Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: КУЛЬТУРА ДІЛОВОДСТВА В СУЧАСНИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ: СТАНОВЛЕННЯ. ТЕХНОЛОГІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ, КЕРУВАННЯ

КУЛЬТУРА ДІЛОВОДСТВА В СУЧАСНИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ: СТАНОВЛЕННЯ. ТЕХНОЛОГІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ, КЕРУВАННЯ / сторінка 3

Назва:
КУЛЬТУРА ДІЛОВОДСТВА В СУЧАСНИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ: СТАНОВЛЕННЯ. ТЕХНОЛОГІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ, КЕРУВАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,09 KB
Завантажень:
194
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Предмет дослідження — становлення та сучасний стан інформаційно-технологічної, організаційної та управлінської складових культури діловодства в установах України.
Хронологічні межі дослідження охоплюють періоди від 1917 року – часу формування системи діловодства в державному апараті уряду Української Народної Республіки, до прийняття “Основних правил роботи державних архівів України” (2004 рік), що унормували принципи керування організацією діловодства в юридичних особах державними архівами.
Методи дослідження. Під час дослідження були використані такі дослідницькі методи: поняттєвого аналізу, історико-порівняльний, системного аналізу.
Джерельну базу дослідження становлять документи Центрального державного архіву вищих органів влади України ф. , 905, 1064, 1065, 1429, 2201, 3766, 4508), Центрального державного історичного архіву України, м. Київ (ф. ), збірники постанов і розпоряджень уряду УРСР, нормативно-правові акти сучасної України з часу проголошення її незалежності.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній вперше в українському документознавстві культуру діловодства установи розглянуто як комплексне явище, від рівня якого залежить ефективність виконання установою її профільних завдань. Виокремлено складові культури діловодства в установі, науково обгрунтовано чинники, що забезпечують досконалий рівень культури діловодства в сучасних установах. Розроблено модель організації служби діловодства в установі. Розглянуто вимоги до кваліфікаційних рівнів працівників служби діловодства установи з точки зору формування їх професійної та інформаційної культури.
Практичне значення роботи полягає в розробці науково-методичних рекомендацій підвищення рівня культури діловодства в установах. Ці рекомендації впроваджено у програмах занять курсів підвищення кваліфікації, науково-практичних семінарів та нарад, що систематично проводяться у Європейському університеті з працівниками служб діловодства та архівів установ України. Зазначені програми навчання реалізуються за допомогою провідних фахівців Державного комітету архівів України, УНДІАСД, інших архівних установ.
Результати дослідження використано під час удосконалення програмного комплексу “Автоматизована система діловодства “ДОК Профтм СТЕП–2.0”, вітчизняного розробника програмного забезпечення ТОВ “СВІТ ПРОФ”.
Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, як у теоретичному, так і в прикладному аспектах, доповідалися на міжнародних науково-практичних конференціях “Інформаційні технології в економіці і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти” (Київ, 2003 та 2004 рр.); “Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики” (2004 р.); Міжнародній науковій конференції “Сучасний стан та перспективи розвитку документознавства” (2004 р.), а також на семінарі “Архів Верховної Ради України як складова національного архівного фонду” з завідуючими секретаріатами комітетів Верховної Ради України (Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, м. Київ, 2005 р.).
Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладено в одноосібно написаних підручниках і посібниках з діловодства, чотирьох публікаціях у наукових фахових виданнях, затверджених переліками ВАК України, статтях в інших наукових журналах та збірниках тез наукових праць загальним обсягом 46 д. а.
Структура дисертації. Дисертація складається із переліку умовних скорочень, вступу, чотирьох розділів (11 підрозділів), висновків, списку використаних джерел та літератури, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 210 сторінок, у тому числі: основний текст – 169 сторінок, список використаних джерел та літератури, що містить 155 назв на 18 сторінках, та додатки на 9 сторінках.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У першому розділі “Сутність культури діловодства” подано визначення поняття “культура діловодства”, розглянуто складові культури діловодства та її особливості як галузі наукових знань.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: КУЛЬТУРА ДІЛОВОДСТВА В СУЧАСНИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ: СТАНОВЛЕННЯ. ТЕХНОЛОГІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ, КЕРУВАННЯ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок