Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗУМОВИЙ РОЗВИТОК УЧНІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ (1936-1939рр.)

РОЗУМОВИЙ РОЗВИТОК УЧНІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ (1936-1939рр.)

Назва:
РОЗУМОВИЙ РОЗВИТОК УЧНІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ (1936-1939рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,30 KB
Завантажень:
468
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Прикарпатський університет імені Василя Стефаника
ІГНАТЕНКО НАТАЛЯ ВІТАЛІЇВНА
УДК 37(09)(477)
РОЗУМОВИЙ РОЗВИТОК УЧНІВ
У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ (1936-1939рр.)
13.00.01-загальна педагогіка та історія педагогіки
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата
педагогічних наук
Івано-Франківськ – 2001
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі педагогіки Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти, Асоціація навчальних закладів України недержавної форми власності.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор
Вихрущ Анатолій Володимирович,
Тернопільський експериментальний інститут педагогічної освіти, ректор
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, доцент
Курляк Ірина Євгеиіївна,
Львівський національний університет шені Івана Франка, професор кафедри педагогіки;
кандидат педагогічних наук, член-кореспондент АПН України Скульський Роман Павлович, Науково-методичний центр
"Українська етмопедагогіка і народознавство” АПН України і Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, директор.
Провідна установа: Інститут педагогіки АПН України, лабораторія теорії та історії педагогіки, Міністерство освіти і науки України.
Захист відбудеться "14 " грудня 2001 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 20.051.01 в Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника за адресою: 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Прикарпатського університету імені Василя Стефаника (76000, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57).
Автореферат розіслано " 13 " листопада 2001 p.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради PeraO.C.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Докорінні зміни, що відбуваються в усіх сферах сучасного українського суспільства, зумовлюють нові тенденції та напрями розвитку педагогічної науки і практики. Це сприяє переосмисленню мети і змісту навчального процесу, активізації пошуку ефективних форм і методів його організації. В такому контексті важливе значення для сучасного національно-культурного відродження має досвід попередніх поколінь, ретроспективний аналіз якого дає можливість краще збагнути сьогодення, уникнути помилок у майбутньому.
В історії становлення шкільництва Східної Галичини помітне місце займає період з 1900 по 1939 рр. Для нього характерна не лише боротьба за існування української школи, а й пошук шляхів оновлення загальноосвітньої системи, переосмислення мети і змісту навчання та виховання. Одним із провідних напрямів цього процесу в означений історичний період було вивчення і обговорення проблеми розумового розвитку учнів як запоруки ефективного навчання. Розумовий розвиток не потрактовувався при цьому як виключно засвоєння обсягу знань, що ними оволодівали учні, і розумових операцій, котрі потрібно було для цього здійснити. На початку XX століття в працях з проблем дитячої і педагогічної психології, започаткованих А. Біне, цим поняттям об’єднували оцінку вікових можливостей інтелекту та індивідуальні розумові здібності дитини. Рівень індивідуального розвитку став критерієм оцінки темпу вікового розвитку і здібностей.
Провідне місце в процесі розумового розвитку особистості відводилося навчанню. У досліджуваний період відбувалось переосмислення традиційних дидактичних понять. Педагоги-реформатори справедливо засуджували традиційну педагогіку за авторитаризм, позбавлення вихованця права на самостійність і розумову активність, обмеження його діяльності вузько регламентованими можливостями. Автори нових концепцій учбового процесу і змісту освіти сформували нові погляди на теорію розумового розвитку учнів. Перевагу отримала теорія матеріальної освіти. З погляду на це реформатори кардинально переглянули критерії добору форм навчання; провели розмежування між активними і пасивними методами навчання; доказали, що особливу педагогічну доцільність мають ті форми й методи, які, стимулюючи особисту діяльність учня в процесі опанування предметами загальноосвітнього циклу, забезпечують належний рівень його розумового розвитку.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: РОЗУМОВИЙ РОЗВИТОК УЧНІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ (1936-1939рр.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок