Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Назва:
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,76 KB
Завантажень:
84
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Учнів в конкретних ситуаціях навчальної діяльності; з‘являється пот
реба в пошуку необхідних знань, умінь підвищення культури навчальної ді
яльності і своєї особистості; спостерігається прояв творчості в змісті
навчальної діяльності; уміння, навички культу


Національний педагогічний університет
імені М.П.Драгоманова
Кожевникова Ірина Іванівна
УДК 37.01.008
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
13.00.09 – теорія навчання
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2003
Дисертацією є рукопис
Роботу виконано в Донецькому національному університеті, Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор
Алфімов Валентин Миколайович,
Донецький національний університет, декан факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних педагогічних працівників
Офіційні опоненти: академік АПН України, доктор педагогічних наук,
професор
Бібік Надія Михайлівна,
Академія педагогічних наук України, секретар-академік відділення дидактики, методики та інформаційних систем
кандидат педагогічних наук, доцент
Шапошнікова Ірина Миколаївна,
Національний педагогічний університет імені
М.П. Драгоманова, завідувач кафедри педагогіки та методики початкового навчання
Провідна установа: Кіровоградський державний педагогічний університет імені В.Винниченка, кафедра педагогіки, Міністерство освіти і науки України, м. Кіровоград
Захист відбудеться ”18” грудня 2003 року о 14.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.26.053.09 в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, 01601, м.Київ, вул. Пирогова, 9.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 01601, м.Київ, вул. Пирогова, 9.
Автореферат розісланий “ 17 ” листопада 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Кобернік С.Г.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність та доцільність дослідження.
Сьогодні в Україні йде становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження в світовий освітній простір. Цей процес супроводжується суттєвими змінами в педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу.
Відбувається зміна освітньої парадигми: пропонується новий зміст, інші підходи, інші відносини, інші цінності, інший педагогічний менталітет. В “Національній доктрині розвитку освіти в Україні у ХХ1 столітті” зазначається, що в Україні має стверджуватися стратегія прискореного, випереджувального інноваційного розвитку освіти і науки: повинні забезпечуватись умови для розвитку, самоствердження і самореалізації особистості протягом життя.
Ефективність реалізації завдань реформування освіти, спря-мованих на виховання національно-свідомих і освічених громадян Ук-раїни, багато в чому залежить від культуротворчої домінанти нав-чально-виховного процесу. Учень сучасної школи має виховуватися не просто як носій певної суми знань, а як справжній громадянин з властивою йому мораллю, високою культурою праці та поведінки. Тому особливої актуальності набуває питання особистісного розвитку школяра та створення психолого-педагогічних умов для формування культури навчальної діяльності. Це зумовлює поступовий перехід до суб’єкт-суб’єктної розвиваючої взаємодії.
Як свідчить аналіз практики, формування культури навчальної діяльності дітей у початковій школі гальмується відсутністю від-повідних теоретичних засад і технології її формування. Тому ак-туальною залишається розробка і реалізація умінь культури на-вчальної діяльності учня, притаманних педагогіці й дидактиці по-чаткової школи. Ці уміння значно підвищать ефективність навчальної діяльності учнів через: оволодіння знаннями, уміннями, навичками, які характеризуються міцністю, ясністю, виразністю; розвиток, що виявляється через інтерес, зосередженість, логічність, самоконтроль; вихованість, яка свідчить про охайність, зібраність, чуйність, обо-в’язковість; самоуправління на основі цілеспрямованості, органі-зованості, раціональності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок