Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ОБІГУ В ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Загрузка...

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ОБІГУ В ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Назва:
ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ОБІГУ В ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,02 KB
Завантажень:
501
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ХАРКIВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМIЯ ТЕХНОЛОГIЇ
ТА ОРГАНIЗАЦI ХАРЧУВАННЯ
САВИЦЬКА НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА
УДК 338.45:339.37:657.471
ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ОБІГУ В ПІДПРИЄМСТВАХ
РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
Спецiальнiсть 08.07.05 - економiка торгiвлi та послуг
Автореферат дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата економiчних наук
Харкiв - 2000


Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана в Харкiвськiй державнiй академiї технологiї та органiзацiї харчування Мiнiстерства освiти та науки України.
Науковий керiвник кандидат економiчних наук, доцент
Ушакова Наталія Григорівна
Харкiвська державна академiя технологiї та
органiзацiї харчування, зав. кафедрою економічної
теорії та зовнішньоекономічної діяльності
Офiцiйнi опоненти: доктор економiчних наук, професор
Виноградський Микола Данилович
Київський державний торговельно-
економічний університет,
професор кафедри менеджменту
кандидат економiчних наук, професор
Нiкiтiна Ганна Олександрiвна
Полтавський кооперативний iнститут,
зав. кафедрою економiки пiдприємства
Провiдна установа Донецький державний університет
економіки і торгівлі
Міністерства освіти та науки
кафедра фінансів і банківської справи
Захист вiдбудеться “25” лютого 2000 року о 13 годинi 30 хвилин на засiданнi
спецiалiзованої вченої ради К64.088.02 при Харкiвськiй державнiй академiї
технологiї та органiзацiї харчування за адресою:
61051, Харкiв, вул. Клочкiвська, 333.
З дисертацiєю можна ознайомитись у бiблiотецi Харкiвської державної
академiї технологiї та органiзацiї харчування за адресою:
61051, Харкiв, вул. Клочкiвська, 333.
Автореферат розiсланий “24” січня 2000 року
 
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради Оспiщев В.I.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Важливою складовою у розв’язанні комплексу проблем забезпечення ефективності функціонування торгівлі, є підвищення рівня управління витратами обігу. Зниження рівня витрат, при інших рівних умовах, є джерелом зростання прибутку, який дає можливість розвивати матеріально-технічну базу підприємств роздрібної торгівлі і поліпшувати рівень обслуговування споживачів.
Проблеми пошуку оптимального рівня витрат обігу, який забезпечує достатній рівень прибутку підприємствам галузі, обумовлені необхідністю підтримки фінансової стійкості суб'єктів торгової діяльності, є одними з найактуальніших в перехідний період до ринкової економіки.
У вітчизняній літературі в дореформений період витратам приділялася велика увага з погляду придатності їх класифікації потребам бухгалтерського обліку. Істотний вклад у вивчення питань планування, нормування й обліку витрат та різноманітних аспектів ефективності використання ресурсів, внесено такими відомими економістами, як М.І. Баканов, С.М. Капелюш, А.Д. Шеремет, Б.І. Гоголь, А.І. Кочерга, Я.С. Столяров, Б.Г. Шелегеда, А.М. Фрідман, Л.І. Кравченко та ін. За сучасних умов економічний світогляд змінюється і поступово викликає переосмислення підходів до розуміння сутності витрат як економічної категорії. Розгляд витрат підприємства з цього погляду відбито в роботах О.С. Стоянової, І.О. Бланка, І.Т. Балабанова, В.В. Ковальова, М.А. Крейніної, Н.М. Ушакової, М.Д. Виноградського та ін. Вивченню питань оптимізації витрат підприємства в різній мірі присвячені дослідження і зарубіжних авторів - Ф. Шеррер, Д. Росса, С. Фішера, Дж. Шима, К. Макконела, С. Брю, Р. Маркіна й ін.
Аналіз літературних джерел показав, що проблема управління витратами в торгівлі вивчена недостатньо. Реформування національної економіки обумовлює визначальну роль торгівлі у формуванні ринкових відносин, координації міжгалузевих зв’язків у процесі розширеного відтворення в цілому. У зв’язку з цим змінюються умови формування витрат і їх сутність, що вимагає вирішення теоретичних та методичних питань, пов’язаних з необхідністю оптимізації витрат обігу як одного із засобів досягнення ефективності функціонування підприємств роздрібної торгівлі. Актуальність поставлених питань, недостатність теоретичного розгляду та практичного застосування у підприємствах галузі зумовило вибір теми та цільову спрямованість дисертаційного дослідження.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Реферат на тему: ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ОБІГУ В ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок