Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Безкоштовно реферат на тему: НАУКОВІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ (ПОСЛУГ) НА БАЗІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

НАУКОВІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ (ПОСЛУГ) НА БАЗІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ / сторінка 11

Назва:
НАУКОВІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ (ПОСЛУГ) НА БАЗІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
28,33 KB
Завантажень:
73
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
Його ваговий коефіцієнт (Р3) дорівнює 0,5. Всередині цього процесу найбільш вагомим визнано “навчальний процес” (Q33), ваговий коефіцієнт якого (P33) склав 0,25.
Для підвищення точності і достовірності визначення інтегрованого показника в ході досліджень було використано знаково-числову систему оцінювання одиничних показників і теорію можливостей.
Розроблені методики показали достатньо високу надійність при проведенні експериментальних досліджень і апробації їх безпосередньо на виробництві.
У четвертому розділі наведено результати досліджень, що включали визначення конфігурації основних положень універсального стандарту, оцінку взаємозв’язку та ступеню сумісності нормативних складових процесно-орієнтованих стандартів і принципів TQM і НАССР, а також оцінку науково-технічного рівня НД для наукоємкої продукції.
Методика розробки універсального стандарту базувалась на використанні отриманих дисертантом теоретичних положень і передбачала дослідження структурних складових ІСУ ЯП. При розробці положень універсального стандарту виходили з того, що він повинен раціонально враховувати всі нормативні складові, що забезпечують поставлені цілі. Для цього було розглянуто п’ять серій процесно-орієнтованих стандартів (ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 14001, ДСТУ OHSAS 18001, SA 8000, ДСТУ 4161) і проаналізовано більш ніж 260 їх нормативних складових (технічних вимог).
На першому етапі досліджень було визначено всі суттєві вимоги нормативних складових, що об’єднуються і по отриманій залежності сформовано конфігурацію текстової частини універсального стандарту
, (10)
де – j-те положення універсального стандарту ; – j-те положення i-го стандарту ; k – кількість стандартів, які об’єднуються; п – кількість положень у стандартах.
На другому етапі в процесі досліджень виявлено десять критичних положень стандарту, які є потенційними носіями ризику. Значущість положень визначалась методом вагових коефіцієнтів за бальною шкалою від 1 до 5. Такий підхід дозволив проранжувати розглянуті положення за критерієм ризику та встановити їх чисельні значення (табл. 2). Найбільш ризиковими визнані такі положення як “управління засобами моніторингу і вимірювальної техніки” і “управління документацією”, які отримали відповідно 5 і 4 бали. Для зниження ступеню ризику від їх застосування на основі отриманих в дисертації результатів теоретичних досліджень розроблено спеціальні процедури і доповнено ними текстову частину стандарту.
Таблиця 2
Оцінка нормативних складових універсального стандарту за критерієм ризику
Для оцінки повноти сформованих вимог стандарту запропоновано використовувати метод колових діаграм, який дозволяє визначити найбільш вагомі його положення. При побудові діаграм по довжині кола відкладали номери пунктів нормативних складових стандарту, а по радіусу – їх бальну оцінку. У нашому випадку найбільш вагомим є п. 4.2 ,,вимоги до документації” та п. 8.2.3 ,,моніторинг і вимірювання процесів” (рис. 8). Запропонована методика була перевірена при побудові універсального стандарту для переробних виробництв. Для цього було розглянуто стандарти на систему управління якістю, систему охорони навколишнього середовища, систему безпеки продукції. Експертним методом (за бальною шкалою, що мала діапазон від 0 до 1) визначено ступінь їх відповідності принципам TQM і НАССР, а також чисельно оцінено рівень сумісності нормативних складових. Найбільшу оцінку (чисельне значення) за критерієм ,,сумісність” отримали такі положення цих стандартів, як ,,управ-ління засобами моніторингу і вимі-рювальної техніки” та ,,управління документацією” (відповідно 0,7 і 0,9балів).
Аналіз колових діаграм стан-дартів показав, що найбільш при-датними для об’єднання є ДСТУ ISO 9001 та ДСТУ 4161 (рис. 9).
В роботі оцінка науково-технічного рівня НД на наукоємку продукцію проводились за двома критеріями: рівнем підвищення зна-чень комплексного показника техніч-ного рівня продукції (в рамках заданої групи однорідної продукції) і рівнем підвищення значення кое-фіцієнта міжвидової уніфікації (при включенні продукції, що розроб-ляється до складу заданої групи).

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
Реферат на тему: НАУКОВІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ (ПОСЛУГ) НА БАЗІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок