Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РЕАКЦІЇ ОТРИМАННЯ МАКРОМЕРІВ ДІЕТИЛЕНГЛІКОЛЬ-БІС-АЛІЛКАРБОНАТУ

Загрузка...

РЕАКЦІЇ ОТРИМАННЯ МАКРОМЕРІВ ДІЕТИЛЕНГЛІКОЛЬ-БІС-АЛІЛКАРБОНАТУ

Назва:
РЕАКЦІЇ ОТРИМАННЯ МАКРОМЕРІВ ДІЕТИЛЕНГЛІКОЛЬ-БІС-АЛІЛКАРБОНАТУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,23 KB
Завантажень:
436
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
РЕАКЦИИ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ АЛКИЛИРУЮЩИХ АГЕНТОВ К АЦИДОК
ОМПЛЕКСАМ ПЛАТИНЫ (II).


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ФІЗИКО-ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ І ВУГЛЕХІМІЇ
ім. Л.М. ЛИТВИНЕНКА
СТЕПАНОВ Валерій Андрійович
УДК 542.952.6:547.391
РЕАКЦІЇ ОТРИМАННЯ МАКРОМЕРІВ
ДІЕТИЛЕНГЛІКОЛЬ-БІС-АЛІЛКАРБОНАТУ
02.00.04 _фізична хімія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Донецьк _2000
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті фізико-органічної хімії і вуглехімії
ім. Л.М. Литвиненка НАН України.
Науковий керівник: | доктор хімічних наук, професор
Зайцева Валентина Василівна.
Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України,головний науковий співробітник
Офіційні опоненти: | доктор хімічних наук, професор
Рибаченко Володимир Іванович.
Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії
ім. Л.М.Литвиненка НАН України, завідувач відділу спектрохімічних досліджень.
кандидат хімічних наук, доцент
Мельниченко Василь Іванович.
Донецький національний університет,
доцент.
Провідна установа: | Львівський національний університет ім. Ів. Франка (кафедра фізичної і колоїдної хімії) Міністерства освіти і науки України, м. Львів.
Захист відбудеться “_8_” лютого 2001 року о 14 00 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 11.216.01 в Інституті фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка НАН України (83114, м. Донецьк,
вул. Р.Люксембург, 70).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка НАН України (83114, м. Донецьк,
вул. Р.Люксембург, 70).
Автореферат розісланий“ | _5_”___січня_________ 2001 року.
 
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 11.216.01 |
О.М. Шендрик


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність проблеми. Розвиток промисловості та застосування полімерних матеріалів на сучасному етапі характеризується зростаючою тенденцією до пошуку ра-ціональних шляхів використання традиційних мономерів для отримання нових речовин. Рівень розвитку оптичної техніки ставить до полімерів високі вимоги з фізико-механіч-них, діелектричних та таких специфічних властивостей, як світлопропускання, показ-ник заломлення і світлорозсіювання при заданому показнику прозорості. Отримання та-ких оптично прозорих полімерів є досить складною технічною проблемою. Найбільше значення для вирішення її має розробка композицій на основі карбонатів, і в тому числі діетиленгліколь-біс-алілкарбонату (ДБ). Такі полімери досить стійкі при підвищених температурах. Але алільні сполуки полімеризуються з малими швидкостями, входять до складу кополімерів в малій кількості, і молекулярна маса кінцевих продуктів не пе-ревищує 2104 ат. од. Для збільшення вмісту в кополімері ланок алільного мономеру його полімеризують в присутності комплексоутворювачів або кополімеризують з моно-мерами-акцепторами. Строгий опис кінетики і механізму комплексно-радикальної ко-полімеризації навіть для двокомпонентних донорно-акцепторних систем дуже склад-ний. Відносно трикомпонентних систем, які містять два донори і один акцептор або один донор і два акцептори, то, не дивлячись на велику перспективність практичного застосування отримуваних на такій основі композиційних матеріалів, їх систематичне вивчення кінетики і механізму кополімеризації не проводилось. Встановлення загаль-них закономірностей та особливостей кінетики кополімеризації ДБ зі стиролом (СТ), акрилонітрилом (АН) та малеїновим ангідридом (МА) в трикомпонентних системах є актуальним як в плані вибору конкретних умов синтезу поліфункційних полімерів (макромерів), так і для розвитку теорії кополімеризації n-компонентних систем вініль-них та алільних мономерів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота викону-валася в рамках науково-дослідних тем: “Реакції поліфункціональних макромерів” (шифр 2.1.4. 2 - 95, № держреєстрації 0195U006019); “Изучение реакций передачи цепи при сополимеризации винильных и бифункциональних аллильных мономеров“ (шифр 2.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Реферат на тему: РЕАКЦІЇ ОТРИМАННЯ МАКРОМЕРІВ ДІЕТИЛЕНГЛІКОЛЬ-БІС-АЛІЛКАРБОНАТУ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок