Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УКРАЇНСЬКА АФОРИСТИКА: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

УКРАЇНСЬКА АФОРИСТИКА: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

Назва:
УКРАЇНСЬКА АФОРИСТИКА: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,98 KB
Завантажень:
252
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
ШАРМАНОВА НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА
УДК: 811.161.2?37+82-84
УКРАЇНСЬКА АФОРИСТИКА:
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ
ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ
Спеціальність 10.02.01 – українська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Харків – 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Криворізькому державному педагогічному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент
Колоїз Жанна Василівна,
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,
докторант кафедри української мови
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Сологуб Надія Миколаївна,
Інститут української мови НАН України,
провідний науковий співробітник
кандидат філологічних наук, доцент
Варич Наталія Іванівна,
Харківський національний педагогічний університет   імені Г.С. Сковороди, доцент кафедри українознавства
Провідна установа: Дніпропетровський національний університет,
кафедра української мови, Міністерство освіти
і науки України, м. Дніпропетровськ
Захист відбудеться “14” грудня 2005 року об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.051.20 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за адресою: 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 2-37.
Із дисертацією можна ознайомитися в Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (61077, м. Харків, пл. Свободи, 4).
Автореферат розісланий “___” листопада 2005 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.Г. Савченко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Визначальною особливістю сучасної лінгвістики є переорієнтація наукового інтересу з об’єкта пізнання на суб’єкт, із мікроодиниць, які сприймаються як ізольовані компоненти, на складні й об’ємні макроодиниці. Така переорієнтація традиційного мовознавства ґрунтується на засадах функціоналізму, який реалізує дослідницькі принципи діяльності, динамічності, прагматичності, асиметрії системи й середовища, онтологічного антропоцентризму (Ф.Бацевич, Т.Космеда, О.Селіванова). Сучасні дослідження в царині структурної семантики визначають специфічні підходи до афористики мови й одночасно такі напрями, що дозволяють вивчати різні механізми породження й декодування афоризмів, питання їх семіотичної, власне семантичної й прагматичної природи. Суто лінгвальний спектр афористики відбиває проблематику комунікації мовних одиниць надсинтаксичної будови. Зокрема, новим і досить актуальним у сучасній лінгвістиці постає питання про виокремлення в мовній системі пареміологічного рівня, до якого входить афористичний мовний масив.
Лінгвістична ідентифікація афоризмів пов’язана з наявністю в мовознавстві різних підходів щодо визначення меж фразеології. Погляди представників широкого розуміння об’єкта фразеології (В.Архангельський, В.Виноградов, О.Кунін, Ю.Прадід, О.Райхштейн, Л.Скрипник, В.Ужченко, І.Чернишова та ін.) сходяться на тому, що афористичні вислови (АВ) кваліфікуються як стійкі фрази замкненого типу або фразеологічні одиниці (ФО) предикативного характеру. Прихильники вузького розуміння специфіки ФО (Л.Авксентьєв, Н.Амосова, В.Жуков, Д.Мальцева, В.Мокієнко, О.Молотков, С.Ожегов, В.Телія та ін.) визнають за доцільне розглядати вислови нефразеологічного типу, які співвідносяться з предикативними конструкціями, за межами фразеології.
Статус АВ кваліфікується з позиції суміжних із фразеологією галузей лінгвістики – як складових лінгвокраїнознавства (Д.Мальцева, В.Мокієнко, Ю.Прохоров, В.Феліцина), афористичної фразеології (С.Гаврін). В україністиці найбільш ґрунтовно дослідив афористику мови В.Калашник, котрий поетичне фразотворення розглядає крізь призму АВ. Розробка питань семантико-граматичної організації паремійних конструкцій, трансформації образів-символів і концептуалізації світу, необхідних для розуміння лінгвальної природи афоризмів, належать В.Жайворонку, О.Наконечній, М.Пазяку, А.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реферат на тему: УКРАЇНСЬКА АФОРИСТИКА: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок