Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: ГЕМОКОАГУЛЯЦІЯ І ФІБРИНОЛІЗ У ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ, ЩО СТРАЖДАЮТЬ ХРОНІЧНИМ АЛКОГОЛІЗМОМ

ГЕМОКОАГУЛЯЦІЯ І ФІБРИНОЛІЗ У ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ, ЩО СТРАЖДАЮТЬ ХРОНІЧНИМ АЛКОГОЛІЗМОМ / сторінка 3

Назва:
ГЕМОКОАГУЛЯЦІЯ І ФІБРИНОЛІЗ У ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ, ЩО СТРАЖДАЮТЬ ХРОНІЧНИМ АЛКОГОЛІЗМОМ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,46 KB
Завантажень:
104
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

Впроваджено в практику ендолімфатичне введення протитуберку-льозних препаратів та показана необхідність проведення контролю за функціональним станом системи гемостазу у хворих на туберкульоз легень, що страждають хронічним алкоголізмом.
Результати дослідження впроваджені в практику роботи протитуберкульозного диспансеру №1 м. Києва, Чернігівському, Черкаському обласних протитуберкульозних диспансерах, туберкульозній лікарні №6 м. Саратова Російської Федерації.
За матеріалами дисертації видані 3 методичні рекомендації: “Методические рекомендации по лечению больных туберкулезом легких при хроническом алкоголизме” (Киев, 1988), “Коррекция химиотерапии больных туберкулезом легких и хроническим легочным сердцем в зависимости от концентрации антибактериальных препаратов” (Киев, 1988), “Особенности выявления, диагностики, клинического течения, лечения и профилактики туберкулеза у больных хроническим алкоголизмом” (Киев, 1987).
Особистий внесок здобувача. Автор дисертації є основним розробником усіх викладених в роботі положень, висновків та рекомендацій. Проведення досліджень, статистична обробка та узагальнення отриманих результатів виконано здобувачем особисто.
Висловлюємо щиру вдячність директору Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського академіку АМН України Фещенко Ю.І. за надану можливість освоєння методики ендолімфотерапії.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідалися на Х Всесоюзному з’їзді фтизіатрів (Харків, 1986), на ІІ з`їзді фтизіатрів і пульмонологів України (Київ, 1998), ІІІ Всесоюзній робочій нараді по проблемі “Пути повышения комплексных лечебных мероприятий у больных туберкулезом, страдающих алкоголизмом” (Киев, 1988), Всесоюзній конференції молодих вчених і спеціалістів “Актуальные проблемы наркологии” (Киев, 1986), Республіканській нараді фтизіатрів і пульмологів України
(м. Ворошиловград, 1985), підсумкових наукових конференціях молодих вчених і спеціалістів Київського медичного інституту (Київ, 1988-1990 рр.), другій науково-практичній конференції Національного медичного університету
ім. О.О. Богомольця “Актуальні проблеми експериментальної медицини” 9-10 квітня 1998 р., ІХ Національному конгресі з хвороб органів дихання (Москва, 1999), третьому Національному конгресі геронтологів України (Київ, 2000), науково-практичних конференціях в протитуберкульозному диспансері №1
м. Києва (1991-2000 рр.).
Дані дослідження використовуються при читанні лекцій студентам, лікарям-інтернам та слухачам факультету підвищення кваліфікації Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, що навчаються на кафедрі фтизіатрії з курсом пульмонології.
Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 11 наукових робіт, з них 3 у профільних виданнях, рекомендованих ВАК України, 3 – у збірниках наукових праць і 5 – в тезах з’їздів та конференцій.
Структура та обсяг роботи. Дисертацію викладено на 147 сторінках машинописного тексту, вона складається зі вступу, огляду літератури, матеріалів і методів дослідження, 3-х розділів з результатами власних досліджень, їх обговорення та висновків. Список літератури нараховує 309 літературних джерел (199 вітчизняних і 110 зарубіжних). Дисертація містить 20 таблиць, її ілюстровано 1 рисунком і 10 діаграмами.
Основний ЗМІСТ РОБОТИ
Матеріали і методи дослідження. В ході виконання дисертації обстежено 205 хворих із різними формами туберкульозу легень, віком від 19 до 70 років, серед яких чоловіків було 179, жінок – 26. Хворі були розділені на дві групи – основну і контрольну. В першу групу включили 155 хворих на туберкульоз і алкоголізм, другу групу склали 50 хворих на туберкульоз, які не зловживали алкоголем. За клінічними формами туберкульозу, віком, наявністю деструктивних змін у легенях, виділенням мікобактерій туберкульозу та ознаками інтоксикаційного синдрому групи були ідентичні. Серед обстежених осіб переважали хворі з фіброзно-кавернозним та інфільтративним туберкульозом легень.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ГЕМОКОАГУЛЯЦІЯ І ФІБРИНОЛІЗ У ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ, ЩО СТРАЖДАЮТЬ ХРОНІЧНИМ АЛКОГОЛІЗМОМ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок