більшості науковців оминається питання формування соціокультурної компетенції (СКК) в учнів основної школи. Лише в роботі Л.П.Голованчук йдеться про можливість та необхідність формування культурно-країнознавчої компетенції як складника СКК в учнів основної загальноосвітньої школи.
Формування СКК передбачає включення учнів у міжкультурне спілкування, що моделюється на уроках АМ. Реалізація міжкультурного спілкування передбачає адекватне взаєморозуміння учасників комунікації, які є представниками різних культур. Досягнення такого взаєморозуміння можливо за умови володіння учнями певною сукупністю відомостей соціокультурного характеру, фоновими знаннями, навичками і вміннями оперувати такими знаннями, знаннями вербальної та невербальної поведінки, знаннями, навичками і вміннями оперування мовно-мовленнєвим матеріалом.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок