Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА УРОЖАЙ І ЯКІСТЬ ЗЕРНА ЯРОЇ ТВЕРДОЇ ПШЕНИЦІ В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА УРОЖАЙ І ЯКІСТЬ ЗЕРНА ЯРОЇ ТВЕРДОЇ ПШЕНИЦІ В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

Назва:
ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА УРОЖАЙ І ЯКІСТЬ ЗЕРНА ЯРОЇ ТВЕРДОЇ ПШЕНИЦІ В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,05 KB
Завантажень:
23
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПІДРУЧНА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА
УДК 631.82:633.114:631.6 (833)
ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА УРОЖАЙ І ЯКІСТЬ ЗЕРНА ЯРОЇ
ТВЕРДОЇ ПШЕНИЦІ В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
06.01.04 - агрохімія
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Київ - 2000
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті зрошуваного землеробства УААН
Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор, академік УАННП Філіп'єв Іван Давидович, Інститут зрошуваного землеробства УААН, головний науковий співробітник відділу агрохімії.
Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор Кавецький Володимир Миколайович, Інститут агроекології і біотехнології УААН, завідувач лабораторії екотоксикології агроландшафтів;
Провідна установа: Інститут грунтознавства і агрохімії ім. О.Н.Соколовського УААН, відділ агрохімії, м. Харків.
Захист відбудеться "__25__" _жовтня__ 2000 року о _10_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.04 в Національному аграрному університеті за адресою: 03041, Київ-41, вул. Героїв оборони, 15, навчальний корпус 3, аудиторія 65.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, Київ- 41, вул. Героїв оборони, 11, нав-чальний корпус 10.
Автореферат розіслано "_23__" ___вересня___________ 2000 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.Ф.Балабайко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Виробництво продовольчого зерна завжди було основною проблемою сільського господарства. Особливого значення вона набула в теперішній час, коли з обмеженням енергетичних ресурсів створився гострий дефіцит зерна, в тому числі і ярої пшениці, а по-пит на нього як в Україні, так і на зовнішньому ринку зріс. До того ж зерно ярої пшениці є основною сировиною для виготовлення макарон, високоякісної крупи, хліба, кондитерських виробів. Забезпечення пот-реб у зерні ярої пшениці можливо за рахунок розширення площ посіву цієї культури та удосконалення технології її вирощування і, перш за все, шляхом вне-сення добрив. В умовах зрошення їх доля у можливому підвищенні вро-жаю культури сягає 70 %. Ось чому дос-лідження по розробці ресурсо-зберігаючої системи удобрення ярої пшениці при зрошенні з урахуван-ням впровадження в сільськогосподарське виробництво ринкових відно-син, без сумніву, є своєчасними і актуальними. Вони доз-воляють знач-но ширше використовувати цю цінну культуру як страхову у несприятли-ві за погодними умовами роки для озимої пшениці.
Зв'язок роботи з науковими програмами, проектами, темами. Нау-кові розробки, узагальнені в дисертації, були складовою частиною темплану Інституту зрошуваного землеробства УААН і виконувались за державною науково-технічною програмою "Продовольство", проектом "Зерно", № д.р. 0197V015756.
Мета і задачі досліджень. Метою роботи було виявити оптимальну дозу мінеральних добрив і вияснити ефективність розрахункової дози під яру тверду пшеницю.
Об’єкт досліджень – яра пшениця, грунт, мінеральні добрива.
В задачу досліджень входило:
·
встановити вплив мінеральних добрив на поживний режим грунту;
·
уточнити динаміку приросту надземної маси, формування листо-вої поверхні, продуктивності фотосинтезу та фотосинтетичного потен-ціалу в залежності від добрив;
·
визначити винос основних поживних речовин із грунту та їх витрати на формування 1 т врожаю при внесенні різних доз добрив;
·
встановити вплив мінеральних добрив на урожай зерна, вміст в ньому білка та його фракційний склад;
·
визначити вміст амінокислот, біологічну цінність білків і технологічні показники якості зерна ярої твердої пшениці в залежнос-ті від мінеральних добрив;
·
визначити вплив мінеральних добрив на вміст в зерні важких металів та його сумарну токсичність;
·
оцінити з економічної та біоенергетичної точок зору ефектив-ність добрив під яру тверду пшеницю.
Наукова новизна одержаних результатів. Вперше на темно-каштано-вому середньосуглинковому грунті при вирощуванні в умовах зрошення ярої твердої пшениці виявлена висока ефективність застосування роз-рахункової дози мінерального добрива на запланований рівень врожаю.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА УРОЖАЙ І ЯКІСТЬ ЗЕРНА ЯРОЇ ТВЕРДОЇ ПШЕНИЦІ В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок