Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ ВЗУТТЄВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ)

ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ ВЗУТТЄВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ)

Назва:
ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ ВЗУТТЄВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,90 KB
Завантажень:
122
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кірданов Михайло Григорович
УДК 657.471 : 685.34
ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО
(НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ ВЗУТТЄВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ)
Спеціальність 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі обліку в промисловості Київського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Кужельний Микола Васильович,
Київський національний економічний університет,
завідувач кафедри обліку в промисловості
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Кірейцев Григорій Герасимович,
Національний аграрний університет,
професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
кандидат економічних наук, професор
Ткаченко Надія Марківна,
Український державний університет харчових технологій,
професор кафедри обліку і аудиту
Провідна установа Львівська комерційна академія Укоопспілки,
кафедра аудиту, м. Львів
Захист відбудеться “ 24 ” травня 2002 р. о 16-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.02 при Київському національному економічному університеті за адресою: 03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1, аудиторія 317.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного економічного університету за адресою: 03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1.
Автореферат розісланий “ 24 ” квітня 2002 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат економічних наук, професор Поддєрьогін А.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Розвиток в Україні ринкової економіки супроводжується набуттям підприємствами господарської самостійності і водночас виникненням жорсткої конкурентної боротьби між ними. Виживання підприємства в такому економічному середовищі вимагає створення ефективної системи управління. Ефективність управління значною мірою визначається змістом та якістю інформації про діяльність підприємства, яку надають бухгалтерський облік і економічний аналіз, зокрема, їх найважливіші підсистеми – облік і аналіз витрат. Тому передумовою створення на підприємстві адекватної ринковим умовам системи управління є організація обліку і аналізу витрат на методологічних засадах, що забезпечать формування інформації, яка є корисною для менеджерів підприємства.
Облік витрат має формувати інформацію для обчислення собівартості продукції (робіт, послуг), прогнозування майбутнього рівня витрат, прийняття поточних управлінських рішень. Аналіз витрат має забезпечити оцінку варіантів поточних управлінських рішень і вибір найоптимальнішого з них.
Реформа бухгалтерського обліку в Україні, залишивши за державою регулювання правил і процедур обробки інформації та складання фінансової звітності тільки для зовнішніх користувачів, надала підприємствам змогу самостійно встановлювати межі та форми ведення обліку для внутрішніх потреб. Отже, менеджери підприємства одержали можливість організувати облік і аналіз витрат для внутрішньоуправлінських цілей з використанням методів, які забезпечують одержання інформації, адекватної потребам управління підприємством в ринковій економіці.
Одним з таких методів є поділ витрат на змінні та постійні. Інформація про змінні та постійні витрати є ключовою при виборі оптимальних варіантів управлінських рішень. Тому доцільною є така методологія обліку витрат, яка забезпечує формування інформації про змінні та постійні витрати в системному порядку, на рахунках бухгалтерського обліку.
Розгляду теоретичних засад обліку і аналізу змінних та постійних витрат приділено багато уваги в працях вітчизняних та зарубіжних економістів. Зокрема, це роботи Карпової Т.П., Стукова С.О., Шеремета О.Д., Голова С.Ф., Ніколаєвої С.О., Вахрушиної М.О., Палія В.Ф., Пушкаря М.С., Сопка В.В., Чумаченка М.Г. та інших.
Але вивчення фахових джерел показало, що проблема практичного впровадження методології обліку і аналізу витрат з урахуванням їх поділу на змінні та постійні на прикладі конкретної галузі досліджена недостатньо.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ ВЗУТТЄВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ)

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок