Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ XVIII СТ.

Загрузка...

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ XVIII СТ.

Назва:
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ XVIII СТ.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,34 KB
Завантажень:
492
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. В.Н. КАРАЗІНА
Маслійчук Володимир Леонтійович
УДК 94 (477,5) “16/17”
КОЗАЦЬКА СТАРШИНА СЛОБІДСЬКИХ ПОЛКІВ
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ XVIII СТ.
Спеціальність 07.00.01 – історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Харків – 2001


Дисертацією є рукопис
Робота виконана вХарківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник - доктор історичних наук, професор
КРАВЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ,
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна,
завідувач кафедри українознавства
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
МИЦИК ЮРІЙ АНДРІЙОВИЧ,
Національний університет “Києво-Могилянська академія”
(м. Київ),
завідувач кафедри історії
кандидат історичних наук, доцент
БОЙКО АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ,
Запорізький державний університет (м. Запоріжжя),
завідувач кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін
Провідна установа - Київський національний університет
ім. Тараса Шевченка, кафедра давньої та нової історії України, Міністерство освіти і науки України, м. Київ
Захист відбудеться “____” ______________ 2001 року о _______ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.10 Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (адреса: 61077, м. Харків, площа Свободи, 4, аудиторія IV-65).
З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (61077, м. Харків, площа Свободи, 4).
Автореферат розісланий “______” _____________ 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Пугач Є.П.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Зростання зацікавлення історією української еліти різних періодів і реґіонів безпосередньо пов’язане з утвердженням української державності в наш час. Потреба осмислити історичний досвід державотворення, його позитивні і неґативні сторони порушує проблематику історичного розвитку козацької державності на території України у XVII–XVIII ст. У зв’язку з цим важливим є вивчення історії козацької еліти Слобідської України – прикордонного реґіону, де інтенсивно відбувається діалог культур і традицій, засвоєння чужого і, водночас, усвідомлення власної ідентичності. Вивчення історії місцевих еліт сприяє більш глибокому і комплексному вивченню ролі і місця всіх суспільних груп в історичному розвитку України.
Дослідження історії формування слобідсько-української козацької еліти допоможе не лише осмислити ту суспільну роль, яку відігравав місцевий елітний прошарок в історії України другої половини XVII – початку XVIII ст., але і висвітлити процес перетворення демократичної за походженням старшини на суспільний спадковий стан, згуртовану земельну аристократію, сприятиме розумінню проблеми поступової втрати цією старшиною політичних прав, початку її кооптації до загальноросійського дворянства. Особливого значення ці наукові проблеми набувають зараз у зв’язку з дискусіями про особливості історичного розвитку України, її окремих реґіонів, козацької державності другої половини XVII–XVIII ст.
Історія козацької старшини слобідських полків як прошарку, що став основним складником для утворення місцевого загальноросійського дворянства наприкінці XVIII ст., так чи інакше цікавила низку дослідників. Та поруч з цим, її роль в історії реґіону змальовували переважно з неґативного боку, представляючи козацьку старшину як визискувачів і гнобителів селянства, союзників царського уряду у справі перетворення автономії слобідських полків на російську провінцію, пасивний до потреб народу прошарок. Роль козацької еліти у захисті “вольностей і обикностей”, економічному і культурному розвитку реґіону знаходила лише побіжне висвітлення у працях з історії Слобідської України.
Відсутність системних і детальних сучасних досліджень з історії Слобідської України другої половини XVII – початку XVIII ст.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ XVIII СТ.

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок