Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОСОБЛИВОСТІ УДОБРЕННЯ АЗОТОМ РІПАКУ ЯРОГО НА ЧОРНОЗЕМІ ОПІДЗОЛЕНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

ОСОБЛИВОСТІ УДОБРЕННЯ АЗОТОМ РІПАКУ ЯРОГО НА ЧОРНОЗЕМІ ОПІДЗОЛЕНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Назва:
ОСОБЛИВОСТІ УДОБРЕННЯ АЗОТОМ РІПАКУ ЯРОГО НА ЧОРНОЗЕМІ ОПІДЗОЛЕНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,30 KB
Завантажень:
62
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Національний науковий центр
„Інститут грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського” УААН
КАРИЧКОВСЬКА Ганна Іванівна
УДК 633.853:631.8
ОСОБЛИВОСТІ УДОБРЕННЯ АЗОТОМ РІПАКУ ЯРОГО
НА ЧОРНОЗЕМІ ОПІДЗОЛЕНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
06.01.04 – агрохімія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Харків –2004
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Уманському державному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України
Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, Карасюк Іван Маркіянович, Уманський державний аграрний університет, завідувач кафедри агрохімії та ґрунтознавства
Офіційні опоненти:
доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Лісовий Микола Вікторович, Національний науковий центр „Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського” УААН, завідувач лабораторії математичного моделювання та управління хімізацією
кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Глущенко Леонід Данилович, Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція, завідувач відділом хімізації сільськогосподарського виробництва
Провідна установа:
Національний аграрний університет Кабінету Міністрів України, м. Київ, кафедра агрохімії та якості сільськогосподарської продукції
Захист відбудеться 15.06.2004 р. о 10 годині на засі-данні спеціалізованої вченої ради Д 64.354.01 у Національному науково-му центрі „Інститут грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського” УААН за адресою: 61024, м. Харків, вул. Чайковського, 4.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного на-укового центру "Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського" УААН за адресою: 61024, м. Харків, вул. Чайковського, 4
Автореферат розісланий 14.05.2004 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради ____________________Павленко О.Ф.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Ріпак ярий відноситься до культур інтенсивного типу живлення, тому реалізація біологічного потенціалу його в значній мірі визначається застосуванням добрив у необхідній кількості і за оптимального співвідношення окремих елементів живлення. Особливо вимогливий ріпак до азотного живлення і загальна потреба його в азоті складає 90–120 кг/га для забезпеченості врожайності насіння близько 2 т/га. Проте, застосування висо-ких доз азотних добрив має ряд недоліків. В окремі роки вони можуть виклика-ти вилягання рослин, бути причиною розтягування періоду від бутонізації рослин до дозрівання насіння, стимулювати появу бур’янів, а враховуючи висо-кі закупівельні ціни на добрива, їх застосування не завжди окуповується вартіс-тю приросту врожаю. Тому в таких умовах актуальним є вирішення питання азотного живлення рослин, шляхом оптимізації доз азотних добрив та строків і способів їх внесення. Для цього необхідно визначити, як реагує рослина ріпаку ярого на зміни азотного режиму грунту при застосуванні азотних добрив.
В умовах правобережного Лісостепу питання удобрення азотом ріпаку ярого не вивчалося, що підтверджує актуальність досліджень в цьому напрямі.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Тема досліджень щодо удобрення ріпаку ярого азотними добривами (№ ДР 0100U000463) виконувалась у відповідності з тематичним планом Уманського державного аграрного університету, розділ “Оптимальне використання природного і ресурсного потенціалу агроекосистем правобережного Лісостепу України” (№ ДР 0101U004495).
Мета і задачі досліджень. Мета досліджень – встановити шляхи оптимізації азотного живлення рослин ріпаку ярого за умов застосування різних доз, форм, строків та способів внесення азотних добрив на чорноземі опідзоленому важкосуглинковому правобережного Лісостепу України.
Для реалізації цієї мети передбачалось вирішення таких завдань: встановити міграцію рухомих сполук азоту по профілю грунту; визначити рівень забезпеченості рослин ріпаку ярого азотом протягом вегетаційного періоду; вивчити біологічну активність грунту; встановити залежність проходження фенологічних фаз розвитку ріпаку ярого та динаміку наростання надземної маси і формування врожаю насіння; вивчити фітосанітарний стан посівів; встановити умови вологозабезпеченості рослин ріпаку ярого та розрахувати коефіцієнт водовитрачання; визначити вміст азоту в рослинах; дати економічну, екологічну та енергетичну оцінку застосування різних систем азотного удобрення.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: ОСОБЛИВОСТІ УДОБРЕННЯ АЗОТОМ РІПАКУ ЯРОГО НА ЧОРНОЗЕМІ ОПІДЗОЛЕНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок