Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТУДЕНТСТВО МІСТА ЛЬВОВА В УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ РУСІ (1944–1953)

СТУДЕНТСТВО МІСТА ЛЬВОВА В УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ РУСІ (1944–1953)

Назва:
СТУДЕНТСТВО МІСТА ЛЬВОВА В УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ РУСІ (1944–1953)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,24 KB
Завантажень:
22
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ІВАНА ФРАНКА
ГЕНЕГА Роман Ярославович
УДК 329.78-057.87 (477.83-25) “1944/1953”
СТУДЕНТСТВО МІСТА ЛЬВОВА
В УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ РУСІ (1944–1953)
Спеціальність 07.00.01 – історія України
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Львів – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі новітньої історії України Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент
МУДРИЙ Мар’ян Михайлович,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
кафедра новітньої історії України
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
ТРОФИМОВИЧ Володимир Васильович,
Національний університет
“Острозька академія”,
завідувач кафедри історії
кандидат історичних наук
СТАСЮК Олександра Йосипівна,
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України,
науковий співробітник відділу новітньої історії
Провідна установа: Інститут історії України НАН України, м. Київ
Захист відбудеться 5 червня 2007 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізо-ваної вченої ради К .051.12 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1, ауд. ).
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, .
Автореферат розісланий 27 квітня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор історичних наук, професор О. М. Сухий
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дисертаційного дослідження. Необхідність наукової розробки даної теми видається важливою з ряду причин. З одного боку, історія українського національного руху ХІХ–ХХ ст. однозначно свідчить, що його головною рушійною силою була молодь, з іншого боку, наукове осмислення вікової (генераційної) складової національного руху ні в концептуальному, ні в фактологічному плані не можна вважати завершеним. Участь студентів Львова в українському національному русі в повоєнні роки ще не ставала предметом окремого дослідження. У публікаціях авторів, які вивчають український національ-но-визвольний рух, студентство переважно не виокремлюється як відносно самостійна суспільно-політична сила. Нерідко під впливом дискусій про характер і значення діяльності ОУН і УПА, які тривають в українському суспільстві, з’являються публікації, в яких науковий аналіз підміняється публіцистичною полемікою. Утім, висвітлення студентської сторінки українського опозиційного руху має чималий науковий потенціал, адже дає додатковий матеріал для розуміння механізмів утвердження радянської влади на західноукраїнських землях, трансфор-маційних процесів у сфері національної свідомості українців, а також повніше розкриває характер міжнаціональних стосунків у Львові в пер-ші повоєнні роки. Вивчення участі львівського студентства в українському національному русі в повоєнні роки – необхідна передумова для з’ясування особливостей історичного розвитку західноукраїнського регіону в другій половині ХХ ст.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в рамках науково-дослідницької теми “Західноукраїнські землі у ХІХ–ХХ століттях: політичний і соціально-економічний аспекти”, згідно з планом наукової роботи кафедри новітньої історії України Львівського національного університету імені Івана Франка.
Мета і завдання дисертації. Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі аналізу спеціальної літератури, опублікованих і архівних документальних матеріалів з’ясувати роль і місце студентського середовища Львова в українському національному русі другої половини
40-х – початку 50-х років ХХ ст. Відповідно до мети в роботі поставлено завдання дослідити:
– ступінь історіографічного опрацювання теми, джерельну базу;
– характер демографічних, соціальних, культурних змін у Львові в перші повоєнні роки і на цій основі встановити суспіль-ний контекст участі студентів міста в національному й антирадянському підпільному русі;
– організацію вищої освіти у Львові, викладацький і студентський склад вищих навчальних закладів, зміни у навчальному процесі, умови навчання та побуту студентів;
– причини, що спонукали студентів-ук-раїнців до опору радянській владі, та методи, що їх використовувала радянська влада для вста-новлення ідейно-політичного контролю над студентським середовищем;
– методи та форми підпільної діяльності українських студентів;
– взаємодію між індивідуальними й колективними проява-ми національної свідомості у студентському середовищі.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реферат на тему: СТУДЕНТСТВО МІСТА ЛЬВОВА В УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ РУСІ (1944–1953)

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок