Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПОЕТИКА ПРОЗИ МАРКА ЧЕРЕМШИНИ

Загрузка...

ПОЕТИКА ПРОЗИ МАРКА ЧЕРЕМШИНИ

Назва:
ПОЕТИКА ПРОЗИ МАРКА ЧЕРЕМШИНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,54 KB
Завантажень:
390
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
МИРОНЮК ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛІВНА
УДК 821.161.2 – 32
ПОЕТИКА ПРОЗИ МАРКА ЧЕРЕМШИНИ
10.01.06 – теорія літератури
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
КИЇВ – 2008
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі теорії літератури, зарубіжної літератури та журналістики Волинського державного університету імені Лесі Українки.
Науковий керівник - кандидат філологічних наук, доцент
Зубович Віктор Сигізмундович,
доцент кафедри теорії літератури,
зарубіжної літератури та журналістики
Волинського державного університету імені
Лесі Українки.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, доцент
Гнатюк Мирослава Михайлівна,
професор кафедри теорії літератури
та компаративістики Інституту філології
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка;
кандидат філологічних наук, доцент
Назарець Віталій Миколайович,
завідувач кафедри української літератури
Міжнародного економіко-гуманітарного
університету імені акад. С. Дем 'янчука, м. Рівне.
 
Захист відбудеться 15 травня 2008 року об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.15 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14.
Із дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці імені М. О. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01017, м. Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розіслано “ 14 ” квітня 2008 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Л. О. Ткаченко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Сучасний стан розвитку теорії літератури характеризується антропософським спрямуванням, увагою до досліджень ідіолекту письменників, його жанрових та визначальних складових. Видатний український письменник і громадський діяч кінця ХІХ – початку ХХ століття Марко Черемшина увійшов в історію української літератури як талановитий майстер малого жанру, творчість якого є малодослідженою.
Окремі спроби її аналізу містяться в працях О. Засенка, О. Гнідан, Ф. Погребенника, М. Зерова, А. Музички та інших, однак майже не розглядали питання структури творів, їх композиції, категорій часу і простору, художнього моделювання, руху літературних напрямів і течій. Неабиякий інтерес викликає різножанрова природа творів цього письменника, дослідження якої значно розширило б уявлення про жанрово-стильову систему літератури кінця ХIХ – початку ХХ століття.
Актуальність теми пропонованої дисертації зумовлена станом недостатнього опрацювання обраної проблеми у вітчизняному літературознавстві, необхідністю синтетичного підходу до малої прози Марка Черемшини, її жанрових та художньо-стильових особливостей, ритмізації, музичності, авторської позиції тощо. Це є важливою передумовою якісно нового вивчення історико-літературного процесу в Західній Україні кінця ХIХ – початку ХХ століття, зокрема місця в ньому Марка Черемшини.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації пов’язана з проблематикою наукової роботи кафедри теорії літератури, зарубіжної літератури та журналістики Волинського державного університету імені Лесі Українки, зосередженою на дослідженнях модернізму у світовій літературі ХХ ст. Тема дисертації схвалена Науковою координаційною радою при Інституті літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України з проблеми “Класична спадщина та сучасна художня література” (протокол № 5 від 18 грудня 2003 року).
Мета дослідження – з’ясувати художню неповторність прози Марка Черемшини у контексті літературного процесу кінця ХIХ – початку ХХ століття, на основі цього більш глибоко осмислити інтенсивність сюжету, специфіку композиції, жанрові особливості, поетику художнього слова, роль художньої деталі, мистецтво оповідача.
Для досягнення зазначеної мети передбачено виконання таких завдань:
- вивчити специфіку образного мислення письменника, засоби сюжетобудування;
- визначити світоглядні маркери; концепцію людини й світу в малій прозі Марка Черемшини;
- дослідити жанрову природу новелістики; діалогічність автора та героя у малій прозі Марка Черемшини;
- з’ясувати символіку та алюзивність назв творів;
- схарактеризувати специфіку хронотопу;
- проаналізувати засоби поетичного синтаксису, ритмізації, музичності й орнаментальності;
- виявити місце і значущість новел Марка Черемшини в загальному контексті української прози на рубежі ХІХ –ХХ ст.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: ПОЕТИКА ПРОЗИ МАРКА ЧЕРЕМШИНИ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок