Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАУКОВИХ ПРАЦЬ СТУДЕНТІВ - ІСТОРИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ СВ. ВОЛОДИМИРА(1834-1920 рр.)

Загрузка...

ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАУКОВИХ ПРАЦЬ СТУДЕНТІВ - ІСТОРИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ СВ. ВОЛОДИМИРА(1834-1920 рр.)

Назва:
ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАУКОВИХ ПРАЦЬ СТУДЕНТІВ - ІСТОРИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ СВ. ВОЛОДИМИРА(1834-1920 рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,70 KB
Завантажень:
460
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТAPACA ШЕВЧЕНКА
СОКОЛОВА НАТАЛІЯ ДМИТРІВНА
УДК 94(477) “1834–1920”: 930.1.
ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАУКОВИХ
ПРАЦЬ СТУДЕНТІВ - ІСТОРИКІВ
УНІВЕРСИТЕТУ СВ. ВОЛОДИМИРА(1834-1920 рр.)
Спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство
та спеціальні історичні дисципліни
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ 2007
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії Росії історичного
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
Верба Ігор Володимирович,
професор кафедри історії Росії
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Казьмирчук Григорій Дмитрович,
завідувач кафедри історії для гуманітарних факультетів
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
кандидат історичних наук, доцент
Тарасенко Ольга Олексіївна,
доцент кафедри історії України
Київського міського педагогічного університету
імені Б. Д. Грінченка
Провідна установа: Інститут української археографії та джерелознавства
імені М. С. Грушевського НАН України
Захист відбудеться _18____06_____ 2007 р. о _____ годині
на засіданні спеціалізованої
вченої ради Д 26.001. 20 у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка
(01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349)
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці імені
М. Максимовича Київського національного університету
імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58)
Автореферат розісланий _17__” __05______ 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук, доцент О.Г. Сокірко
Загальна характеристика роботи
Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження. Робота складається зі вступу, 3 розділів (7 підрозділів), висновків, списку використаних джерел і літератури та додатків (5 таблиць). Загальний обсяг дисертації становить 251с., основний зміст – 195 с. (список використаних джерел і літератури – 40 с., 544 позиції).
Актуальність дослідження. Розвиток історичної науки, зокрема історії Росії, на сучасному етапі характеризується пошуком нових та удосконаленням вже існуючих напрямків дослідження. Вивчення минулого будь-якої країни не можливе без вивчення внеску окремих вчених в історіографічний процес, що вимагає глибокого осмислення їх ролі у формуванні історичних концепцій, методів дослідження, підходів до джерел. Подібні роботи мають охоплювати творчість істориків різних епох, наукових шкіл та напрямків, без детального вивчення яких важко створити узагальнюючі праці з історії Росії.
З небуття повертаються імена несправедливо забутих науковців, але при цьому відсутні вагомі роботи, присвячені науковій спадщині студентської спільноти. Вчені зосереджують свою увагу здебільшого на вивченні економічного, політичного становища студентів, тоді як їхні наукові праці і досі не були предметом спеціального дослідження. Наукова діяльність студентської молоді була надзвичайно плідною, вона залишила значний творчий спадок, який і досі зберігає свою актуальність (особливо значна частина медальних творів) і потребує детального вивчення та залучення до наукового обігу.
Актуальність дослідження наукового доробку студентів Університету св. Володимира зумовлена потребою з’ясування місця та ролі їх наукової спадщини в українській історіографії; введенням до наукового обігу комплексу джерел стосовно вивчення умов та рівня фахової підготовки майбутніх спеціалістів, творчої спадщини студентів; недостатньою розробкою теми в науковій літературі та відсутністю спеціального узагальнюючого дослідження по цій проблемі.
До того ж певна частина випускників цього навчального закладу в подальшому поповнила плеяду відомих українських та російських вчених, життєвий шлях та наукова діяльність яких, стали об’єктом вивчення з боку сучасних науковців. Це в свою чергу сприяє, з одного боку, персоніфікації розвитку історичної думки, а з іншого – реконструкції особистості історика в контексті епохи, окресленню його внеску в примноження наукових знань.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАУКОВИХ ПРАЦЬ СТУДЕНТІВ - ІСТОРИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ СВ. ВОЛОДИМИРА(1834-1920 рр.)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок