Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН УКРАЇНИ (на прикладі СЕЗ „Курортополіс Трускавець”)

ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН УКРАЇНИ (на прикладі СЕЗ „Курортополіс Трускавець”)

Назва:
ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН УКРАЇНИ (на прикладі СЕЗ „Курортополіс Трускавець”)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,86 KB
Завантажень:
307
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
РАДА ПО ВИВЧЕННЮ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Ковенська Оксана Аркадіївна
УДК 331.101.262
ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН УКРАЇНИ
(на прикладі СЕЗ „Курортополіс Трускавець”)
Спеціальність 08.00.07. – демографія, економіка праці,
соціальна економіка і політика
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Хмельницькому Національному університеті
Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: Бандур Семен Іванович, доктор економічних наук, професор, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, заступник голови
 
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор, Куценко Віра Іванівна, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, завідувач відділу проблем розвитку і розміщення галузей соціальної сфери;
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Покрищук Валерій Олександрович, Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення Міністерства праці та соціальної політики і НАН України, завідувач відділу прогнозування ринку праці і політики зайнятості населення.
Захист відбудеться 17 вересня 2007 р. об 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.160.02 Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за адресою: 01032, м. Київ-32, бульвар Тараса Шевченка, 60.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за адресою: 01032, м. Київ-32, бульвар Тараса Шевченка, 60.
Автореферат розісланий „1” серпня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор економічних наук Чукаєва І.К.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. На сучасному етапі формування соціально орієнтованої ринкової економіки європейського типу, що відповідає міжнародним стандартам якості життя, в Україні особливої актуальності набуває проблема формування та розвитку її трудового потенціалу, яка ще більше загострюється в умовах трансформації її економічної системи. Інтелектуалізація економічного життя обумовлює істотне зростання ролі освіти і науки, а також інвестицій у всебічний розвиток людини. Необхідно на державному рівні створити всі передумови для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, виховувати покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатись протягом життя, продуктивно використовувати свій потенціал з урахуванням завдань державної інноваційної політики.
На сьогодні Україна має реальний досвід створення інноваційної інфраструктури виробництва лише на прикладі створення та функціонування технопарків. На думку фахівців цей досвід є досить перспективним з точки зору реалізації державної інноваційної політики. Однак, виникає потреба в удосконаленні механізму формування трудового потенціалу рекреаційних зон України, перш за все в контексті підвищення його якості та підпорядкованості інноваційній моделі розвитку.
Теоретико-методологічні й економіко-організаційні аспекти формування та використання трудового потенціалу розглянуто в працях багатьох вітчизняних та зарубіжних учених. Зокрема в їх розробку значний вклад внесли: Бандур С.І., Богиня Д.П., Долішній М.І., Вороніна М.С., Генкін Б. М., Грішнова О.А., Заяць Т.А., Дж. Кейнс, Костаков В.Г., Куценко В.І., Кравців В.С., Лібанова Е.М., Лукінов І.І., Е.Мейо, Мельник Л.Є., Онікієнко В.В., Панкратов А.С., Пирожков С.І., Приймак В.І., Покрищук В.О., Сергеєва Г.П. та ін.
Окремі теоретичні аспекти та практичні проблеми розвитку спеціальних економічних зон достатньо широко розглянуті Василенком В.Н., Кравченком В.О., Кухарською Н.О., Левицьким М.А., Ляшенком В.І., Макогоном Ю.В., Одрехівським М.В., Сіваченком І.Ю., Стеченком Д.М., Суховірським Б.І., Пилою В.І., Чмиром О.С. Проте, аналіз опублікованих праць, присвячених дослідженню цієї багатогранної проблеми, показав, що вона є ще недостатньо дослідженою, як у теоретико-методологічному, так і в практичному аспектах. Особливо це стосується спеціальних економічних зон рекреаційного спрямування, розвиток яких відбувається в умовах перехідного періоду формування ринкової економіки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН УКРАЇНИ (на прикладі СЕЗ „Курортополіс Трускавець”)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок