Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Українською реферат: ГЕМОКОАГУЛЯЦІЯ І ФІБРИНОЛІЗ У ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ, ЩО СТРАЖДАЮТЬ ХРОНІЧНИМ АЛКОГОЛІЗМОМ

ГЕМОКОАГУЛЯЦІЯ І ФІБРИНОЛІЗ У ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ, ЩО СТРАЖДАЮТЬ ХРОНІЧНИМ АЛКОГОЛІЗМОМ / сторінка 12

Назва:
ГЕМОКОАГУЛЯЦІЯ І ФІБРИНОЛІЗ У ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ, ЩО СТРАЖДАЮТЬ ХРОНІЧНИМ АЛКОГОЛІЗМОМ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,46 KB
Завантажень:
104
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
К. - 1998. - С. 276.
10. Потайчук В.И. Некоторые особенности тромбоцитарного звена гемостаза у больных туберкулезом легких, страдающих хроническим алкоголизмом //Девятый Национальный конгресс по болезням органов дыхания. Сборник резюме. Москва. - 1999. - С. 354.
11. Петренко В.И., Петрова И.Е., Тимошенко Г.А., Потайчук В.И., Кононенко И.Н., Шехтер И.Е., Павленко Е.Н. Выявление и особенности течения неспецифических заболеваний органов дыхания и туберкулеза легких в пожилом возрасте //Тези ІІІ Національного конгресу геронтологів і геріатрів України. К. - 2000. - С. 83.
АНОТАЦІЯ
Потайчук В.І. Гемокоагуляція і фібриноліз у хворих на туберкульоз легень, що страждають хронічним алкоголізмом. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.26 – фтизіатрія. – Інститут фтизіатрії і пульмонології
ім. Ф.Г. Яновського АМН України, Київ, 2001.
Дисертація присвячена корекції патогенетичної терапії на основі вивчення гемокоагуляції і фібринолізу в процесі комплексного лікування хворих на туберкульоз легень, що страждають хронічним алкоголізмом, а також підвищенню ефективності лікування даної категорії хворих шляхом застосування ендолімфатичного введення протитуберкульозних препаратів.
Встановлено значні порушення гемостазу у хворих із вперше виявленим і при загостренні хронічних деструктивних форм туберкульозу, особливо при ІІ-ІІІ стадії хронічного алкоголізму. При кровохарканнях і легеневих кровотечах на фоні гіперкоагуляції спостерігається посилення фібринолітичної активності плазми крові (ФА), зниження активності фібринази, накопичення в крові продуктів деградації фібриногену та фібрину (ПДФ), зниження функціональної активності тромбоцитів. Проведення інтенсивної гемостатичної терапії на протязі 5-7 днів, направленої на зниження ФА із застосуванням інгібіторів фібринолізу, дозволило досягти припинення кровохаркань та кровотеч у 96,2% хворих. В процесі ефективного лікування антимікобактеріальними препаратами вже на 3-4 місяці відмічається нормалізація рівня фібриногену, ФА, зниження концентрації ПДФ, що являється лабораторним симптомокомплексом благоприємного перебігу туберкульозного процесу. Застосування ендолімфатичного введення рифампіцину, ізоніазиду та канаміцину в комплексі з інгібіторами фібринолізу і гепарином у більшості випадків дозволило досягти не тільки стабілізації туберкульозного процесу, його регресу, а й призводило до позитивних змін в системі гемостазу хворих на туберкульоз, що страждають хронічним алкоголізмом.
Ключові слова: туберкульоз легень, лікування, хронічний алкоголізм, фібринолітична активність, легеневі кровохаркання, кровотечі, гемостаз.
SUMMARY
Potaychuk V.I. Hemocoagulation and fibrinolysis of the patients with pulmonary tuberculosis which supper chronic alcoholism. – Manuscript.
Thesis for competition of scientific degree of candidate of medical sciences by speciality 14.01.26 – phthisiology. Institute of Phthisjology and Pulmonology n.a. F.G. Yanovsky. Ukrainian Academy of Medical Sciences, Kyiv, 2001.
The dissertation is devoted to correction pathogenic of therapy on the basis of study hemocoagulation and fibrinolysis in process of complex treatment of the patients with pulmonary tuberculosis and also increase of efficiency of treatment of the given category of the patients by use endolymphatic introduction of antituberculosis preparations.
Is established significant infringements of hemostasis at fresh active, aggravation destructive of the forms of a tuberculosis and also at II-III stages chronic alcoholism. At spittings of blood and pulmonary bleedings on a background of hypercoagulation the amplification of fibrinolysis activity of whey blood (FA), decrease of activity of fibrinase, accumulation in blood of products of degradation of fibrin and fibrinogen (PDF), decrease of functional activity of thrombocytes is observed. The realization of intensive haemostatic therapy during 5-7 days, directed on decrease FA with use inhibitors of fibrinolysis has allowed to reach a stop of bleedings and spittings of blood at 96,2% of the patients.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ГЕМОКОАГУЛЯЦІЯ І ФІБРИНОЛІЗ У ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ, ЩО СТРАЖДАЮТЬ ХРОНІЧНИМ АЛКОГОЛІЗМОМ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок