Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Мовностилістичні особливості створення портрета персонажа в іспанській художній літературі XIX-XX століть

Мовностилістичні особливості створення портрета персонажа в іспанській художній літературі XIX-XX століть

Назва:
Мовностилістичні особливості створення портрета персонажа в іспанській художній літературі XIX-XX століть
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,00 KB
Завантажень:
51
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БОХУН НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА
УДК 81'42 = 134.2
Мовностилістичні особливості
створення портрета персонажа в іспанській
художній літературі XIX-XX століть
Спеціальність 10.02.05 – романські мови
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі іспанської філології Київського національного лінгвістичного університету, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник | кандидат філологічних наук, доцент
Данилич Валентина Стефанівна,
Київський національний лінгвістичний університет,
кафедра іспанської філології, завідувач кафедри
Офіційні опоненти: | доктор філологічних наук, професор
Крючков Георгій Георгійович,
Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
кафедра французької філології, завідувач кафедри
кандидат філологічних наук, доцент
Жалай Василь Якович,
Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України, кафедра іноземних мов,
завідувач навчального відділу
Провідна установа | Львівський національний університет імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України,
кафедра французької філології, м. Львів
Захист відбудеться 14.06. 2007 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.054.02 Київського національного лінгвістичного університету (03680, МСП, Київ-150, вул. Червоноармійська, 73).
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Київського національного лінгвістичного університету (вул. Червоноармійська, 73).
Автореферат розіслано 11 травня 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
професор О.М.Кагановська


____________________________________________
Підписано до друку 04.05.2007 р. Формат 60Ч90/16.
Ум. друк. арк. 0,9. Обл.-вид. арк. 0,9.
Тираж 100. Зам. 53.
____________________________________________“
Видавництво “Науковий світ””®
Свідоцтво ДК № 249 від 16.11.2000 р.
м. Київ, вул. Боженка, 17, оф. 504.
200-87-13, 200-87-15, 8-050-525-88-77
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Антропоцентрична парадигма в сучасному вітчизняному та зарубіжному мовознавстві характеризується спільним об'єктом наукових пошуків, яким є образ людини як творця мови, де відбивається специфіка колективної та індивідуальної свідомості, світогляду, досвіду, внутрішніх станів, емоцій та інтелекту. Реферована дисертація присвячена вивченню мовностилістичних особливостей створення портрета персонажа як складника образу людини в іспанській художній літературі ХIХ-ХХ століть. Такий підхід вписується в коло пріоритетних напрямів моделювання образу людини, зокрема, за літературними пам?ятками.
Впродовж минулого століття й дотепер портрет персонажа перебуває у фокусі літературознавчих (В.С.Барахов, Б.Є.Галанов, М.Г.Уртмінцева), фольклористичних (М.А.Баранчикова) та власне лінгвістичних студій як в плані синхронії, так і діахронії. Вивчалися структурно-композиційний (Є.О.Гончарова, Т.І.Іжевська), стилістичний (О.С.Горшенєва, І.І.Краус), лінгвопрагматичний (Н.Д.Борисенко) та лінгвокогнітивний (С.В.Селезньова) аспекти портрета. Простудійовано семантичну будову портрета персонажа на матеріалі російської (Сун Біньбінь, О.В.Закірова, Н.Б.Іпполітова, І.С.Клімас, Г.В.Старикова), англійської (А.В.Бєлова, Т.Г.Малік, О.А.Мальцева), французької (В.Б.Бурбело) та німецької (І.І.Краус, М.І.Ткачівська) мов. Портрету персонажа в іспанській мовознавчій науці також присвячена низка досліджень (G.Carullo Sylvia, M.Iriarte Lуpez, E.Rabasa, M.Sбnchez Trigo), в яких об'єктом опису є переважно словесне зображення зовнішності персонажа. Незважаючи на численність лінгвістичних розвідок вітчизняних та зарубіжних учених, спрямованих на вивчення віддзеркаленого в мові образу людини з його національними, соціальними, історичними прикметами, які формують портрет персонажа, найменш розкритими залишаються портретні описи героїв в іспанських художніх творах XIX-XX століть. Недостатньо вивчені способи та форми створення портретного опису персонажа іспанськими письменниками різних літературних течій, а також семантика лексичних одиниць на позначення зовнішнього вигляду персонажів, їх характеру, міміки та жестів.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реферат на тему: Мовностилістичні особливості створення портрета персонажа в іспанській художній літературі XIX-XX століть

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок