Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИНТЕЗ І ХАРАКТЕРИСТИКА ПОХІДНИХ ,-ДИМЕТИЛАКРИЛОВОЇ КИСЛОТИ

СИНТЕЗ І ХАРАКТЕРИСТИКА ПОХІДНИХ ,-ДИМЕТИЛАКРИЛОВОЇ КИСЛОТИ

Назва:
СИНТЕЗ І ХАРАКТЕРИСТИКА ПОХІДНИХ ,-ДИМЕТИЛАКРИЛОВОЇ КИСЛОТИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,94 KB
Завантажень:
413
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
Оглашенний Юрій Іванович
УДК 547.391.4+542.951.3
СИНТЕЗ І ХАРАКТЕРИСТИКА ПОХІДНИХ
,-ДИМЕТИЛАКРИЛОВОЇ КИСЛОТИ
02.00.03 - органічна хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Львів - 1999
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Державному університеті
«Львівська політехніка» Міністерства освіти України
Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор
Ятчишин Йосип Йосипович
ДУ «Львівська політехніка,
завідувач кафедри аналітичної хімії.
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук., професор Федорова Владилена Олександрівна, ДУ «Львівська політехніка», професор кафедри органічної хімії;
кандидат хімічних наук, доцент Ковбуз Мирослава Олексіївна, Львівський державний університет ім. І. Франка, доцент кафедри фізичної хімії.
Провідна установа: Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка НАН України, відділ дослідження радикальних процесів, м. Донецьк.
Захист дисертації відбудеться «19» квітня 1999 року о 15 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.01 у Державному університеті «Львівська політехніка» за адресою: 290646, м. Львів-13, пл. Св. Юра, 3/4, ауд 240.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Державного університету «Львіська політехніка» (вул. Професорська).
Автореферат розісланий «16» березня 1999 р.
Вчений секретар спеціалізованоїради,
к.х.н., доцент В.Й. Скорохода
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дисертації. Похідні акрилових кислот знаходять широке застосування як мономери при одержанні полімерів різного призначення. Однак для цього використовують, головним чином, складні ефіри акрилової та метакрилової кислот. Введення алкільних замісників у - чи -положення до карбоксильної групи приводить до зменшення полімеризаційної здатності мономерів.
Разом з тим, практичне використання похідних - та -алкілакрилових кислот не обмежується лише реакціями полімеризації. Вони знайшли застосування у різних областях органічної хімії як вихідні речовини при одержанні малотоксичних інсектицидів, протизапальних препаратів, пестицидів, -амінокислот, антиювенільних гормонів, ароматизуючих компонентів у парфюмерії. Однак практичне використання цих сполук обмежується складністю і недосконалістю процесів їх одержання. Особливо це стосується похідних ,-диметилакрилової кислоти (,-ДМАК). Саме тому розроблення доступних методів синтезу ,-ДМАК та її похідних є важливим науковим і практичним завданням для розширення областей їх використання.
Актуальність даної роботи підтверджується включенням її у програму “Речовини та матеріали хімічного виробництва” (шифр 7.3) згідно постанови ДКНТ України № 12 від 04.05.1992 і в ДНТП (шифр “Хімія”) згідно постанови ДКНТ України № 52 від 22.03.1994, а також у координаційні плани Міносвіти України з фахового напрямку “Мономери, поверхнево активні речовини, наповнювачі, модифікатори і перспективні технології одержання полімерних композиційних метеріалів на їх основі”.
Мета роботи. Вдосконалення методів одержання вихідних речовин - -метил--бутиролактону і ,-ДМАК та розробка методів синтезу її похідних (хлорангідриду, ефірів одноатомних спиртів та гліколів); вивчення кінетики та механізму реакцій їх одержання; встановлення структури і фізико-хімічних характеристик нових синтезованих речовин та можливостей їх практичного використання.
Наукова новизна одержаних результатів. Досліджено реакції синтезу вихідних речовин - -метил--бутиролактону та ,-ДМАК - з доступної сировини - ацетону - з виходом понад 90% та високою чистотою. Реалізовано два альтернативні шляхи одержання ,-диметилакрилоїлхлориду (,-ДМАХ) з використанням -метил--бутиролактону та ,-ДМАК. Вивчено та описано кінетику реакції алкоголізу ,-ДМАХ.
Вперше детально вивчено вплив будови і природи спирту та розчинника, співвідношення реагентів на швидкість алкоголізу ,-ДМАХ. Показано, що кінетичні закономірності процесу адекватно описуються об’єднаним рівнянням 2
Гаммета-Тафта і Коппеля-Пальма, яке одночасно враховує як електронні так і сольватаційні параметри спирту.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: СИНТЕЗ І ХАРАКТЕРИСТИКА ПОХІДНИХ ,-ДИМЕТИЛАКРИЛОВОЇ КИСЛОТИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок