Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЯК СУБ’ЄКТА ЖИТТЄТВОРЧОСТІ

СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЯК СУБ’ЄКТА ЖИТТЄТВОРЧОСТІ

Назва:
СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЯК СУБ’ЄКТА ЖИТТЄТВОРЧОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,86 KB
Завантажень:
355
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ім. Г.С. КОСТЮКА АПН УКРАЇНИ
Іванцев Людмила Ігорівна
УДК 153.24:37.015.324
СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО
ВЧИТЕЛЯ ЯК СУБ’ЄКТА ЖИТТЄТВОРЧОСТІ
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
Київ - 2003


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті психології ім. Г.С. Костюка АПН України, лабораторія психології навчання
Науковий керівник – дійсний член АПН України,
заслужений діяч науки і техніки України,
доктор психологічних наук, професор
Максименко Сергій Дмитрович,
Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, директор
Офіційні опоненти – член-кореспондент АПН України, доктор
психологічних наук, професор
Боришевський Мирослав Йосипович,
Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України,
лабораторія психології особистості ім. П.Р. Чамати, завідувач

кандидат психологічних наук, доцент
Хоружий Сергій Миколайович,
Київський національний лінгвістичний університет,
кафедра психології, доцент
Провідна установа –  Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка Міністерства освіти і науки України, кафедра психології
Захист відбудеться 16 грудня 2003 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К26.453.02 в Інституті психології ім. Г.С. Костюка АПН України за адресою: 01033, Київ – 33, вул Паньківська, 2
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України
Автореферат розісланий 14 листопада 2003 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Андрієвська В.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Сьогодні стає дедалі очевиднішою теза про те, що особистість повинна ставати активним творцем свого життя в умовах постійних змін, має бути озброєна ефективними технологіями життєтворчості і володіти досвідом передбачення нових тенденцій у розвитку суспільства загалом та конкретної особистості зокрема. Майбутнього вчителя це стосується у першу чергу, оскільки саме він, усвідомивши процес формування власної технології життєтворчості, буде мати можливості для розповсюдження таких технологій у процесі навчання та виховання молоді.
Теоретичною засадою підходу до особистості як до суб’єкта життєтворчості є положення психології життєвого шляху особистості, галузі, яка виокремилась у самостійний напрямок психологічної науки у другій половині ХХ століття. Накопичений тут упродовж зазначеного періоду досвід вийшов за межі теоретичних моделей і дав змогу перевести низку із них у площину практики, зокрема і практики педагогічної діяльності. У цьому контексті вагомий внесок у розв’язання проблеми життєтворчості внесли такі дослідники, як К.О. Абульханова-Славська, Б.Г. Ананьєв, Л.І. Анциферова, А.Г. Асмолов, Ш. Бюлер, Л.С. Виготський, І. Кон, Д.А. Леонтьєв, К. Левін, Б.Ф. Ломов, А. Маслоу, С.Л. Рубінштейн, Х. Томе, К. Роджерс, В. Франкл, Е. Фромм та багато інших. Питанням життєздійснення, життєвого шляху та життєтворчості приділяли значну увагу українські вчені, зокрема Г.О. Балл, М.Й. Боришевський, Л.Ф. Бурлачук, Є.І. Головаха, О.А. Донченко, О.В. Киричук, Г.С. Костюк, С.Д. Максименко, В.Г. Панок, Ю.Н. Пахомов, В.О. Роменець, М.В. Савчин, Л.В. Сохань, О.Б. Старовойтенко, В.О. Татенко, Т.М. Титаренко, С.М. Хоружий та інші.
Водночас здійснений аналіз літератури засвідчив, що більшість публікацій із вказаної проблематики присвячена розвитку окремих аспектів досліджуваної проблеми, що ускладнює створення цілісної картини процесу й механізмів життєздійснення особистості. Це набуває особливого значення на етапі вузівської підготовки майбутнього суб’єкта психолого-педагогічних впливів. Недостатнє опрацювання теоретичних і практичних аспектів проблеми зумовило вибір теми дисертаційного дослідження – “Становлення особистості майбутнього вчителя як суб’єкта життєтворчості”.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЯК СУБ’ЄКТА ЖИТТЄТВОРЧОСТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок