Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СЕМАНТИКО-КОГНІТИВНА СТРУКТУРА КОНЦЕПТУ ЧИСТИЙ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Загрузка...

СЕМАНТИКО-КОГНІТИВНА СТРУКТУРА КОНЦЕПТУ ЧИСТИЙ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Назва:
СЕМАНТИКО-КОГНІТИВНА СТРУКТУРА КОНЦЕПТУ ЧИСТИЙ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,39 KB
Завантажень:
445
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені М.П. ДРАГОМАНОВА
ПОТАПЧУК СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА
УДК: 81’373:811.111:811.161.2
СЕМАНТИКО-КОГНІТИВНА СТРУКТУРА КОНЦЕПТУ ЧИСТИЙ
В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
КИЇВ – 2008


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі романо-германської філології Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету, Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор
Тищенко Олег Володимирович,
Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету,
проректор з наукової роботи
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Голубовська Ірина Олександрівна,
Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
завідувач кафедри загального мовознавства та
класичної філології
кандидат філологічних наук, доцент
Скубашевська Ольга Станіславівна,
Національний педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова,
доцент кафедри германського та порівняльного мовознавства
Захист відбудеться “_24__” _червня_____ 2008 р. об __1100____ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.15 у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова за адресою: 01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за адресою: 01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9
Автореферат розісланий “_16____” _травня_____ 2008 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради К.Д. Паршак


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Мовознавство кінця ХХ – поч. ХХІ століття характеризується антропоцентричною спрямованістю на розгляд мовних фактів у тісному зв’язку з етнічною свідомістю, матеріальною та духовною культурою народу, когнітивними структурами мислення та пізнання довкілля (Н. Арутюнова, А. Вежбицька, С. Воркачов, І. Голубовська, В. Карасик, Ю. Степанов). Тому в центрі уваги сучасних досліджень перебуває вербальний образ світу, сформований у свідомості носіїв певної мови, а культурологічна орієнтація стає провідним напрямом праць із когнітивної семантики (Є. Бартмінський, В. Красних, О. Левченко, В. Маслова, І. Ольшанський, О. Опаріна, В. Телія, М. Фабіан).
Зазначений підхід зумовлює необхідність вивчення лінгвокультурних концептів, які становлять сукупність колективних знань про внутрішній світ і ментальний лексикон людини (І. Кононенко, О. Кубрякова, Т. Радзієвська, Г. Слишкін, С. Толстая, Г. Яворська, О. Яковлева). До таких семантико-когнітивних утворень належить концепт ЧИСТИЙ, що є ціннісним поняттям, з яким співвідносяться норми морально-етичної і соціальної поведінки людини. Увагу дослідників привертав концепт ЧИСТОТИ в обрядових концептосферах, пов’язаних з очищальною магією, номінацією елементів першобуття, функцією чистих і нечистих місць, сприятливих і несприятливих днів календаря
(О. Тищенко); об’єктом спостережень були конкретні предмети та явища, з якими асоціювались уявлення про чистоту і нечистоту в східнослов’янському фольклорі (О. Юдін); робились також спроби дослідження концепту ЧИСТОТИ у сучасній російській мовній свідомості та в історичній перспективі (Є. Фарино,
О. Яковлева); розглядались опозиції чистого/брудного у творах Г. Сковороди
(Л. Софронова). Проте концепт ЧИСТИЙ ще не був об’єктом зіставно-типологічного висвітлення у неблизькоспоріднених мовах. Саме такий міжмовний аспект вивчення концепту ЧИСТИЙ сприятиме виявленню особливостей культурних домінант різноетносних мовних особистостей, а також специфіки устрою внутрішнього, ментального світу представників певних етнічних спільнот.
Актуальність теми дисертації зумовлена спрямуванням сучасних лінгвістичних студій на дослідження мови як засобу відображення національної ментальності, культури, світобачення, зокрема на розгляд лінгвоаксіологічних категорій в аспекті їх концептуально-семантичної й структурної організації (у плані первинної та вторинної номінацій) у неблизькоспоріднених мовах.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реферат на тему: СЕМАНТИКО-КОГНІТИВНА СТРУКТУРА КОНЦЕПТУ ЧИСТИЙ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок