Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> НЕСУЧІ СТІНИ БУДИНКІВ З ДРІБНОШТУЧНИХ БЕТОННИХ КАМЕНІВ

НЕСУЧІ СТІНИ БУДИНКІВ З ДРІБНОШТУЧНИХ БЕТОННИХ КАМЕНІВ

Назва:
НЕСУЧІ СТІНИ БУДИНКІВ З ДРІБНОШТУЧНИХ БЕТОННИХ КАМЕНІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,25 KB
Завантажень:
246
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
ШАПОРЕНКО Юрій Іванович
УДК 624.012.2
НЕСУЧІ СТІНИ БУДИНКІВ
З ДРІБНОШТУЧНИХ БЕТОННИХ КАМЕНІВ
05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди"
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Київ – 2000
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Українському зональному науково-дослідному та проектному інституті по цивільному будівництву (КиївЗНДІЕП) Державного комітету будівництва архітектури та житлової політики України (Держбуду України).
Науковий керівник:
Доктор техн. наук, професор
Коляков Маркус Йосипович,
КиївЗНДІЕП, заст. директора
по науковій роботі.
Офіційні опоненти:
Доктор технічних наук, професор Шмуклер Валерій Семенович, Харківська державна академія міського господарства, професор кафедри будівельних конструкцій.
Кандидат технічних наук, доцент Черних Олег Анатолійович, Науково-дослідний та проектний інститут реконструкції будинків та споруд, м. Луганськ, заст. директора по науковій роботі.
Провідна установа – Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, кафедра залізобетонних конструкцій, Міністерство освіти і науки України, м. Дніпропетровськ.
Захист відбудеться "6" жовтня 2000 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.056.04 у Київському національному університеті будівництва і архітектури за адресою: 03037, Київ-37, Пофітрофлотський пр., 31.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету будівництва і архітектури за адресою: 03037, Київ-37, Пофітрофлотський пр., 31.
Автореферат розісланий “_31_” серпня 2000 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Кобієв В.Г.
к.т.н., с.н.с.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. В даний час в масовому будiвництвi житлових та цивiльних будинкiв на Українi, однаково як i в країнах СНД, пе-реважає повнозбiрне будiвництво. В значно меншiй мiрi застосовуються бу-динки з повнотiлої цегли та дрiбноштучних бетонних каменiв. Таким чином, повнозбiрне будiвництво практично не має альтернативи, що суттєво ускладнює створення рiзноманiтних систем та конкуренцiю на ринку житла. Альтернатива великопанельному будiвництву житлових та цивiльних будинкiв пов'язана, в першу чергу, зi створенням будiвельної iндустрiальної бази мiсцевих матерiалiв та дрiбноштучних багатопорожнинних каменiв зокрема. Крiм того, це питання стає актуальним в зв'язку з пiдвищенням, в ос-таннiй час, вимог до архiтектурно-будiвельних показникiв будинкiв, особливо в частинi енергозбереження.
Однак створенню iндустрiальної бази дрiбноштучних каменiв повинна передувати конструктивна розробка, яка б мiстила номенклатуру дрiбноштучних каменiв, з наступним науковим обгрунтуванням конструктивних рiшень для масового будiвництва, iнакше кажучи, iндустрiальна база повинна базуватися на основi широкого спектру конструктивних рiшень стiнових конструкцiй для будинкiв висотою до дев'яти поверхiв, котрi будуть зводитися з використанням єдиної унiфiкованої номенклатури каменiв. Дана робота присвячена створенню необхiдних умов для розвитку однiєї з гiлок iндустрiальної бази будiвництва з мiсцевих матерiалiв - бази дрiбноштучних каменiв, чим i визначається її актуальнiсть.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалася у вiдповiдностi з тематичним планом науково-дослідних робіт КиївЗНДIЕП (теми № 382-93-95 та № 827.95-95), які фiнансуються з коштiв держбюджету Держбуду України та виконуються у вiдповiдностi з Постановою Кабміну України та Державною програмою по розробці нової архітектурно-конструктивно-технологічної системи з дрібноштучних каменів (АКТС "Строммашина"). Автор приймав безпосередню участь у виконанні цих науково-дослідних робіт як співвиконавець.
Мета i задачi дослiдження. Метою дослiдження є розробка та наукове обгрунтування технiчних рiшень стiн з дрiбноштучних бетонних каменiв, якi мiстять номенклатуру каменiв для стiн житлових та цивiльних будинкiв. Для досягнення поставленої мети необхiдно розв’язати наступнi задачi:
- розробити конструктивні рішення кладок для несучих зовнішніх та внутрішніх стін з дрiбноштучних каменiв із рiзноманiтними системами перев'язок для будинкiв висотою до 9 поверхiв з диференцiюванням їх по тем-пературних зонах України;
- розробити єдину унiфiковану номенклатуру дрiбноштучних каменiв для стiнових зовнiшнiх та внутрiшнiх конструкцiй;
- провести експериментальнi дослiдження окремих каменiв та натурних фрагментів стiн з оцiнкою їх фізико-механічних характеристик, напружено-деформованого стану та руйнуючих навантажень;
- провести чисельні дослідження багатопорожнинних та багатошарових кам’яних стін з виявленням характеру їх роботи при центральному та позацентровому стиску;
- розробити методику оцiнки впливу теплопровiдних включень ( в тому числі вiконних прорiзiв) на теплофiзичнi характеристики зовнiшнiх стiн та конструктивнi заходи щодо його усунення.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: НЕСУЧІ СТІНИ БУДИНКІВ З ДРІБНОШТУЧНИХ БЕТОННИХ КАМЕНІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок