Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МЕТОДОЛОГІЯ ПОБУДОВИУЗАГАЛЬНЮЮЧИХ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

Загрузка...

МЕТОДОЛОГІЯ ПОБУДОВИУЗАГАЛЬНЮЮЧИХ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

Назва:
МЕТОДОЛОГІЯ ПОБУДОВИУЗАГАЛЬНЮЮЧИХ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,13 KB
Завантажень:
316
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Ващаєв Сергій Сергійович
УДК 311.17
МЕТОДОЛОГІЯ ПОБУДОВИ
УЗАГАЛЬНЮЮЧИХ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
Спеціальність 08.03.01 - Статистика
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ 2001
Дисертацією є рукопис
Роботу виконано на кафедрі статистики Київського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, Єріна Антоніна Михайлівна, Київський національний економічний університет, професор кафедри статистики.
Офіційні опоненти: академік НАН України, доктор економічних наук, професор Пирожков Сергій Іванович, Національний Інститут українсько-російських відносин при Раді національної безпеки і оборони України, директор.
кандидат економічних наук Журахівська Людмила Валентинівна, Український інститут розвитку фондового ринку Київського національного економічного університету, доцент.
Провідна установа: Інститут статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, кафедра економічної статистики, м. Київ.
Захист відбудеться "27" квітня 2001 р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.01 Київського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги 54/1, ауд. 214.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського національного економічного університету.
Автореферат розісланий "22" березня 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.Д.Шарапов
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Усі соціально-економічні явища мають надзвичайно складну структуру та взаємозв'язки. Кожному конкретному явищу притаманні унікальні властивості, які можна кількісно охарактеризувати певними множинами статистичних показників. В будь-якому випадку ці показники відрізняються за способами обчислення, ознаками часу, аналітичними можливостями.
Тому в процесі аналізу складних соціально-економічних явищ виникає потреба у визначенні одного статистичного показника, здатного відобразити узагальнюючу властивість того чи іншого явища, і якій можна використовувати у статистичному аналізі поряд з іншими статистичними показниками.
Перехід від множини показників до одного максимально інформативного узагальнюючого показника - це визначення місця (рейтингу) певного об'єкту в усій їх сукупності. Геометрично він буде інтерпретуватися як точка в багатовимірному просторі, координати якої вказують на масштаб або позицію такого об'єкта.
Рейтинги, поєднуючи різнобічні властивості складних соціально-економічних явищ, застосовуються для діагностики стану об’єктів управління (техніко-економічного, фінансового тощо), в моніторингу кон’юнктури ринків, при прогнозуванні комерційних, страхових, політичних ризиків, в міжнародних і регіональних порівняннях.
Проблеми конструювання та застосування рейтингів у соціально-економічному аналізі знайшли відображення у наукових працях вчених і практиків України та країн СНД: В.Є.Адамова, С.А.Айвазяна, І.А.Бланка, О.С.Власюка, А.М.Єріної, М.Р.Єфімової, В.М.Жуковської, Е.М.Лібанової, С.І.Пирожкова, В.М.Рябцева, Ю.І.Саєнко, А.А.Френкеля, В.С.Шишкіна та ін., а також іноземних вчених та практиків П.Благуша, Д.Вулфа, Я.Гаєка, К.Іберли, В.Плюти, Г.Хармана, З.Хельвига, Т.Хеттсманпергера, М.Холлендера та ін.
Необхідність узагальнення існуючих методологій визначення рейтингів, розв'язання проблем, пов'язаних з умовами їх застосування, адаптацією до сучасних умов розвитку економічних систем та наявної інформаційної бази, науково-теоретична та практична значимість вказаних питань обумовили вибір теми дисертаційного дослідження, його основні завдання.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане у відповідності з планом науково-дослідних робіт Київського національного економічного університету (тема: "Статистичне забезпечення аналізу та прогнозу соціально-економічних явищ і процесів в перехідний період", № державної реєстрації 0196V007511).
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: МЕТОДОЛОГІЯ ПОБУДОВИУЗАГАЛЬНЮЮЧИХ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок