Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> оцінка ремонтного молодняку за інтенсивністю росту для підвищення відтворювальних якостей свиней

оцінка ремонтного молодняку за інтенсивністю росту для підвищення відтворювальних якостей свиней

Назва:
оцінка ремонтного молодняку за інтенсивністю росту для підвищення відтворювальних якостей свиней
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,38 KB
Завантажень:
338
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Державний вищий навчальний заклад
Херсонський державний аграрний університет
БАРКАРЬ Євген Володимирович
УДК 636.47 : 636.082.
оцінка ремонтного молодняку за інтенсивністю росту для підвищення відтворювальних якостей свиней
06.02.01 – розведення та селекція тварин
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Херсон – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Миколаївському державному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України
Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор,
член-кореспондент УААН
Заслужений діяч науки і техніки України,
Коваленко Віталій Петрович,
Херсонський державний аграрний університет,
завідувач кафедри генетики та розведення с.-г. тварин.
Офіційний опонент – доктор сільськогосподарських наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України,
Агапова Євгенія Михайлівна,
Одеський державний аграрний університет,
завідувач кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва.
Офіційний опонент – кандидат сільськогосподарських наук,
Шульга Юрій Іванович,
Інститут тваринництва степових районів
ім. М.Ф. Іванова "Асканія-Нова", Національний науковий селекційно-генетичний центр
з вівчарства УААН, завідувач відділу свинарства.
Захист дисертації відбудеться „17” квітня 2008р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 67.830.02 в ДВНЗ „Херсонському державному аграрному університеті” (73006, Херсон, вул. Рози Люксембург, 23, головний навчальний корпус, ауд. 64)
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ „Херсонського державного аграрного університету” за адресою: 73006, Херсон, вул. Р. Люксембург, 23, головний навчальний корпус.
Автореферат розісланий „ 14 ” березня 2008 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради ____________ В.Д. Карапуз


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку селекційно-племінної роботи в свинарстві важливого значення набуває вивчення закономірностей росту тварин. Саме використання параметрів росту та їх зв'язків з подальшими відгодівельними, відтворювальними та м’ясними якостями дозволить вже на ранніх етапах постнатального онтогенезу більш точно і об’єктивно проводити оцінку та відбір ремонтного молодняку.
Показники абсолютного, середньодобового та відносного приростів живої маси не можуть розкрити такі характеристики росту як його напруженість та рівномірність. Саме тому Ю.К. Свєчиним (1985) було запропоновано оцінювати інтенсивність формування на підставі вивчення темпів спаду відносної швидкості росту у суміжні вікові періоди. В.П. Коваленко (1998) було уточнено методики Ю.К. Свечина і доповнено її такими критеріями оцінки як індекси рівномірності та напруги росту, що дає змогу значно покращити прогнозування відгодівельних та відтворювальних якостей.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано відповідно тематичного плану науково-дослідних робіт Миколаївського державного аграрного університету "Розробка та впровадження на рівні сучасних вимог селекційно-генетичних та технологічних методів підвищення виробництва продукції тваринництва та птиці в південному регіоні" (№ державної реєстрації 0105U008479) й тематичного плану Херсонського державного аграрного університету "Розробка і удосконалення методів селекції основних видів сільськогосподарських тварин і птиці та технологій виробництва продуктів тваринництва у реформованих господарствах південного регіону України (№ державної реєстрації 0104U010375).
Мета і завдання досліджень. Метою досліджень було вивчити відгодівельні, м’ясні та відтворювальні якості, інтер’єрні параметри ремонтних свинок великої білої породи різних класів розподілу за живою масою при народженні та інтенсивністю формування (Дt) у вікові періоди 0-2-4 та 2-4-6 місяців в умовах СК "Радянська земля" Херсонської області.
Для досягнення зазначеної мети було поставлено наступні завдання:
- провести аналіз динаміки живої маси тварин різних класів розподілу за живою масою при народженні та інтенсивністю формування;
- порівняти показники лінійних промірів та індексів тілобудови підсвинків залежно від класів розподілу;
- дослідити вплив параметрів інтенсивності росту на відгодівельні і м’ясні якості свиней;
- провести моделювання параметрів живої маси;
- оцінити відгодівельні та м’ясні якості свиней різних класів розподілу за живою масою при народженні;
- вивчити відтворювальні якості свиноматок різної великоплідності та інтенсивності росту;
- вивчити інтер’єрні показники свиней піддослідних груп;
- обґрунтувати економічну ефективність використання свиней різних класів розподілу.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: оцінка ремонтного молодняку за інтенсивністю росту для підвищення відтворювальних якостей свиней

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок